Co nas wyróżnia

O DORADCACH

Orientacja na Klienta

Doradca finansowy zawsze działa w najlepszym interesie klienta. Wykonując swoje zadania zawodowe, nigdy nie przedkłada interesu własnego i swojego pracodawcy nad interes klienta (Kodeks Etyki EFPA)

Kompetencje zawodowe

Doradcy finansowi powinni nieustannie aktualizować i podnosić kompetencje zawodowe, będąc jednocześnie świadomymi granic swojej wiedzy i umiejętności.

Najwyższe Standardy

We wszystkich swoich aktywnościach zawodowych, doradcy finansowi powinni przestrzegać najwyższych standardów rzetelności, prawości i uczciwości oraz wykonywać swoje zadania ze starannością i troską o klienta.

Niezależność i obiektywizm

Doradcy finansowi powinni dokładać starań, aby zachować niezależność i obiektywizm w działaniu oraz dokonywać rzetelnych ocen w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych

Przewiń do góry