+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

PROGRAM STAŁEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

PROGRAM SRZ EFPA

Zgodnie z wymogami Kodeksu Etyki EFPA: “Każdy Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA stale kształci się i utrzymuje najwyższy poziom przygotowania i kompetencji zawodowych. Posiadacz certyfikatu zdobywa, utrzymuje i stosuje standardy wiedzy i należytej staranności dotyczące jego roli doradcy finansowego oraz wszelkich innych funkcji pełnionych przez niego w ramach wykonywania zawodu”.

Stały rozwój zawodowy jest dziś wymogiem profesjonalizmu każdego doradcy finansowego dbającego o swój status i przyszłość zawodową. Jest to ciągły proces, którego celem jest:

  • systematyczne zdobywanie, poszerzanie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej,
  • utrzymywania swojej wartości na rynku pracy.

Rozwój obejmuje zarówno poziom wiedzy, umiejętności, jak i postawy zawodowej doradcy, razem nazywane kompetencjami. Stały rozwój zawodowy to fundament trwałej wartości  doradcy finansowego na rynku pracy, dzisiaj i w przyszłości.

W programie SRZ EFPA Polska jest zobowiązany uczestniczyć każdy Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA. Doradca EFPA dba o swój rozwój zawodowy, realizując różne aktywności (np. udział w szkoleniach, samokształcenie) wymienione w Tabeli Aktywności Kwalifikowanych. System uznaje szeroki wachlarz aktywności, jednak przypisuje im zróżnicowaną wagę i maksymalny limit punktów, który można zebrać z danej kategorii. Ma to na celu zróżnicowanie aktywności i wykluczenie możliwości wypełnienia wymogu certyfikacyjnego poprzez jedną kategorię.

EFPA Polska udziela akredytacji  dla konferencji, programów szkoleniowych, webinarów i wydarzeń edukacyjnych służących stałemu rozwojowi zawodowemu doradców finansowych w ramach Programu SRZ EFPA Polska.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Szczegóły naszej propozycji znajdują się w dokumencie: PSRZ EFPA Polska. Zaproszenie do współpracy partnerskiej.

Regulamin Programu SRZ EFPA

Przewiń na górę