EFPA Polska wspiera różnorodność

EFPA Polska wspiera różnorodność

Jak przystało na organizację z sektora finansowego, gdzie dywersyfikacja jest naszym zawodowym DNA, EFPA Polska wspiera różnorodność we wszystkich przejawach życia. Różnorodność otwiera perspektywę, stwarza nowe możliwości i jest prawdziwym paliwem zrównoważonego rozwoju. 

Wierząc głęboko w rozwiązania ESG  w ich trzech wymiarach, z dumą i pełnym przekonaniem dołączyliśmy jako EFPA Polska  do społecznej, wolontariackej, międzynarodowej inicjatywy reprezentowanej w naszym kraju przez  30% Club Poland.

Tak piszą o swojej misji i celach:

30% Club wyznaje zasadę, że równowaga płci w zarządach, radach nadzorczych i na wyższych stanowiskach kierowniczych sprzyja lepszemu przywództwu i zarządzaniu, a różnorodność i inkluzywność dodatkowo przyczynia się do lepszych wyników korporacyjnych zarówno dla spółek, jak i ich akcjonariuszy. Różnorodne i inkluzywne miejsca pracy odgrywają również ważną rolę w zwiększaniu innowacyjności, przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz poprawie reputacji i wzmocnieniu marki.

Naszą globalną misją jest osiągnięcie co najmniej 3️⃣0️⃣% reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie, w tym w Polsce. 30% Club ma na celu rozwój zróżnicowanej puli talentów dla firm poprzez wysiłki ich prezesów zarządów i przewodniczących rad nadzorczych na rzecz lepszej równowagi płci na wyższych szczeblach, jak i pozostałych poziomach organizacji. 

Podejście 30% Club – oparte na skoordynowanej współpracy biznesowej – może pomóc przyspieszyć postęp w kierunku lepszej równowagi płci na wszystkich poziomach organizacji. Zamiast obowiązkowych kwot, wspieramy dobrowolne podejście, aby dokonać znaczącej, trwałej zmiany. Działania 30% Club uzupełniają wysiłki poszczególnych firm poprzez współpracę, tworzenie grup networkingowych oraz widoczne i dobrowolne zaangażowanie liderów biznesu.

W sektorze finansowym nikogo chyba nie trzeba przekonywać do wartości dywersyfikacji: zabezpiecza ryzyko i w efekcie daje wartość dodaną. To ten poszukiwany wynik, kiedy 2+2 jest większe niż 4.

 Powoli przebija się bliskie mi myślenie, że zmiana, do której przekonujemy, to nie jest zmiana aktorów i statystyk. To zmiana otoczenia, środowiska, kultury, która pozwoli wyzwolić potencjał różnorodności, w tym przypadku kobiet. Każda roślina potrzebuje innej gleby i odmiennej pielęgnacji, żeby rozkwitnąć. A piękny ogród cieszy wszystkich. Historycznie do tej pory projektowaniem firmowych ogrodów zarządczych zajmowali się głównie mężczyźni. Warto poszerzyć perspektywę. Tę zmianę możemy dokonać tylko RAZEM: Chłopaki i Dziewczyny 😊 Dla lepszej przyszłości”.

 

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska, Ambasadorka 30% Club Poland

XII Kongres EFPA Polska. Podsumowanie.

XII Kongres EFPA Polska. Podsumowanie.

MASTERCLASS DORADCÓW FINANSOWYCH 4.0

BUDUJEMY BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE KLIENTÓW

1 października br. polskie środowisko doradztwa finansowego i profesjonalnego inwestowania na rynku kapitałowym spotkało się ONLINE na XII Kongresie EFPA Polska. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem: MasterClass Doradców Finansowych 4.0. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów. 

Tegoroczna edycja była tyglem inspiracji, ważnych debat oraz bezcennego wspólnego czasu i motywacji do rozwoju. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wszystkich gości, prelegentów i panelistów poruszyliśmy ważne tematy, szukaliśmy odpowiedzi na trudne pytania i zaproponowaliśmy kilka rekomendacji w duchu różnorodności, odpowiedzialności i wspólnotowości.

W tym roku Kongres był spotkaniem prawie 1000 uczestników z całej Polski, zainteresowanych zdobywaniem rynkowej wiedzy o doradztwie finansowym. Uczestnikami byli menadżerowie i pracownicy firm sektora finansowego, izb branżowych, instytucji publicznych, uczelni oraz studenci. Wśród uczestników byli przedstawiciele 229 różnorodnych podmiotów.  Najliczniejszą grupę stanowili Certyfikowani Doradcy EFPA Polska. Ponad 92% uczestników wystawiło Kongresowi ocenę bardzo wysoką lub wysoką.

Kilka cytatów z ankiet: 

„Po raz pierwszy uczestniczyłam i było powyżej oczekiwań.”

„Oczekuję kolejnych konferencji przygotowanych na tak wysokim poziomie – merytorycznie, technicznie i inspirująco. Znakomici goście.”

„Pełny profesjonalizm w przygotowaniu technicznym i merytorycznym, bardzo miło uczestniczyć w takim spotkaniu, debata oksfordzka -była najciekawszym punktem programu.”

„Tak trzymać.”

„Znakomici goście i konwencja. Jedno z najciekawszych wydarzeń w jakich brałem udział na przestrzeni ostatnich paru lat. Pozdrawiam.”

 Dziękujemy.

A oto garść refleksji podsumowujących kongresowe wystąpienia, debaty i rozmowy:

