+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Author : Edyta Bogacka

Redaktorka Naczelna Newslettera

XIV Kongres EFPA Polska – padł kolejny rekord!

XIV Kongres EFPA Polska – padł kolejny rekord!

 

Coroczny Kongres EFPA Polska to największe wydarzenie na polskim rynku doradztwa finansowego. Próbując sprostać względom organizacyjnym, biorąc pod uwagę liczne zainteresowanie, Fundacja EFA Polska podzieliła Kongres na 2 dni: webinarowy i typowo konferencyjny.  

Niech przemówią liczby:  

 • – rekordowa liczba uczestników – było nas ponad 1500 osób
 • – odbyło się 10 webinarów, których łącznie wysłuchało prawie 5 tysięcy słuchaczy, 
 • – wystąpiło 42 prelegentów i panelistów, 
 • – pozyskaliśmy aż 34 partnerów Kongresu, 
 • – ponad 50.000 wyświetleń zanotowały posty o Kongresie, 
 • – jesteśmy dumni z oceny, jaką uzyskaliśmy – 4,8 na 5 punktów możliwych.  

Główne przesłania Kongresu skłaniają do myślenia z troską o przyszłości branży i nas samych, krążąc wokół ważkich problemów: 

 • – dylematów społecznych i gospodarczych współczesnego świata, 
 • – zrównoważonego rozwoju, 
 • – sztucznej inteligencji i wpływie na doradców finansowych. 

Powiedzieliśmy też o kontynuacji wątku standardów doradztwa finansowego w Polsce: zgodnie z deklaracją z poprzedniego Kongresu EFPA Polska wspierana przez największe banki w Polsce opracowała nowy standard doradcy finansowego, dla którego zamierzamy wdrożyć do praktyki doradztwa finansowego w Polsce.  

Było inspirująco! Zachęcam do lektury Newslettera, dużo w nim relacji i podsumowań najważniejszych idei. Zapraszamy także na stronę www EFPA Polska https://kongres2023.efpa.pl/ , gdzie publikujemy nagrania z wystąpień kongresowych i webinarów. 

Dziękujemy Wam za uczestnictwo, prelegentom i panelistom za inspiracje, parterom i Członkom Rady Fundacji za wsparcie.  

Wielkie słowa uznania kieruję do Organizatorek: Marioli, Małgorzaty i Magdy: co roku ustawiacie poprzeczkę wyżej i wyżej i przeskakujecie ją w świetnym stylu! 

Do zobaczenia za rok, przed nami XV Kongres ! 

Picture of Edyta Bogacka

Edyta Bogacka

Redaktorka Naczelna Newslettera

XIII Kongres EFPA Polska nie był pechowy

XIII Kongres EFPA Polska nie był pechowy

Ponad 1200 uczestników XIII Kongresu EFPA Polska to kolejny rekord w historii tego wydarzenia. W ramach EFPA Polska staramy się konsekwentnie realizować agendę „Najlepszego branżowego wydarzenia w Polsce” (opinia uczestników z ubiegłego roku):

 • 33 prelegentów i panelistów z różnych środowisk miało okazję wypowiadać się na temat roli doradców finansowych czy znaczenia zrównoważonego rozwoju
 • wydarzenie wsparło aż 35 partnerów, także z różnych branż i o różnym profilu działania,
 • Kongres finalnie uzyskał od uczestników ocenę 4,8 (w skali 1-5).

Kongres był szeroko promowany w mediach społecznościowych, obecnie zamieszczamy relację z wydarzeń. Łącznie zamieściliśmy 47 postów, które wyświetliło prawie 100.000 osób!

Dziękujemy Wam wszystkim za każde polecenie, wsparcie Kongresu w przestrzeni online!

Niezmiennie kieruję podziękowania i wyrażam ogromny podziw do organizatorek przedsięwzięcia ze strony EFPA Polska: Marioli, Małgorzaty i Magdaleny (3xM). Mogłam zza kulis przekonać się z jak dużą odpowiedzialnością i wysiłkiem wiąże się organizacja tego przedsięwzięcia.

