Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA, European Financial Advisor EFPA EFA

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII i wytycznych ESMA w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

 

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 3

 

Certyfikat Doradcy Finansowego EFPA EFA, European Financial Advisor EFPA EFA


Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA to profesjonalista, który potrafi:

– zanalizować potrzeby klienta indywidualnego na wszystkich etapach życia
– przygotować samodzielnie rozwiązanie finansowe, zapewniające odpowiednie fundusze zgodnie z cyklem życia oraz zabezpieczenie majątku przed ryzykiem, zgodnie z oczekiwaniami klienta
– jasno przedstawić przygotowane rozwiązanie, tak aby było w pełni zrozumiałe i zaakceptowane przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem profilu podejmowanego ryzyka
– pomóc klientowi w realizacji celów finansowych
– monitorować realizację planu, proponować i uzgadniać jego modyfikacje, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i sytuacją klienta
– współpracować z klientem, tak aby plan finansowy był zawsze atrakcyjny finansowo i zgodny z prawem

Aby zdobyć certyfikat należy ukończyć program Studium Doradztwa Finansowego EFPA EFA, który kończy się międzynarodowym egzaminem EFA i otrzymaniem europejskiego Certyfikatu Doradcy Finansowego EFPA EFA. Ten poziom potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta.

Koszt egzaminu: 790 zł + 23% VAT

REJESTRACJA NA EGZAMIN

Pytania proszę kierować na adres: mwiecek@efpa.pl

Przewiń do góry