 • Padł ważny głos o potrzebie rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania ESG w Polsce. Inwestycje ESG są po to, aby zmieniać świat na lepsze. Tu i teraz, naprawdę. Warto pamiętać o wszystkich literach w skrócie ESG. Na rynkach zachodnich ESG jest powszechną praktyką. ESG nie wyklucza, jest szansą dla firm na transformację – to odpowiedzialne zarządzanie z dbałością o ludzi i Planetę. EFPA włącza się aktywnie w ten trend. Startujemy z nowym Certyfikatem EFPA ESG Advisor. 
 • Doborowe grono panelistów debaty oksfordzkiej zmierzyło się z tezą: DORADCA nie ma prawa DORADZAĆ. Przedstawiciele kierownictw instytucji finansowych, instytucji nadzorujących, izb branżowych i firm konsultingowych oraz szefowie doradców finansowych starli się na argumenty.  Udało się pokazać, jak złożone i zapętlone jest to zagadnienie, a na rynku mogą i występują różne modele i rozwiązania. Wybrzmiał apel o potrzebie dialogu wszystkich interesariuszy usługi doradczej dla wypracowania spójnego rozumienia, kim jest/ma być doradca finansowy i na czym ma polegać jego rola we współpracy z Klientami. 
 • Po raz pierwszy na żywo mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Certyfikowanych Doradców EFPA. Bartłomiej Matusiak, EFPA EFP, Julita Lewińska, EFPA EIP, Paweł Łosiewski, EFPA EFA, Barbara Waśko EFPA EFA, Artur Złotkowski, EFPA EFP pokazali wspaniałą postawę: profesjonalistów żyjących sprawami Klientów i czerpiących z tego radość, nastawionych na stały rozwój, z optymizmem i odpowiedzialnością patrzący w swoją zawodową przyszłość. Czapki z głów. 🚀   
 • Małgosia Anczewska poprowadziła inspirującą rozmowę o zmieniającym się świecie z udziałem Zuzanny Skalskiej – 360 Inspiration. Zostaliśmy z ważnymi przesłaniam, abyśmy wychodzili ze strefy komfortu i ze swojej bezpiecznej bańki, abyśmy nie przywiązywali się do świata, jaki znamy i poszerzali naszą zawodową perspektywę, przyglądając się innym branżom. Abyśmy pokazali swoim Klientom, że działamy, rozumiejąc ich i ich potrzeby. Z tak zbudowanym autorytetem, zaufaniem, empatią – Doradcy będą autentyczni w oczach Klientów.
 • Emanuele Maria Carluccio – Prezes EFPA Europa – podkreślił bardzo ważny aspekt w ewolucji zawodu Doradcy. Otóż: Doradca-Człowiek zawsze będzie potrzebny. Technologia będzie wspierać Doradcę, który „siada” twarzą w twarz” z Klientem na szczerą rozmowę. Istotna jest wnikliwa ocena odpowiedniości produktów, aby właściwie zareagować na potrzeby Klientów i im pomóc. Modele rynkowe doradztwa są mocno kształtowane przez instytucje finansowe, które dokonują oceny kosztów inwestycji niezbędnych dla wsparcia zindywidualizowanej usługi doradczej, zgodności z wymaganiami regulacyjnymi, potrzebą ograniczania ryzyka oraz szacowania potencjalnych zysków. 
 • Przyjrzeliśmy się również wynikom najnowszych badań rynkowych na temat ewolucji usługi doradztwa finansowego po pandemii. Barbara Stęchły, Wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży BNP Paribas Bank Polska SA mówiła o tym, jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii, jak zmienił się kontakt na linii Doradca – Klient. Coraz większa liczba Klientów otwarta jest na nowe formy kontaktu z Doradcą. Ważne jest bycie z Klientem, kiedy jest dobrze, ale jeszcze ważniejsze, kiedy sytuacja rynkowa jest trudniejsza. Kolejne kryzysy wzmacniają nasze doświadczenie i ułatwiają bezpieczne przeprowadzanie Klientów przez zawirowania. To ważna perspektywa dla rozwoju zawodowego na rynku, który wciąż należy w Europie i na świecie do tych młodszych.
 • Na koniec – Nikolay Kirov przekonywał, abyśmy dbali o swoje zasoby energetyczne, abyśmy korzystali z dostępnej wiedzy o pracy mózgu i ludzkich zachowaniach, tak aby bezpieczniej i efektywniej funkcjonować w dzisiejszym świecie, w którym atakują nas nowe, współczesne „lwy”: setki maili, telefonów, tsunami informacji). Oczkiem w naszej głowie powinna być troska o korę mózgową – pijmy wodę, oddychajmy i…przytulajmy się.
 • Kulminacją Kongresu – jak co roku – była ceremonia ogłoszenia zwycięzców Turnieju Wiedzy o Inwestowaniu. Gratulujemy: Agata Śpiewak, EFPA EFA, Piotr Śmiałek, EFPA EFA, Agata Szylar, EFPA EFA, Dorota Jabłońska, Hanna Jędrzejczak, EFPA EFA, Jarosław Kulik, EFPA EFA, Paweł Kołodziejski, EFPA EFA, Grzegorz Tulej, EFPA EFP, Donata Szandar-Gornik, Tomasz Urtnowski, EFPA EIP. Laureatów znajdziemy w: Bank Millennium, BNP Paribas,F-Trust, ING Bank Śląski, iWealth, mBank, PKO BP, Santander TFI

XII Kongres EFPA Polska to był wspólny, dobrze spędzony czas. Czas, który poświęciliśmy dla lepszego rozumienia dzisiejszego świata i rynków finansowych, dla naszego rozwoju zawodowego i osobistego, dla motywacji do wspólnego budowania lepszego świata dzięki odpowiedzialnym inwestycjom.

Do zobaczenia za rok!

Partnerami XII Kongresu byli:

NN Investment Partners TFI SA, TFI PZU SA, DORSUM Investment Software, Generali Investments TFI SA, Investors TFI SA, mBank SA, Pekao SA, F-Trust SA, iWealth Management Sp. z o.o., Pekao TFI SA, Raiffeisen Centrobank AG, BNP Paribas SA, ING Bank Śląski SA, IPOPEMA TFI SA, Allegro Brand Experience Agency.

Patronaty:

GPW, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, aleBank, AnalizyOnline.pl, Bank, BS NET, Parkiet, Rzeczpospolita, CFA Society Poland, Warszawski Instytut Bankowości, Projekt BAKCYL, 30% Club Poland, Nieodpowiedzialni.pl

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska

Czy Doradca jest od doradzania?

Czy Doradca jest od doradzania?

„Doradca musi doradzać, bo taka jest jego rola.  Relationship Manager też musi doradzać i to w różnych aspektach, w tym inwestycyjnie (..).” To odpowiedź – z konieczności skrótowa – na pytanie, czy doradca finansowy w banku UBS doradza Klientom i czy doradza inwestycyjnie. Na pytanie odpowiadała Grażyna Witkowska-Mrozek, Senior Relationship Mangager, Polish Desk, UBS, nasz gość na niedawnym webinarze Akademii EFPA Polska.

