+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Wymogi certyfikacyjne

WYMOGI CERTYFIKACYJNE

Wymogi certyfikacyjne EFPA obejmują wymaganą wiedzę, umiejętności, przestrzeganie Kodeksu Etyki oraz udział w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego, czyli aktualizację potwierdzonych na egzaminie kompetencji doradcy finansowego

Wymogi certyfikacyjne zostały zatwierdzone dla Polski w postępowaniu akredytacyjnym dla EFPA Polska, przeprowadzonym przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA. Akredytacja podlega przeglądowi i weryfikacji co 3 lata

Praktyka

Doświadczenie zawodowe w roli doradcy finansowego. Certyfikaty EFPA potwierdzają rynkowy standard wymagań kwalifikacyjnych doradców w dopasowaniu do pełnionej roli zawodowej. Stąd, im wyższy poziom certyfikatu, tym rekomendujemy dłuższy staż zawodowy w pracy doradczej. Certyfikat EFPA EIA nie wymaga praktyki zawodowej.

Szkolenie

Do egzaminów EFPA na wszystkich poziomach można podejść eksternistycznie. Jednak zakres i charakter wymagań powoduje, że rekomendujemy udział w akredytowanych szkoleniach, przygotowujących do egzaminu. Do każdego z 4 egzaminów EFPA przygotowuje osobne, akredytowane szkolenie. Od 2020 roku szkolenia dostępne są online oraz w formie interaktywnych kursów e-learningowych.

Egzamin

Zdanie kompleksowego, pisemnego egzaminu, sprawdzającego wiedzę i umiejętności, wymagane dla danego standardu EFPA. Do egzaminu można przystąpić eksternistycznie. Naszą rekomendacją jest skorzystanie z akredytowanych szkoleń. Od 2020 roku egzaminy EFPA dostępne są ONLINE

Kodeks EFPA

Podpisanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA: „Posiadacz certyfikatu EFPA nie dlatego jest prawy, że przestrzega zasad etyki, posiadacz certyfikatu EFPA przestrzega zasad etyki, ponieważ jest prawy.” Nasz Kodeks Etyki to osiem zasad przewodnich: orientacja na  Klienta, najwyższe standardy profesjonalizmu, niezależność i obiektywizm, kompetencje zawodowe, wiedza w zakresie compliance, rzetelność i uczciwa prezentacja, zapobieganie i ujawnianie konfliktów interesów, zasady wykorzystania certyfikatów EFPA, w tym aktywne zaangażowanie w rozwój społeczności EFPA w Polsce i w Europie.

Program SRZ EFPA

Udział i coroczny raport w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA. Zdobycie Certyfikatu EFPA nie jest wydarzeniem jednorazowym. To zobowiązanie do nieustannego działania zgodnie ze standardami EFPA dla Klientów, w tym stałej aktualizacji kompetencji potwierdzonych na egzaminie certyfikującym.

Odpłatność

EFPA jest organizacją nie nastawioną na zysk. Roczna opłata certyfikacyjna jest przeznaczona na prowadzenie Programu Stałego Rozwoju Zawodowego, w tym nieodpłatnych wydarzeń szkoleniowo-edukacyjnych dla Certyfikowanych Doradców EFPA.

Wymogi certyfikacyjne zostały zatwierdzone dla Polski w postępowaniu akredytacyjnym dla EFPA Polska przeprowadzonym przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA.

Przewiń na górę