To, co zasługuje na podkreślenie w całym wydarzeniu to panel klientów – po raz pierwszy na Kongresie gościliśmy naszych klientów. Usłyszeliśmy zdecydowane głosy za potrzebą profesjonalizmu doradców, empatii u doradców wobec potrzeb klientów, przebiły się także poglądy dotyczące użyteczności dla klientów cyfrowej obsługi. Zachęcam do przeczytania relacji Małgorzaty Anczewskiej z panelu.

Sprawdzony i doceniony w ubiegłym roku format Debaty Oksfordzkiej, w tym roku został zastosowany do dyskusji o ESG jako czynnika, który uratuje lub nie uratuje świat przed katastrofą. Z ocen uczestników wynika, że to bardzo mocny punkt programu, zdecydowanie wysoko oceniony.

W Newsletterze koncentrujemy się na wątku ESG (to już nasze DNA w EFPA Polska) i – o tym w artykułach Partnerów Kongresu.

Po raz pierwszy wybrani Członkowie EFPA Polska sformułowali i ogłosili na Kongresie swoje rekomendacje, których wdrożenie podniesie wartość usługi doradztwa finansowego i doradztwa inwestycyjnego na polskim rynku usług finansowych.  Wśród nich ważna rekomendacja dla doradców finansowych dotycząca utworzenia Wykazu Tytułów Zawodowych, pozwalająca uznać profesjonalne kwalifikacje rynkowe za zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi Regulatora. Wniosek w tej sprawie został złożony do Ministerstwa Finansów w tym roku.

Zachęcam do lektury Newslettera. Jest o Was i dla Was.

Relationship Manager czy Doradca Inwestycyjny? Posłowie po Kongresie EFPA

Relationship Manager czy Doradca Inwestycyjny? Posłowie po Kongresie EFPA

Słuchając Debaty Oksfordzkiej na ostatnim Kongresie EFPA, można było odnieść wrażenie, że klient oczekujący porady w co zainwestować swoje pieniądze, w jednym przypadku w rozmowie z doradcą zostanie odesłany z kwitkiem (tam, gdzie doradca nie może doradzać), a w drugim otrzyma taką poradę od doradcy (doradca jest uprawniony do doradzania).

Przedstawię ten obraz inaczej: w obu przypadkach klient otrzyma od doradcy konkretną rekomendację. Kluczowa potrzeba klienta zostanie spełniona. Oczywiście pod warunkiem, że tezę Debaty sprowadzamy do obszaru doradztwa inwestycyjnego, firma zatrudniająca doradcę czy współpracująca z nim posiada stosowne zezwolenie na doradztwo inwestycyjne oraz że rekomendacja udzielana jest na podstawie zawartej z klientem umowy.

Z praktycznego puntu widzenia problem tkwi nie w tym, czy doradca może doradzać, czy nie. 

Kluczowe pytanie to: kto opracował rekomendację i na jakiej podstawie?

Czy jest to zinstytucjonalizowana porada, wypracowana przez zespół dedykowanych ekspertów, w tym licencjonowanych doradców inwestycyjnych? Czy może jest to rekomendacja osobista doradcy, oparta na jego wiedzy i kompetencjach, wsparta lekturą dostępnych analiz czy spotkań z zarządzającymi funduszami i analitykami?

Jako mBank świadczący od lat usługę doradztwa inwestycyjnego uważamy, że sztuka doradzania klientom, z czego powinien być zbudowany portfel jego inwestycji oraz aktywne zarzadzanie jego składem, to skomplikowany proces. Jest on czasochłonny, wymaga przetwarzania wielu informacji, stworzenia obiektywnego algorytmu, dzięki któremu następuje właściwe dopasowanie strategii inwestycyjnej portfela do profilu klienta. 

Dlatego powinny zajmować się tym doradcy inwestycyjni i dedykowani, wyspecjalizowani eksperci. Rekomendacja powinna być produktem pracy zespołowej. Co więcej:

 • powinna ona być zgodna ze strategicznymi kierunkami wyznaczanymi przez Komitet Inwestycyjny, 
 • pozbawiona subiektywnych, jednostkowych ocen co do możliwego rozwoju scenariuszy rynkowych
 • jej wypracowanie powinno odbywać się w oparciu o uznane analizy globalnych asset managerów, obiektywne kryteria oceny doboru produktów do portfela, zatwierdzone limity koncentracji i wskaźniki ryzyka dla portfela. 