Przywołuję tę wypowiedź, aby podkreślić, że teza postawiona w debacie oksfordzkiej w trakcie XII Kongresu EFPA Polska nie była trywialna, ani absurdalna. Konsultując tezę debaty: „Doradca nie ma prawa doradzać” równie często słyszeliśmy reakcję: „Jak to, nie może doradzać. Oczywiście, że może doradzać”, jak i przeciwną: „Cóż to za teza. Przecież oczywiście, że nie może doradzać”. Każda z osób, reagująca na tę tezę, robiła to z przekonaniem i bez złych intencji. Dlatego, przed dwiema Drużynami debaty postawiliśmy zadanie zmierzenia się z tym zagadnieniem na rzeczowe argumenty, niezależnie od tego, w której drużynie debaty się znajdą i jakie mają swoje profesjonalne stanowisko w tej sprawie. Ponieważ debata w formule hybrydowej, w online ma swoje ograniczenia, już na starcie wiedzieliśmy, że kongresowa wymiana opinii to powinien być początek rynkowej dyskusji, gdyż formuła i czas nie pozwolą, aby wybrzmiały wszystkie pogłębione argumenty. Debata ujawniła, że uprawnienie do doradzania to złożone i jednocześnie fundamentalne zagadnienie dla kształtu usługi doradczej dla Klientów w Polsce. Powinniśmy kontynuować tę dyskusję i pokazać, że ten węzeł nie jest gordyjski, że da się go rozplątać, pokazując różnorodność modeli, które mogą współwystępować na rynku. Ważne, aby były czytelne dla wszystkich uczestniczących stron, aby pokazywały plusy i minusy każdego rozwiązania, aby jasno identyfikowały ryzyka. Wszystko po to, aby móc lepiej odpowiedzieć na POTRZEBY NASZYCH KLIENTÓW.

Włączając się do tej dyskusji chciałam dołożyć swój głos, przedstawiając krótko, co o doradzaniu z punktu widzenia wymagań kwalifikacyjnych mówią aktualne regulacje polskie: czyli kto kwalifikacyjnie i na jakich warunkach może doradzać? 

Swoją analizę w niniejszym tekście odnoszę do obszaru regulowanego Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi(1). Odnoszę się także wyłącznie do wymagań wiedzy i kompetencji. Należy pamiętać, że Regulator sformułował szereg wymagań, związanych z prawidłowym wykonywaniem usługi doradztwa inwestycyjnego, zaczynając od wymagań licencyjnych, przez zarządzanie produktowe, wymogi doradztwa niezależnego, po wymogi systemu zgodności i kontroli wewnętrznej itd. Wymogi z zakresu wiedzy i kompetencji są jednym z aspektów świadczenia usługi informowania o produktach finansowych i doradztwa inwestycyjnego.  

Zagadnienie to reguluje w Polsce Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 maja 2018 (2) (dalej Rozporządzenie MF). Szczegółową analizę znajdziecie w naszym opracowaniu dostępnym na stronie EFPA Polska. W niniejszym tekście przedstawię najważniejsze informacje, zaczerpnięte z Rozporządzenia i oparte na nich wnioski.

Niniejszy tekst zawiera interpretacje autora i nie jest oficjalnym stanowiskiem EFPA Polska.

ROZPORZĄDZENIE MF:

§ 38.

Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o: 2) autoryzowanych pracownikach – rozumie się przez to osoby upoważnione przez firmę inwestycyjną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, posiadające odpowiednią wiedzę i kompetencje. (od autora: Ustawa o Obrocie Instrumentami finansowymi, pkty 1 i 2 odnoszą się do informowania o instrumentach finansowych ORAZ doradztwa inwestycyjnego) 

→ Wymagania wiedzy i kompetencji dotyczą zarówno osób informujących o produktach, jak i świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego. 

ROZPORZĄDZENIA MF:

§ 39.

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana zapewnić, aby autoryzowani pracownicy posiadali adekwatny do zakresu i charakteru wykonywanych czynności poziom wiedzy i kompetencji, pozwalający na przestrzeganie właściwych wymogów prawnych, zaleceń właściwego organu nadzoru, standardów etycznych oraz działanie zgodne z zasadami uczciwego obrotu oraz w najlepiej pojętym interesie klienta.

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana uzyskać od osoby, która ma wykonywać czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, niezbędne dokumenty i informacje w celu ustalenia posiadanego przez tę osobę poziomu wiedzy i kompetencji.

3. W przypadku nieotrzymania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2, firma inwestycyjna nie dopuszcza osoby do samodzielnego wykonywania czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy.

→ Kryterium dopuszczenia osoby do wykonywania czynności, zarówno informowania o produktach, jak doradztwa inwestycyjnego, jest zapewnienie odpowiedniości wiedzy i kompetencji oraz ich właściwe potwierdzenie.

ROZPORZĄDZENIA RM:

§ 41.

1. Firma inwestycyjna upoważnia osobę do wykonywania czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 ustawy (od autora: informowanie), jako autoryzowanego pracownika, jeżeli posiada ona, w zależności od rodzaju powierzonych obowiązków, odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie: pkty 1-10 (…).

2. Firma inwestycyjna upoważnia osobę do wykonywania czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 2 (od autora: doradztwo inwestycyjne) ustawy, jako autoryzowanego pracownika, jeżeli posiada ona odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie:

1) elementów wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8; oraz 2) -4).

→ Rozporządzenie MF definiuje zakresy wymaganej wiedzy i kompetencji wspólne dla osób wykonujących czynności informowania i doradztwa inwestycyjnego oraz dodatkowe dla osób, wykonujących usługę doradztwa inwestycyjnego. Pozostałe rozwiązania w zakresie wymagań wiedzy i kompetencji są takie same. Zróżnicowanie pojawia się ponownie w stosunku do wymagań doświadczenia i odnosi się także do różnych produktów finansowych. 

ROZPORZĄDZENIA MF:

§ 42.

Za osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i kompetencje uznaje się:

1) osobę, o której mowa w art. 82a ust. 2 ustawy; (od autora: osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych),

2) osobę, która posiada odpowiedni tytuł naukowy lub zawodowy, zgodnie z wykazem określonym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydanym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym przez to rozporządzenie. (od autora: rozporządzenie nie zostało dotychczas wydane przez MF)

→ Na dziś wyłącznie osoby z licencją doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych mają formalnie (automatyczne) potwierdzone odpowiednią wiedzę i kompetencje do osobistego wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Inne osoby muszą uzyskać potwierdzenie swojej wiedzy i kompetencji w sposób określony w Rozporządzeniu (patrz poniżej) i zawsze odpowiednio do zadań i czynności określonych dla nich przez firmę inwestycyjną. EFPA Polska zabiega o utworzenie wykazu wskazanego w Rozporządzeniu MF, z odpowiednim uwzględnieniem w nim certyfikatów EFPA. Taka praktyka realizowana jest już obecnie w kilku krajach europejskich.

ROZPORZĄDZENIA MF:

§ 43.

