+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

PROCEDURA PRZYWRACANIA CERTYFIKATU EFPA I RECERTYFIKACJI

PROCEDURA RECERTYFIKACJI

Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska oraz Kodeks Etyki EFPA określają wymogi certyfikacji EFPA, które obejmują zdanie egzaminu certyfikacyjnego EFPA, przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA, w tym  stały rozwój zawodowy oraz uiszczanie rocznej opłaty certyfikacyjnej. Stały rozwój zawodowy i powiązana z nim opłata certyfikacyjna mają charakter wymogu ciągłego. Niewypełnienie któregokolwiek z nich oznacza utratę uprawnienia do posługiwania się certyfikatem oraz usunięcie z Rejestru Certyfikowanych Doradców EFPA.

W uzasadnionych przypadkach, EFPA Polska umożliwia powrót do certyfikacji oraz ponowny wpis do Rejestru. Szczegółowe zasady powrotu do certyfikacji określa Procedura.

Przewiń na górę