+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Zarząd Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji.  Zgodnie ze Statutem Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, realizuje cele statutowe, sporządza plany pracy i budżet.

Ponadto Zarząd sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji, reprezentuje Fundację na zewnątrz, przedkłada Radzie raz w roku sprawozdanie roczne z działalności Fundacji.

Szymańska_Mariola
Mariola Szymańska
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska

Od czerwca 2009 roku Prezes EFPA Polska  i Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa.  Od ponad 10 lat zaangażowana w opracowanie i wprowadzenie na polski rynek profesjonalnego standardu zawodowego dla doradców i planerów  finansowych oraz budowę społeczności certyfikowanych doradców finansowych EFPA w Polsce.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplomy studiów podyplomowych z Pacific Coast Banking School, Uniwersytetu w Waszyngtonie, Seatle, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. 

Rozpoczęła swoją zawodową karierę w Ministerstwie Finansów. Następnie przeszła do Nadzoru Bankowego, NBP. Stąd została zaproszona do projektu utworzenia Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes Zarządu. Pełniła rolę Wiceprezesa European Bank and Financial Services Training Network (EBTN) oraz Przewodniczącej Komitetu Akredytacyjnego EBTN. Od 2016 jest Animatorką Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Małgorzata Anczewska
Małgorzata Anczewska
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska

Małgorzata Anczewska, Wiceprezes EFPA Polska, Wiceprezeska iWealth Management 

Związana z bankowością prywatną od 20 lat.  Poprzednio (2009-2018) Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w mBanku. W tym czasie mBank 7krotnie został wyróżniony tytułem „The Best Private Banking in Poland” przez Euromoney. Jako Prezes mWealth Management wprowadziła pionierską na polskim rynku usługę doradztwa inwestycyjnego.  W latach  2003  2009 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej w Raiffeisen Banku W latach 2001-2003 Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Personalnej w BPH PBK. 

Małgorzata jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych Master Class of Management, Psychologia w Zarządzaniu na SWPS.  

Przewiń na górę