+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

European Financial Planning Association

O EFPA EUROPA

Misją European Financial Planning Association, EFPA jest budowa i upowszechnienie wysokiej jakości standardów profesjonalnego doradztwa finansowego dla klientów w Europie i na świecie oraz zapewnienie najwyższych standardów etycznych certyfikowanych doradców i planistów finansowych.

EFPA jest pierwszą prawdziwie europejską, pozarządową organizacja posiadająca zaakceptowane przez branżę standardy zawodowe, edukacyjne, egzaminacyjne i etyczne dla doradców i ekspertów planowania finansowego. Celem stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju rynku i ochrona konsumentów poprzez upowszechnienie i stałe aktualizowanie wysokiej jakości standardów zawodowych EFPA.

EFPA jest największą i najbardziej uznaną organizacją zawodową, wyznaczającą standardy zawodowe oraz prowadzącą certyfikację dla planistów i doradców finansowych Europie. Działa od 2000 roku.

W partnerstwie z ponad 50 europejskimi uniwersytetami oraz wiodącymi instytutami kształcenia finansistów, akredytowanymi przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych, EFPA stanowi centrum eksperckie w zakresie wyznaczania standardów kwalifikacji, certyfikacji, szkolenia i stałego rozwoju kadry doradców finansowych w Europie.

Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 11 krajach: Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Włochy, Wielka Brytania, Węgry.

Certyfikaty EFPA posiada ponad 70 tysiący profesjonalistów doradztwa i planowania finansowego w Europie. W Polsce EFPA reprezentowana jest przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska.

Przewiń na górę