+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

EFPA Polska wspiera różnorodność

Jak przystało na organizację z sektora finansowego, gdzie dywersyfikacja jest naszym zawodowym DNA, EFPA Polska wspiera różnorodność we wszystkich przejawach życia. Różnorodność otwiera perspektywę, stwarza nowe możliwości i jest prawdziwym paliwem zrównoważonego rozwoju. 

Wierząc głęboko w rozwiązania ESG  w ich trzech wymiarach, z dumą i pełnym przekonaniem dołączyliśmy jako EFPA Polska  do społecznej, wolontariackej, międzynarodowej inicjatywy reprezentowanej w naszym kraju przez  30% Club Poland.

Tak piszą o swojej misji i celach:

30% Club wyznaje zasadę, że równowaga płci w zarządach, radach nadzorczych i na wyższych stanowiskach kierowniczych sprzyja lepszemu przywództwu i zarządzaniu, a różnorodność i inkluzywność dodatkowo przyczynia się do lepszych wyników korporacyjnych zarówno dla spółek, jak i ich akcjonariuszy. Różnorodne i inkluzywne miejsca pracy odgrywają również ważną rolę w zwiększaniu innowacyjności, przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów oraz poprawie reputacji i wzmocnieniu marki.

Naszą globalną misją jest osiągnięcie co najmniej 3️⃣0️⃣% reprezentacji kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie, w tym w Polsce. 30% Club ma na celu rozwój zróżnicowanej puli talentów dla firm poprzez wysiłki ich prezesów zarządów i przewodniczących rad nadzorczych na rzecz lepszej równowagi płci na wyższych szczeblach, jak i pozostałych poziomach organizacji. 

Podejście 30% Club – oparte na skoordynowanej współpracy biznesowej – może pomóc przyspieszyć postęp w kierunku lepszej równowagi płci na wszystkich poziomach organizacji. Zamiast obowiązkowych kwot, wspieramy dobrowolne podejście, aby dokonać znaczącej, trwałej zmiany. Działania 30% Club uzupełniają wysiłki poszczególnych firm poprzez współpracę, tworzenie grup networkingowych oraz widoczne i dobrowolne zaangażowanie liderów biznesu.

W sektorze finansowym nikogo chyba nie trzeba przekonywać do wartości dywersyfikacji: zabezpiecza ryzyko i w efekcie daje wartość dodaną. To ten poszukiwany wynik, kiedy 2+2 jest większe niż 4.

 Powoli przebija się bliskie mi myślenie, że zmiana, do której przekonujemy, to nie jest zmiana aktorów i statystyk. To zmiana otoczenia, środowiska, kultury, która pozwoli wyzwolić potencjał różnorodności, w tym przypadku kobiet. Każda roślina potrzebuje innej gleby i odmiennej pielęgnacji, żeby rozkwitnąć. A piękny ogród cieszy wszystkich. Historycznie do tej pory projektowaniem firmowych ogrodów zarządczych zajmowali się głównie mężczyźni. Warto poszerzyć perspektywę. Tę zmianę możemy dokonać tylko RAZEM: Chłopaki i Dziewczyny 😊 Dla lepszej przyszłości”.

 

Mariola Szymańska-Koszyczyc

Mariola Szymańska

Prezes EFPA Polska, Ambasadorka 30% Club Poland

Przewiń na górę