1. W przypadku gdy osoba, która ma wykonywać czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 ustawy, nie posiada odpowiedniej wiedzy, w celu jej uzyskania firma inwestycyjna kieruje tę osobę na:

1) szkolenie organizowane w ramach struktury firmy inwestycyjnej (szkolenie wewnętrzne) lub

2) szkolenie organizowane przez właściwy podmiot zewnętrzny (szkolenie zewnętrzne).

2. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać potwierdzone dokumentem potwierdzającym pozytywną weryfikację wiedzy z zakresu objętego szkoleniem (certyfikat). Na podstawie takiego certyfikatu firma inwestycyjna uznaje, że pracownik posiada odpowiednią wiedzę do wykonywania czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 ustawy.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1:

1) odbędzie szkolenie we własnym zakresie oraz

2) uzyska certyfikat, o którym mowa w ust. 2. 

→ Rozporządzenie MF określa ścieżkę zdobycia i potwierdzenia wiedzy odpowiedniej dla wykonywania czynności informowania i doradztwa inwestycyjnego. Ścieżka może być realizowana wewnętrznie w firmie, z partnerem zewnętrznym bądź we własnym zakresie przed doradcę. Na firmie inwestycyjnej spoczywa obowiązek uznania, że pracownik posiada odpowiednią wiedzę. Takie rozumienie potwierdza w swoim stanowisku UKNF(3):  „Należy jednak zauważyć, że firmy inwestycyjne mogą zatrudniać do świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego również inne osoby, nie posiadające wskazanych wyżej tytułów (od autora: licencja doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych). Osoby takie powinny legitymować się posiadaniem wiedzy i kompetencji w obszarach wskazanych w § 41 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych.”

ROZPORZĄDZENIA MF:

§ 44.

1. Firma inwestycyjna jest obowiązana w sposób pisemny określić zakres obowiązków i uprawnień autoryzowanych pracowników oraz osób wykonujących czynności, o których mowa w art. 82a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, pod ich nadzorem, (…)

→ To firma inwestycyjna określa obowiązki i uprawnienia autoryzowanych pracowników w zakresie informowania i doradztwa inwestycyjnego.

ROZPORZĄDZENIA MF:

§ 88.

Dana osoba spełnia warunki wskazane w § 41 ust. 1 lub 2, jeżeli otrzymała ona potwierdzenie wiedzy w zakresie wskazanym odpowiednio w § 41 ust. 1 lub 2, pod warunkiem, że potwierdzenie wiedzy odbyło się na zasadach wskazanych w § 43 ust. 2 i 3.

→ Rozporządzenie MF jednoznacznie określa, że zdobycie i potwierdzenie wiedzy i kompetencji wymaganej dla usługi informowania o produktach finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu MF jest wystarczające do wypełnienia wymagań kwalifikacyjnych dla doradztwa inwestycyjnego. W przytoczonym wcześniej stanowisku UKNF stwierdza:” Weryfikacja, czy osoby te spełniają wymogi określone w przepisach prawa, ciąży na firmie inwestycyjnej”.

Ta krótka analiza wskazuje, że obowiązujące aktualnie w Polsce regulacje z punktu widzenia wymagań wiedzy i kompetencji nie zabraniają możliwości świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez doradców finansowych, O ILE potwierdzą oni odpowiednią wiedzę w sposób zgodny z rozwiązaniami opisanymi w Rozporządzeniu MF. Jest ważne, aby poziom wiedzy i kompetencji autoryzowanych pracowników był adekwatny do zakresu i charakteru wykonywanych czynności oraz regularnie aktualizowany.  Wymagania kwalifikacyjne można zdobywać zarówno w procesie wewnętrznym, realizowanym przez firmę inwestycyjną, we współpracy z firmą zewnętrzną, z wykorzystaniem certyfikatów rynkowych bądź we własnym zakresie. To jednak na firmie inwestycyjnej spoczywa decyzja co do wyboru modelu biznesowego dostarczenia usługi informowania o produktach finansowych i doradztwa inwestycyjnego dla Klientów i tym samym co do ostatecznych wymagań kwalifikacyjnych oraz roli doradców finansowych, zatrudnionych przez firmę. 

Zgodnie z europejskimi Wytycznymi ESMA Rozporządzenie MF wprowadza również nowy instrument: wykaz tytułów naukowych i zawodowych, które spełniają wymagania wiedzy i kompetencji w zakresie informowania o produktach finansowych i doradztwa inwestycyjnego. Ustanowienie tego wykazu wymaga osobnego rozporządzenia MF. 

EFPA Polska przygotowała projekt WNIOSKU o utworzenie wykazu tytułów naukowych lub zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MF, który został przedłożony do zaopiniowania do UKNF. W odpowiedzi Urząd stwierdził: 

„Zaproponowana przez Państwa inicjatywa przygotowania wykazu jest z zasady słuszna, określenie certyfikatów, które ex lege uznaje się za potwierdzające posiadanie odpowiedniej wiedzy i kompetencji w myśl # 42 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. (…) przyczyni się do zwiększenia jakości i profesjonalizmu obsługi klientów firm inwestycyjnych. Będzie to korzystne z punktu widzenia interesów klientów, którzy mając dostęp do wielu skomplikowanych instrumentów finansowych, potrzebują rzetelnej i uczciwej informacji. Stworzenie wykazu umożliwi również osobom pracującym na rynku kapitałowym lub rozpoczynającym karierę na tym rynku zaplanowanie właściwych działań w celu zdobycia wartościowych kwalifikacji. (…) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego deklaruje udział w dalszych pracach ze względu na to, że inicjatywa przygotowania wykazu certyfikatów jest bardzo cenna zarówno dla klientów, firm inwestycyjnych, jak i ich pracowników.”

Kontynuowanie dialogu rynkowego na temat optymalnych modeli dostarczania usługi informowania o produktach finansowych i doradztwa inwestycyjnego i transparentnego przedstawiania ich Klientom uważam za działanie o wielkim potencjale wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy rynku, a inicjatywę ustanowienia wykazu uznanych rynkowych certyfikatów za strategiczne działanie i cel EFPA Polska, w którym jesteśmy otwarci na dobrą współpracę ze wszystkimi partnerami publicznymi i rynkowymi.

______________

[1] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.)

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych

[3] Stanowisko UKNF z dnia 14 lutego 2020 r., w sprawie wybranych aspektów świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy usług doradztwa inwestycyjnego

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska

XII Kongres EFPA Polska. Offline

XII Kongres EFPA Polska. Offline.

Przygotowanie każdego kolejnego kongresu EFPA Polska to osobne doświadczenie, wielka lekcja i – w końcu – wielka radość.

