RADA FUNDACJI

RADA Fundacji

Rada Fundacji to mocna reprezentacja rynku finansowego. To unikalne grono doświadczonych menadżerów i praktyków doradztwa finansowego i inwestycji w Polsce. Rada sprawuje nadzór i strategiczną pieczę nad kierunkami działalności i rozwoju Fundacji.

Włodzimierz Grudziński

Włodzimierz Grudziński

Przewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska

Barbara Stęchły

Barbara Stęchły

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska

CZŁONKOWIE RADY

Albert Jurkowski

Albert Jurkowski

Rafał Madej

Rafał Madej

Ewa Małyszko

Ewa Małyszko

kpra

Krzysztof Prasał

Wojciech Sieńczyk

Wojciech Sieńczyk

Andrzej Zajko

Andrzej Zajko