Cały proces i model działania obowiązkowo podlega audytom komórek nadzorczych banku i oceniany jest pod kątem profesjonalizmu wydawanych rekomendacji i zgodności z interesem klientów. Tak scentralizowany model doradztwa niewątpliwie sprzyja minimalizowaniu ryzyka naruszeń prawa. 

Jaka jest rola doradcy?

Rolą doradcy w tak skonstruowanym procesie doradztwa jest wsparcie klienta w wyznaczeniu jego profilu inwestycyjnego, celów, horyzontu, a następnie wskazanie odpowiedniej strategii inwestycyjnej spośród oferowanych przez bank (także według jednolitego algorytmu). Zwieńczeniem procesu doradztwa jest przedstawienie rekomendowanego przez dedykowany zespół składu portfela złożonego z konkretnych produktów. Wreszcie cykliczne kontakty z klientem w celu rebalansowania portfela, zgodnie  z aktualnie wydaną rekomendacją.

Nie oznacza to ograniczania pola działania doradcy, czy traktowania go jako „przekaźnika” rekomendacji. Wiedza i kompetencje doradcy muszą być angażowane do zaprezentowania klientowi odpowiedniej strategii inwestycyjnej i składu portfela, omówienia kierunków, jakie bank obrał przy jego tworzeniu, przekazaniu argumentacji do takiego, a nie innego kierunku rekomendacji. 

Nierzadko rolą doradcy jest też wskazanie dozwolonych (z katalogu opracowanego przez bank) zamienników dla rozwiązań, których klient nie akceptuje. Wreszcie obowiązujące regulacje zobowiązują do udzielania pełnej informacji o produktach wchodzących w skład portfela, włączając w to charakterystykę i koszty dla klienta, a także przekazywanie różnego typu ostrzeżeń, takich jak grupy docelowe. To także zadanie dla doradcy. Nie jest ono trywialnym zadaniem, wymaga ugruntowanej wiedzy i doświadczenia.

Wyraźne rozdzielenie ról w procesie doradztwa jest skutecznym minimalizowaniem ryzyka konfliktu interesów klienta i doradcy oraz misselingu. Poprzez jednoczesne przekazywanie tych samych rekomendacji inwestycyjnych dla grup klientów o określonym profilu, wyniki inwestycji klientów stają się bardziej przewidywalne, można stosować wobec nich spójną komunikację i argumentację, co jest szczególnie ważne w momentach zawirowań rynkowych. 

Nie dostrzegamy racjonalnych argumentów za tym, aby portfele klientów o tym samym profilu inwestycyjnym, horyzoncie i celach były różne w zależności od doradcy, który zajmuje się klientem. Czy w takim układzie firma inwestycyjna będzie się czuła komfortowo, że świadcząc klientowi usługę oferuje rozwiązanie, które w zależności od  doradcy istotnie różni się? 

W naszym modelu nie ma także mowy o planach sprzedażowych dla doradców w zakresie produktów, a tworzy się przestrzeń dla szerokiego oferowania usługi doradztwa w formie zdywersyfikowanych strategii inwestycyjnych odpowiednich do profilu klienta, jego celów i horyzontu.

Podkreślamy przy tym zawsze, że główną rolą doradcy wealth management jest zarządzanie relacjami z klientami całościowo, przy wykorzystaniu kompleksowości usług banku, gdzie przecież każda z tych usług wymaga ich umiejętności prezentacji i argumentowania w kontakcie z klientem. Dobór konkretnych produktów do portfela inwestycyjnego pozostawiamy specjalistom, tak jak dobór sposobu sfinansowania działalności klienta, czy możliwych rozwiązań z zakresu planowania majątku. 

Nie jest rolą doradcy klienta „ściganie się” z dedykowanym zespołem doradztwa. 

Digitalizacja usługi doradztwa – jakie ma znaczenie?

