Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA

Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA

Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA dba o jakość i aktualność wymagań certyfikacyjnych dla wszystkich certyfikatów oferowanych EFPA Polska. Komitet nadzoruje prawidłowości rzetelność procesu egzaminowania i corocznej aktualizacji certyfikatów EFPA. Komitet jest odpowiedzialny za aktualizację wymogów certyfikacyjnych, przygotowanie nowych standardów kwalifikacyjnych, oraz akredytowanie nowych organizacji do prowadzenia programów, przygotowujących do egzaminów EFPA.

Ewa Małyszko
Przewodnicząca Komitetu