+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

EUROPEJSKI DORADCA EFPA ESG – EFPA ESG ADVISOR

CERTYFIKAT:

EUROPEJSKI DORADCA EFPA ESG - EFPA ESG ADVISOR

Na tym poziomie doradcy powinni potwierdzić znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania, przedstawić charakterystykę i korzyści zrównoważonego finansowania, zidentyfikować potencjalne zainteresowanie Klienta zrównoważonym inwestowaniem, aby ostatecznie dobrać produkty ESG do wartości i celów ważnych dla Klienta.

Posiadacz certyfikatu EFPA ESG Advisor to zaufany doradca w finansach i biznesie dla klienta świadomego i zaangażowanego w rozwój ESG w Polsce w zakresie środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego.

Najważniejsza wiedza i umiejętności Doradcy EFPA ESG Advisor to:

 • będziesz umiał wymienić najważniejsze regulacje związane z ESG, kształtujące praktykę rynkową w obszarze zrównoważonego inwestowania
 • będziesz umiał wyjaśnić, czym jest istotność w kontekście ESG
 • będziesz umiał przedstawić podstawowe zasady tworzenia ratingów ESG
 • będziesz potrafił opisać standardy i wytyczne wykorzystywane przez spółki do raportowania danych ESG
 • będziesz umiał znajdować finansowo istotne informacje w raportach spółek
 • będziesz umiał wyjaśnić zjawisko zielonej propagandy i znaczenie Kodeksu Monitoringu Jakości Zarządzania
 • będziesz potrafił zaprezentować i używać narzędzi służących budowaniu zaangażowania, takich jak aktywny akcjonariat, konstruktywny dialog oraz tzw. proxy voting
 • będziesz umiał wyjaśnić, jak analizę ESG wykorzystuje się w procesie inwestycyjnym
 • będziesz umiał ocenić, czy dana inwestycja może znaleźć się w funduszu zielonych obligacji
 • będziesz rozumiał zasady uwzględniania kryteriów ESG w budowaniu portfela inwestycyjnego
 • będziesz potrafił przedstawić ofertę zrównoważonych funduszy na rynku polskim
 • będziesz potrafił rozpoznać preferencje klientów w zakresie ESG dla budowania ich portfela inwestycyjnego, zgodnie z wymogami adekwatności
 • będziesz potrafił profesjonalnie rozmawiać z Klientem na tematy potencjalnych inwestycji lub sektorów, które mogą wchodzić w skład jego portfela

FORMUŁA:

Online

ODPŁATNOŚĆ:

430 PLN plus VAT

Możliwe jest także przystąpienie do egzaminu eksternistycznie.

EMAIL:

mwiecek@efpa.pl

TELEFON:

+48 694 489 915

Przewiń na górę