W tej dyskusji nie powinno się pomijać trendu digitalizacji usługi doradztwa. W scentralizowanym modelu świadczenia usługi, dodatkowo stymulowanego wieloma standardami regulacyjnymi, digitalizacja sprawdza się dużo lepiej. Łatwiejsze i efektywniejsze staje się tworzenie platform informatycznych dla doradców i klientów do świadczenia usługi w zakresie prezentacji rekomendacji i dostosowania portfela klienta do jego aktualnie rekomendowanego składu. Jednolite dla danej grupy klientów strategie i rekomendacje dają się szybciej implementować w narzędziach, a w sytuacjach, gdy klient nie akceptuje danego rozwiązania można w ten sam łatwy sposób wskazać dopuszczalny zamiennik. Sprzyja to skalowalności usługi, z której może skorzystać każdy klient danej instytucji objęty doradztwem. 

Na koniec

Na czacie Kongresu padło pytanie od doradcy o to, kto ubezpieczy doradców od potencjalnych skutków nietrafionej rekomendacji i krytyki klientów. Model, który stosujemy w mBanku jest takim ubezpieczeniem. Oznacza on większe bezpieczeństwo doradców. Ale przede wszystkim ochronę interesu klienta i firmy, którą doradca reprezentuje. Potrójne „WIN”.

Edyta Bogacka​

Redaktor Newslettera, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA

Powody do dumy

Powody do dumy

Około 1000 aktywnych uczestników XII Kongresu EFPA Polska to powód do dumy. Po raz kolejny pokazaliśmy naszą skalę działania, otwartość na gości z różnych środowisk, którzy mogli wnieść ciekawe spojrzenie na trendy w doradztwie finansowym. Nie zapomnieliśmy też o wzmacnianiu naszej energii życiowej.

Ducha tegorocznego Kongresu oddaje najlepiej Mariola w swojej relacji. 

Kieruję podziękowania i duży podziw do organizatorek przedsięwzięcia ze strony EFPA Polska: Marioli, Małgorzaty i Magdaleny (3xM). 

Utrzymanie wysokiego poziomu ubiegłorocznego Kongresu było prawdziwym wyzwaniem, któremu sprostały. Spontanicznie wyrażane opinie na czacie oraz w ankietach po zakończeniu Kongresu są dowodem na to, że się Wam podobało. Usłyszeliśmy, iż była to najlepsza branżowa konferencja w Polsce.

W Newsletterze kontynuujemy wątek ESG i roli doradcy w zdigitalizowanym świecie – o tym w artykułach Partnerów Kongresu. 

Piszemy też o nowym Certyfikacie EFPA ESG Advisor oraz o rozwijających się ciekawych webinarach w ramach Akademii EFPA. To też powody do dumy.

Mamy też kilka gorących refleksji od uczestników pierwszego w historii panelu Certyfikowanych Doradców EFPA. Wiemy, jak emocjonujące było to wydarzenie dla Was!

Gorąca momentami Debata Oksfordzka na temat roli Doradców w procesie doradztwa pokazała, jak bardzo ten temat Was angażuje i z jakimi dylematami się wiąże. Próbując kontynuować tę dyskusję, pokazuję w Newsletterze, jaki model doradztwa przyjęła instytucja, którą reprezentuję i w jaki sposób odpowiada on na wyzwania doradztwa, które wybrzmiały w Debacie.

Niewątpliwie w obszarze dyskusji o doradztwie osadzony jest też tekst Marioli Szymańskiej, pokazujący jej rozumienie wymagań kwalifikacyjnych dla Doradców.

W chwili, gdy rozkręca się 4-ta fala pandemii, paradoksalnie można stwierdzić, że nauczyliśmy się z nią funkcjonować zawodowo i prywatnie. Niektórzy z Was wrócili do biur, inni pracują w hybrydowym modelu pracy. Przyspieszyła digitalizacja procesów, kontakty z klientami opierają się na kontakcie online czy video. Wróciliśmy do względnej równowagi. 

W duchu tej równowagi zachęcam do lektury Newslettera. Jest o Was i dla Was.

Nieustannie ślę życzenia zdrowia dla Was. Dbajcie o siebie i bliskich!

Edyta Bogacka​

Redaktor Newslettera, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA

Przewiń na górę