Drugi raz organizowaliśmy kongres online. Jak co roku, niezależnie od formatu, chcemy Was zachwycać. W online dla naszego małego zespołu to ogromne wyzwanie. Chciałam się z Wami podzielić kilkoma sekretami kongresowej kuchni, abyście poczuli, że to również Wasza kuchnia. 

Mamy trzy sekrety powodzenia naszych kongresowych wydarzeń:

• ROBIMY KONGRES RAZEM Z WAMI: niezrównanymi, zaangażowanymi członkami Rady, niezastąpionymi efpowskimi Aktywistami i znakomitym, poszerzającym się  gronem partnerów: DZIĘKUJEMY❤

• STARTUJEMY Z PRZYGOTOWANIAMI nazajutrz, po zakończeniu poprzedniego Kongresu

• PRZYGOTOWUJEMY KAŻDY ELEMENT KONGRESU NAJLEPIEJ JAK POTRAFIMY: myśląc o tym, że każda minuta Waszego czasu na kongresie musi być dla Was dobrze zainwestowanym czasem🚀.

Oprócz sekretów, mamy też tajną broń, a w zasadzie 3 Bronie: Magdalena Więcek, Edyta Bogacka i Agnieszka Ostrowska. Dziewczyny dla Was specjalne podziękowania❣

Kongresowe statystyki, Wasza aktywność na czacie, opinie wyrażone w ankietach dają nam przekonanie, że mimo odległości byliśmy RAZEM, że ten wspólnie spędzony czas przyniósł nam wiele wartościowych refleksji, inspiracji i motywacji do dalszego rozwoju. Do zobaczenia w Akademii EFPA Polska ONLINE, a na Kongresie za rok.

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska

Doradca Finansowy EFPA ESG ma moc, żeby zmieniać życie ludzi na lepsze.

DORADCA FINANSOWY EFPA ESG MA MOC, ŻEBY ZMIENIAĆ ŻYCIE LUDZI NA LEPSZE.

EFPA ESG

Ten lekko zmodyfikowany cytat z Keitha Richardsa, Szefa Personal Finance Society, UK, towarzyszy nam od X Kongresu EFPA Polska. Z roku na rok nabiera na znaczeniu i aktualności.

EFPA Polska wraz z całą społecznością Certyfikowanych Doradców EFPA i wspierających ludzi i firm, chce realnie włączać się w budowanie lepszego, zrównoważonego, zielonego świata. Nie rzucamy słów na wiatr. Na platformie europejskiej przygotowaliśmy to, na czym znamy się najlepiej. I oto jest nowy certyfikat dla zrównoważonego inwestowania: Europejski Doradca EFPA ESG 

Odpowiedzialne inwestowanie ESG nie jest już tylko ciekawostką na rynku finansowym. To fundamentalny trend, który na stałe będzie kształtował rynek finansowy, w tym kapitałowy na świecie i w Polsce.

Ochrona Planety, poszanowanie praw człowieka i różnorodności, odpowiedzialne zarządzanie firmami to trzy wymiary zrównoważonego inwestowania ESG. Każdy otwiera możliwości ważnych działań, które wpłyną w najbliższych dziesięcioleciach na życie społeczne i gospodarcze, w tym rynek finansowy. ESG staje się wymogiem biznesowym dla firm szukających kapitału i inwestycji. ESG staje jest kryterium wyboru produktów inwestycyjnych przez Klientów, szczególnie młodego pokolenia. Kompetencje z obszaru zrównoważonego inwestowania ESG stają się elementarzem każdego Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA.

Misją programu jest:

 • wsparcie rozwoju inwestowania ESG w Polsce
 • stworzenie Korpusu Ambasadorów zrównoważonego inwestowania w Polsce
 • wypromowanie środowiska firm i ludzi, zaangażowanych w rozwój inwestowania ESG w Polsce

Zaangażowanie EFPA Polska w obszar ESG wspiera europejskie cele Unii Rynku Kapitałowego, CMU: 

 • odbudowa zaufania do doradztwa finansowego i doradców
 • doskonalenie standardów zawodowych doradców finansowych
 • Doradcy finansowi jako strażnicy systemu finansowego 

Nowy Certyfikat EFPA ESG Advisor to odpowiedź na potrzeby nowej generacji klienta 4.0, który inwestuje swoje pieniądze zgodnie ze swoimi wartościami, który jest zainteresowany inwestycjami, które mają dobry wpływ na otaczające środowisko i przynoszą zrównoważone rezultaty dla ludzi i Planety.

Certyfikat EFPA ESG ADVISOR to:

 • niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego dla Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA 
 • potwierdzenie aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie z ważnym trendem rynkowym ESG dla doradców finansowych, aspirujących do standardów EFPA 

Dzięki EFPA ESG ADVISOR:

 • potwierdzisz znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania, 
 • zyskasz umiejętność przedstawiania charakterystyki i korzyści zrównoważonego finansowania,
 • będziesz potrafił zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem, 
 • profesjonalnie dopasujesz produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta.

TO BĘDZIE TWÓJ WKŁAD W LEPSZY ŚWIAT.

Ścieżka do zdobycia nowego certyfikatu to 23-godzinne szkolenie online, 1-godzinny egzamin online, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Zapraszamy Wszystkich Certyfikowanych Doradców EFPA Polska do rozwijania swoich kompetencji, do wyróżnienia się na rynku i zdobycia nowego Europejskiego Certyfikatu EFPA ESG. Zdobycie nowego certyfikatu wypełnia roczny wymóg Stałego Rozwoju Zawodowego. 

Praktyczne informacje dostępne w linkach:

Akredytowane szkolenie, 1 termin 16 listopada – szczegóły. 

Informacje o Certyfikacie EFPA ESG Advisor znajdziecie tu. 

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska

EFPA Polska wspiera Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży

EFPA Polska wspiera Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży

Jako organizacja, której celem jest podnoszenie standardów doradztwa finansowego dla Klientów, jesteśmy zainteresowani wparciem inicjatyw, które wzmacniają i upowszechniają standardy odpowiedzialności w relacji z Klientami. Dlatego z przekonaniem objęliśmy patronatem Deklarację Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Deklaracja tworzy dla instytucji finansowych ramy odpowiedzialności wobec konsumenta, stawia wymagania dotyczące podejmowania konkretnych działań, wykraczających ponad wymagania określone przez prawo i zachęca do ciągłego doskonalenia się w tym obszarze. Dla konsumenta ma być rekomendacją i potwierdzeniem, że Sygnatariusz Deklaracji to instytucja sprzedająca swoje produkty i usługi w sposób odpowiedzialny.

