Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA, European Investment Assistant EFPA EIA

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII i wytycznych ESMA w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności. EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:
POZIOM 1
Certyfikat Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA, European Investment Assistant EFPA EIA
Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA potrafi: – zdefiniować podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze, wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych – przedstawić działanie rynków finansowych i ich wpływ na wartość i cenę produktów inwestycyjnych – ocenić dane i informacje dotyczące oferowanych produktów zawartych w pakietach KIID – identyfikować aspekty prawne związane z nadużyciami rynkowi i praniem pieniędzy Aby zdobyć certyfikat, rekomenduje się udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIA. Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIA, uprawniającego do  otrzymania Certyfikatu Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego EFPA EIA. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Zakres wymagań egzaminacyjnych. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Certyfikacja skierowana jest do pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. Koszt egzaminu: 250 zł netto + 23% VAT REJESTRACJA NA EGZAMIN Ewentualne pytania proszę kierować na adres: mwiecek@efpa.pl
Przewiń do góry