+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

ESG to pewniejsza przyszłość i potencjał zysków

ESG i zrównoważony rozwój to spojrzenie wstecz i wyciągnięcie wniosków z błędów człowieka, a także spojrzenie w przód – co chcemy zostawić jako dziedzictwo przyszłym pokoleniom. Jest to również nasze działanie w teraźniejszości, aby kreować i wdrażać rozwiązania sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi w przyszłości. W zrównoważonym rozwoju chodzi o to, by wzmacniać pozytywne inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy życia ludzi na ziemi oraz zapewnienia dobrych warunków do życia przyszłym pokoleniom. Ważne jest też eliminowanie bądź ograniczanie skutków takiej działalności człowieka, która w krótkim terminie może przynosić znaczące korzyści, ale w dłuższym może być szkodliwa dla ludzkości. Takie działania muszą być ponadczasowe i dlatego można uznać, że zrównoważony rozwój jest jednym z ważniejszych światowych megatrendów, wzmacnianych między innymi poprzez zmiany w prawie.

ESG to bardziej przyjazne miasta, bardziej efektywna produkcja i mniejsze zużycie energii, lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i ich odzyskiwanie (np. w ramach gospodarki zamkniętej), lepsza diagnostyka i leczenie, poprawa jakości życia i funkcjonowania człowieka w środowisku naturalnym. Zatem obszarów, w których przedsiębiorstwa mogą wykazać się innowacyjnością i rozwojem nowych technologii – a co za tym idzie – zarabianiem pieniędzy, jest wiele. Takie firmy w wielu przypadkach potrzebują kapitału na rozpoczęcie lub dalszy rozwój działalności. Kapitał można pozyskiwać np. od funduszy inwestycyjnych, które specjalizują się w inwestowaniu mającym na celu zrównoważony rozwój. Jednym z ważniejszych nurtów jest na przykład inwestowanie w spółki oferujące produkty i usługi sprzyjające środowisku naturalnemu. W budowaniu portfela inwestycyjnego najlepiej wykorzystywać niezależne systemy oceny, które pozwalają dość dokładnie oszacować poziom ekologiczności i przewagi konkurencyjnej.

Fundusze inwestujące w sposób zrównoważony stanowią jeden z szybciej rosnących segmentów rynku finansowego w Europie. Według pierwszego rocznego badania rynku europejskich funduszy inwestujących w sposób zrównoważony (przeprowadzonego przez Morningstar i ZEB we współpracy z Luksemburskim Stowarzyszeniem Funduszy Inwestycyjnych (ALFI)), aktywa netto w funduszach inwestujących zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wzrosły ponad dwukrotnie od 2018 roku. W Polsce na koniec sierpnia 2021 r. aktywa w tego typu rozwiązaniach sięgnęły ponad 4,5 mld zł.

Generali_wykres

* EU27, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania

Źródło: ALFI, European Sustainable Investment Funds Study.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Towarzystwo przygotowało niniejszy materiał z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych. 

Niniejszy dokument podlega ochronie na postawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Nie należy kopiować niniejszego dokumentu, w całości czy też w części, dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, czy też publikować bez uprzedniej pisemnej zgody Towarzystwa.

Piotr Minkina 

Dyrektor Ds. Analiz I Strategii Inwestycyjnych  Generali Investments TFI SA

Przewiń na górę