Główne zasady deklaracji to: 

 1. Oferować produkty przejrzyste, zrozumiałe i proste.
 2. Sprzedawać produkty dopasowane do potrzeb i możliwości konsumenta, dbając o jego bezpieczeństwo.
 3. Sprzedawać produkty za godziwą cenę.
 4. Umożliwiać proste, sprawne i skuteczne zgłaszanie skarg.
 5. Dbać szczególnie o bezpieczeństwo konsumentów z grup wrażliwych społecznie.
 6. Traktować wszystkich konsumentów z szacunkiem, zapewniając najwyższą jakość obsługi.
 7. Promować produkty w sposób transparentny i rzetelny.
 8. Słuchać i uwzględniać głos konsumentów przy podejmowaniu działań.
 9. Edukować konsumentów i innych uczestników rynku.

Odpowiedzialna sprzedaż to taka, dzięki której klient otrzymuje za godziwą cenę produkt, którego naprawdę potrzebuje, który rozumie i na który go stać, mówi Artur Nowak-Gocławski, Prezes Zarządu Grupa ANG S.A., jeden z inicjatorów Deklaracji. Pracując jako EFPA Polska na rzecz poszerzenia dostępu do profesjonalnego doradztwa, uważamy, że odpowiedzialna sprzedaż stanowi ważny filar relacji pomiędzy instytucją finansowa i Klientem i jest ważne, aby standardy w tym zakresie były doskonalone w ramach dobrej współpracy rynkowych interesariuszy.

Krótki film o Inicjatywie możecie obejrzeć tutaj.

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska

KONGRES EFPA 2021 – podsumowanie

KONGRES EFPA 2021 - podsumowanie

Opublikowany: 15 października, 2021

1 października br. odbył się XII Kongresie EFPA Polska. Po raz drugi – ONLINE.

Tegoroczna edycja była intensywną, całodniową pigułką najlepszej wiedzy ze świata finansów, bogatą w debaty z udziałem wspaniałych prelegentów. Dołączyło aż 951 aktywnych uczestników z całej Polski, ️zainteresowanych kształceniem się i zdobywaniem wiedzy o doradztwie finansowym. Uczestnikami byli pracownicy sektora finansowego, uczelni i studenci. Najliczniejszą grupę stanowili Certyfikowani Doradcy EFPA Polska. 41 prelegentów, przedstawicieli 14 instytucji finansowych, zabrało głos podczas Kongresu

Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem: MasterClass Doradców Finansowych 4.0. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów.

Zgodnie z zapowiedzią, poruszono ważne i aktualne tematy, skupiające uwagę społeczności polskiego rynku kapitałowego anno domini 2021:

 • Padł ważny głos o potrzebie rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania ESG w Polsce. Inwestycje ESG są po to, aby zmieniać świat na lepsze. Tu i teraz, naprawdę. Warto pamiętać o wszystkich literach w skrócie. Na rynkach zachodnich ESG jest powszechną praktyką. ESG nie wyklucza, jest szansą dla firm na transformację – to odpowiedzialne zarządzanie z dbałością o ludzi i Planetę. EFPA startuje z nowym Certyfikatem EFPA ESG Advisor
 • Doborowe grono panelistów debaty oksfordzkiej zmierzyło się z tezą: DORADCA nie ma prawa DORADZAĆ. Przedstawiciele kierownictw instytucji finansowych, instytucji nadzorujących, izb branżowych i firm konsultingowych oraz szefowie doradców finansowych starli się na argumenty. Udało się pokazać, jak złożone i zapętlone jest to zagadnienie. Wybrzmiał apel o potrzebie dialogu wszystkich interesariuszy usługi doradczej dla wypracowania spójnego rozumienia, kim jest/ma być doradca finansowy i na czym ma polegać jego rola we współpracy z Klientami.
 • Po raz pierwszy na żywo mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Certyfikowanych Doradców EFPA, którzy pokazali wspaniałą postawę: żyjących sprawami Klientów i czerpiących z tego radość, nastawionych na stały rozwój, z optymizmem i odpowiedzialnością patrzący w swoją zawodową przyszłość.
 • W agendzie Kongresu znalazła się inspirująca rozmowa o zmieniającym się świecie z udziałem Zuzanny Skalskiej – 360 Inspiration. Zostaliśmy z ważnymi przesłaniami, abyśmy wychodzili ze strefy komfortu i ze swojej bezpiecznej bańki. Nie przywiązywali się do świata, jaki znamy, poszerzali naszą zawodową perspektywę, przyglądając się innym branżom. Abyśmy pokazali swoim Klientom, że działamy rozumiejąc ich i ich potrzeby. Z tak zbudowanym autorytetem, zaufaniem, empatią – Doradcy będą autentyczni w oczach Klientów.
 • Emanuele Maria Carluccio – Prezes Zarządu EFPA Europa – podkreślił bardzo ważny aspekt w ewolucji zawodu Doradcy. Otóż: Doradca-Człowiek zawsze będzie potrzebny. Technologia będzie wspierać Doradcę, który „siada” twarzą w twarz” z Klientem na szczerą rozmowę. Istotna jest wnikliwa ocena odpowiedniości produktów, aby właściwie zareagować na potrzeby Klientów i im pomóc.
 • Przyjrzeliśmy się również wynikom badań rynkowych na temat zmian usługi doradztwa finansowego po pandemii. Barbara Stęchły – Wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska, Dyrektor Zarządzająca Pionem Sprzedaży BNP Paribas Bank Polska SAmówiła o tym, jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii. Jak zmienił się kontakt na linii Doradca – Klient. Coraz większa liczba Klientów otwarta jest na nowe formy kontaktu z Doradcą. I o tym, że ważne jest bycie z Klientem, kiedy jest dobrze, ale jeszcze ważniejsze, kiedy sytuacja rynkowa jest trudniejsza.
 • Na koniec – Nikolay Kirow przekonywał, abyśmy dbali o swoje zasoby energetyczne, abyśmy korzystali z dostępnej wiedzy o pracy mózgu i ludzkich zachowaniach, tak aby bezpieczniej i efektywniej funkcjonować w dzisiejszym świecie, w którym atakują nas nowe, współczesne „lwy”.

Podsumowując XII Kongres EFPA Polska Mariola Szymańska, Prezes EFPA Polska, powiedziała: „To był wspólny, dobrze spędzony czas. Czas, który poświęciliśmy dla lepszego rozumienia dzisiejszego świata i rynków finansowych, dla naszego rozwoju zawodowego i osobistego, dla motywacji do wspólnego budowania lepszego świata dzięki odpowiedzialnym inwestycjom.

