Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP

Ścieżka certyfikacyjna EFPA umożliwia rozwinięcie i potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych do skutecznej pracy doradców z klientami we wszystkich segmentach. Jednocześnie pozwala na praktyczną realizację wymagań regulacyjnych MiFIDII i wytycznych ESMA w zakresie oceny i potwierdzania wiedzy oraz kompetencji pracowników firm inwestycyjnych, z zachowaniem zasad proporcjonalności.

EFPA Polska udostępnia w obszarze doradztwa finansowego 4-stopniową ścieżkę certyfikacyjną, spełniającą wymogi kwalifikacyjne dla doradców i planistów finansowych, opracowane i prowadzone przez European Financial Planning Association, EFPA:

POZIOM 2
Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, European Investment Practitioner EFPA EIP
Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP rozumie:
– podstawowe wielkości i wskaźniki gospodarcze oraz wydarzenia krajowe, regionalne i globalne oraz ich wpływ na rynki i wartość produktów finansowych
– jak działają rynki finansowe i jak wpływają na wartość i cenę produktów inwestycyjnych
– produkty finansowe, ich konsekwencje podatkowe oraz pełne koszty produktów, usług, w tym doradztwo, z uwzględnieniem ich złożoności i powiązanego ryzyka, szczególnie w odniesieniu do produktów bardziej skomplikowanych
-zasady dopasowania produktów inwestycyjnych dla klienta oraz przyczyny ich nieodpowiedniości, z uwzględnieniem potrzeby monitorowania zmian w sytuacji klienta i otoczeniu rynkowym
– i posiada umiejętność oceny danych i informacji zawartych w pakietach KIID, prospektach emisyjnych, sprawozdaniach finansowych i innych danych finansowych
– różnicę pomiędzy wynikami historycznymi a scenariuszami wyników przyszłych oraz ograniczenia w prognozowaniu
– struktury i rozwiązania rynkowych dla produktów inwestycyjnych, w tym platform, za których pośrednictwem są sprzedawane
– zagadnienia związane z nadużyciami rynkowymi i praniem pieniędzy
– podstawowe zasad wyceny produktów finansowych
– podstawy teorii portfelowej oraz posiada umiejętność wyjaśnienia konsekwencji dywersyfikacji indywidualnych alternatyw inwestycyjnych
Aby zdobyć certyfikat, rekomenduje się udział w szkoleniu w formule e-learningu: Studium Doradztwa Inwestycyjnego EFPA EIP, Szkolenie przygotowuje do międzynarodowego egzaminu EFPA EIP, uprawniającego do otrzymania Certyfikatu Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie. Zakres wymagań egzaminacyjnych. Na życzenie przesyłamy szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Certyfikacja skierowana jest do pracowników świadczących usługę porady ogólnej w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego. Koszt egzaminu: 390 zł netto + 23% VAT

REJESTRACJA NA EGZAMIN

Pytania proszę kierować na adres: mwiecek@efpa.pl
Przewiń do góry