+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Komitet Etyki

KOMITET ETYKI

Komitet EFPA Polska dba o przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA i rozstrzyga wszelkie sytuacje dotyczące możliwych naruszeń Kodeksu. Fundamentalnymi zasadami Kodeksu Etyki EFPA jest osiem zasad przewodnich:

  • Orientacja na  Klienta
  • Najwyższe standardy
  • Niezależność i Obiektywizm
  • Kompetencje zawodowe
  • Wymagana wiedza w zakresie compliance
  • Rzetelność i uczciwa prezentacja
  • Zapobieganie i ujawnianie konfliktów interesów
  • Zasady wykorzystania certyfikatów EFPA
Krzysztof Dresler
Krzysztof Dresler
Przewodniczący Komitetu
fot. Dariusz Iwanski
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
601 362 305
Aleksandra Żukowska
Członek Komitetu
Krzysztof Grabowski
Krzysztof Grabowski
Członek Komitetu
Przewiń na górę