Partnerami XII Kongresu byli:

NN Investment Partners TFI SA, TFI PZU SA, DORSUM Investment Software, Generali Investments TFI SA, Investors TFI SA, mBank SA, Pekao SA, F-Trust SA, iWealth Management Sp. z o.o., Pekao TFI SA, Raiffeisen Centrobank AG, BNP Paribas SA, ING Bank Śląski SA, IPOPEMA TFI SA, Allegro Brand Experience Agency.

Patronaty:

GPW, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Banków Polskich, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, aleBank, AnalizyOnline.pl, Bank, BS NET, Parkiet, Rzeczpospolita, CFA Society Poland, Warszawski Instytut Bankowości, Projekt BAKCYL, 30% Club Poland, Nieodpowiedzialni.pl

 

KONGRES EFPA 2021

KONGRES EFPA 2021

Opublikowany: 3 września, 2021
Już 1 października br. polskie środowisko doradztwa finansowego i profesjonalnego inwestowania na rynku kapitałowym spotyka się ONLINE na XII Kongresie EFPA Polska. Tegoroczny Kongres przebiegnie pod hasłem: MasterClass Doradców Finansowych 4.0. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów.
 
Rejestracja jest otwarta pod adresem: https://kongres2021.efpa.pl/

AKTUALNOŚCI EFPA Polska, marzec 2021

AKTUALNOŚCI EFPA Polska

Zapraszamy do współtworzenia Kongresu EFPA Polska 2021

1 października spotykamy się na XII Kongresie EFPA Polska.  Spotkamy się ponownie ONLINE. Chcemy wykorzystać tę formułę, aby jeszcze mocnej poszerzyć uczestnictwo. Jak pamiętacie w zeszłym roku mieliśmy 1200 osób na Kongresie.

Kuchnia XII Kongresu już pracuje. Mamy zarys super menu. Zebraliśmy już sporo składników i przepisów na dobrze wspólnie spędzony czas. Jednak, tak jak w poprzednich latach, liczymy na Wasze zaangażowanie oraz bezpośrednie współtworzenie programu merytorycznego i aktywności kongresowych. ZAPRASZAMY do krótkiej ankiety, w której chcemy zebrać Wasze pomysły i podpowiedzi na super Kongres EFPA 2021. Kongres odbędzie się pod hasłem: MASTERCLASS DORADCÓW FINANSOWYCH. Budujemy bezpieczeństwo finansowe Klientów.

Ankieta zabierze 5 min. Kliknij w link i wypełnij https://forms.gle/bCzDFyAcrCdB6rS57. Bardzo prosimy:)

Ruszyła Akademia EFPA Polska ONLINE 2021

Mocnym akcentem rozpoczęliśmy nowy rok w Akademii EFPA Polska ONLINE. Marcin Banaszkiewicz, trener LinkedIn, twórca Human2Human Polska, podzielił się swoimi wskazówkami i podpowiedziami z zakresu budowania marki osobistej w mediach społecznościowych. W webinarze wzięło udział ponad 200 Certyfikowanych Doradców EFPA:)

Marcin to guru LinkedIna: wierzący i praktykujący:). Mówi wprost i konkretnie. Otwarcie odpowiada na pytania o tajniki LinkedIna. Każdy uczestnik dostał garść BARDZO praktycznych porad i instrukcji, jak się pokazać, żeby zostać znalezionym na LinkedInie. Co zrobić, aby wykorzystać LinkedIna do realizacji swoich zawodowych celów: budowania marki osobistej, przyciągania klientów, rozwoju zawodowego.

Teraz chcemy zrobić hałas na LinkedIn. Działamy aktywnie w mediach społecznościowych. Dołączajcie do naszej społeczności ONLINE, budujcie swoją markę osobistą i wzmacniajcie swoje kompetencje funkcjonowania ONLINE:

Profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/efpa-polska/?viewAsMember=true

Profil na facebooku: https://www.facebook.com/efpapolska/

Strona www: www.efpa.pl/

W Strefie Doradców EFPA: https://efpa.pl/doradca/ , znajdziecie nagranie z webinaru. Doradcy EFPA mogą też skorzystać z rabatu na pełne 8-godzinne szkolenie Marcina. Warto skorzystać.

Wspierajmy się wzajemnie na LinkedInie. Rozwijajmy naszą społeczność ONLINE

Już 9 kwietnia EFPA Polska będzie partnerem webinaru pt. „Długoterminowe Oszczędzanie i Inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza”, organizowanego przez Program Analityczno-Badawczy Warszawskiego Instytutu Bankowości. Będziecie mogli zapoznać się z rekomendacjami płynącymi z przeprowadzonego w 2020 roku badania, w tym: jaki powinien być docelowy model doradztwa finansowego w Polsce. Rejestrujcie się pod linkiem i zbierajcie punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego https://konferencje.alebank.pl/webinaria-pab-wib/

Największa liczba egzaminów EFPA w historii EFPA Polska

343 osoby przystąpiły do egzaminu EFPA w 2020 roku. To najwyższy roczny wynik w historii działalności EFPA Polska.

Kandydaci zdawali egzaminy na wszystkich 4 poziomach certyfikatów. Najwięcej osób zmierzyło się z egzaminem prowadzącym do uzyskania Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP.

Od początku działalności, EFPA przeprowadziła 1688 egzaminów. Wydaliśmy 1191 certyfikatów. Grono 955 osób utrzymuje aktualność certyfikatów EFPA, uczestnicząc w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego.

UWAGA! Z końcem marca, zamykamy ostatecznie raportowanie za 2020. Zadbajcie o ciągłość certyfikacji.

Trwają przygotowania do uruchomienia Certyfikatu Europejski Doradca Finansowy EFPA ESG

EFPA Polska wraz z EFPA Europa włącza się do strategicznego  procesu pobudzenia inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym osiągnięcia celu neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Chcemy stworzyć wśród Certyfikowanych Doradców EFPA Korpus Ambasadorów zrównoważonego inwestowania w Polsce. Zgłaszajcie swoje zainteresowanie i przyłączajcie sięJ

Zgodnie z zapowiedzią na XI Kongresie EFPA Polska, nasza organizacja uzyskała uprawnienie do potwierdzania kwalifikacji doradców w zakresie inwestowania zgodnego z zasadami ESG, od angielskiego skrótu Environmental, Social Repsonsibility i Corporate Governance, czyli w poszanowaniu zasad ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. W 2021 EFPA Polska rozpocznie certyfikację prowadzącą do zdobycia certyfikatu EFPA ESG Advisor.

