Wymogi certyfikacyjne

WYMOGI CERTYFIKACYJNE

Praktyka

Doświadczenie zawodowe w roli doradcy finansowego

Szkolenie

Rekomendowany udział w akredytowanym szkoleniu

Egzamin

Zdanie kompleksowego, pisemnego egzaminu, sprawdzającego wiedzę i umiejętności, wymagane dla danego standardu EFPA

Kodeks EFPA

Podpisanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA

Program SRZ EFPA

Udział i coroczny raport w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA

Odpłatność

Roczna opłata certyfikacyjna

Wymogi certyfikacyjne zostały zatwierdzone dla Polski w postępowaniu akredytacyjnym dla EFPA Polska przeprowadzonym przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA.

Przewiń do góry