MISJA PROGRAMU:

 • Wesprzeć rozwój inwestowania ESG w Polsce
 • Stworzyć Korpus Ambasadorów zrównoważonego inwestowania w Polsce
 • Wypromować środowisko firm i ludzi, zaangażowanych w rozwój ESG w Polsce

DLA KOGO:

 • Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA jako niezbędny etap stałego rozwoju zawodowego
 • Doradcy finansowi aspirujący do standardów EFPA jako potwierdzenie  aktualności wiedzy i umiejętności zgodnie z ważnym trendem rynkowym ESG

PROFIL KOMPETENCJI DORADCY EFPA ESG ADVISOR

 • Zna fundamenty zrównoważonego inwestowania
 • Potrafi przedstawić charakterystykę i korzyści zrównoważonego finansowania
 • Potrafi zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem
 • Potrafi dobrać produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta

Śledźcie nasze zapowiedzi i przygotowujcie się do potwierdzenia nowych ważnych kwalifikacji, których oczekiwać będą klienci. Bądźmy razem w megatrendzie inwestowania ESG.

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska

CENNY DORADCA. DORADCA W CENIE

CENNY DORADCA. DORADCA W CENIE

W najnowszym badaniu, przygotowanym z inicjatywy EFPA Polska,  Zespół Ekspertów opracował swojego rodzaju mapę drogową  modelu doradztwa finansowego w Polsce.  Długoterminowo Autorzy Raportu rekomendują:

 • Niezależne doradztwo
 • Wynagradzanie przez klienta
 • System bezpłatnego podstawowego poradnictwa finansowego jako świadczenie Państwa dla obywateli
 • Powszechna dostępność usługi doradczej.

Stworzenie takiego systemu wymaga czasu, sprzężenia wielu powiązanych ze sobą elementów oraz współpracy wszystkich interesariuszy rynku finansowego. Celem są świadome, dobre decyzje finansowe klientów.

Niebagatelne znaczenie w tym procesie ma systemowo zorganizowana edukacja finansowa. Niewątpliwie jednak, biorąc pod uwagę bardzo małą wiedzę w zakresie finansów, niski stopień korzystania z produktów rynków kapitałowych oraz słabą znajomość ryzyka związanego z inwestowaniem, dla wzrostu długoterminowych oszczędności Polaków potrzebujemy rozwoju i zwiększenia dostępności do usługi doradczej. Fundamentalną rolę w tym zakresie mają do odegrania profesjonalni doradcy finansowi, z potwierdzonymi kwalifikacjami.

Jak pokazują liczne badania, klienci nie rozróżniają typu informacji otrzymywanej od pracowników firm inwestycyjnych. Niezależnie od tego, czy formalnie nazywamy to informacją, czy poradą ogólną, czy usługą doradczą, klient przychodzący do instytucji finansowej oczekuje doradztwa i wychodząc z niej, jest przekonany, że mu doradzono (ang. advice is advice). Umożliwienie bardziej aktywnej roli doradców w procesie dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego jest jednym z rozwiązań dla pogodzenia bezpieczeństwa świadczenia usługi  z szerszym do niej dostępem, zgodnie z prawem.

Od wdrożenia Dyrektywy MiFID II oraz Wytycznych ESMA w zakresie wiedzy i kompetencji, każdy autoryzowany pracownik firmy inwestycyjnej funkcjonuje w surowym reżimie wymagań regulacyjnych, które po raz pierwszy obejmują także wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych definiuje wymagania dla osób informujących o produktach finansowych oraz dla osób świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego. Minister określił opisowo poziomy minimum wymagań i nałożył obowiązek zastosowania zasady proporcjonalności wymagań, czyli wzrost wymagań wraz ze wzrostem złożoności pracy wykonywanej przez pracownika. W swoich interpretacjach KNF często rozszerza zakres podmiotowy wymagań także na  wszystkich pracowników biorących udział w procesie informowania i dostarczania usługi doradczej.

W tym złożonym środowisku regulacyjnym, EFPA Polska przygotowała kompleksowe i elastyczne rozwiązanie czterech certyfikatów na różnych poziomach, dostosowane do różnego charakteru pracy doradców, pracujących z różnymi klientami. Inny certyfikat został przygotowany dla tych, którzy informują o produktach finansowych w segmencie detalicznym, inny dla doradców w bankowości affluent czy prywatnej pracujących z zamożnymi klientami w ramach świadczonej usługi doradztwa inwestycyjnego przez instytucje, zatrudniające tych doradców.  

Na dzisiaj rynek w Polsce dokonał swojego rodzaju samoregulacji w zakresie kwalifikacji doradców. W bankowości prywatnej, a w ostatnich latach również w niższych segmentach, standardem  rynkowym stały się Certyfikaty EFPA. Są powszechnie uznawane  jako odpowiednie dla potrzeb klientów, biznesu i regulacji.

Przez 12 lat działalności, EFPA przeegzaminowała w Polsce ponad 1600 osób i wydała ponad 1200 certyfikatów. Wraz z wdrożeniem MiFID II oferta certyfikatów została poszerzona i dopasowana tak, aby oferując praktyczny zasób warsztatu pracy z klientem, umożliwić wypełnienie regulacyjnych wymagań kwalifikacyjnych dla doradców.

Jeśli:

 • Pragniesz rozwinąć i potwierdzić profesjonalne kwalifikacje w doradztwie i planowaniu finansowym,
 • Szukasz wzmocnienia swojej pozycji zawodowej jako doradcy finansowego,
 • Chcesz być konkurencyjny i dbać o swoją wartość na rynku pracy,
 • Jeśli odczuwasz potrzebę wyjścia ponad przeciętną w swojej aktywności zawodowej, zostań Certyfikowanym Doradcą Finansowym EFPA.

Dołączysz do elitarnego grona doradców i ekspertów planowania finansowego w Polsce, pracujących aktualnie w wszystkich wiodących bankach i instytucjach finansowych w Polsce. Staniesz się członkiem ponad 63-tysięcznej społeczności doradców EFPA w Europie i na świecie. Przekonaj klientów, że warto polegać na Certyfikowanym Doradcy Finansowym EFPA.

Kolejne edycje Studiów EFPA, przygotowujące do egzaminów, wystartowały w marcu. Kolejne RUSZĄ WKRÓTCE. Więcej informacji: https://szkolenia.wib.org.pl/studium-planowania-finansowego-efpa-efp-poziom-iv/ 

W tekście wykorzystano wnioski z raportu „Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych. Raport opracowany w ramach Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowego

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska

Przewiń do góry