+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Newsletter w duchu ESG

10 marca br weszło w życie ważne dla uczestników rynków finansowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

Rozporządzenie SFDR wprowadza standardy przejrzystości dla uczestników rynku finansowego związane ze zrównoważonym rozwojem ESG ( ESG – „Environmental”, „Social” oraz „Governance” – czyli odnoszące się do ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego).

Regulacja nakłada nowe obowiązki informacyjne m.in. na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy zarządzające portfelami lub świadczące doradztwo inwestycyjne wobec uczestników rynku.

Tym samym promuje aspekty ESG w działalności instytucji finansowych w zakresie oferowanych klientom form inwestowania pieniędzy. Ponadto stwarza ramy dla ujawniania metodyk pozwalających podejmować inwestorom decyzje uwzględniające aspekt ESG.

Istotnym elementem jest także eliminacja nadużycia w postaci wprowadzania w błąd inwestorów co do faktycznego stosowania czynników zrównoważonego rozwoju przez podmioty nadzorowane.

Porównywalność danych w kwestiach środowiskowych ma zapewnić Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Rozporządzenie ws. taksonomii”), wyznaczające kryteria, których spełnienie pozwala zaklasyfikować prowadzoną działalność jako zrównoważoną pod kątem środowiskowym.

Tematyka ESG zdominowała najświeższy numer Newslettera nie tylko z powodu wejścia w życie nowej regulacji. Zajdziecie w nim ciekawe spostrzeżenia przedstawicieli instytucji współpracujących z EFPA. ESG to kiedyś moda, która przerodziła się w trend i wreszcie stała się nakazem.

Fundacja przygotowała także specjalny certyfikat ESG dla Certyfikowanych Doradców – o jego założeniach pisze w swoim artykule Mariola – Prezes Fundacji EFPA Polska.

Jeszcze nie opadł całkiem kurz po ubiegłorocznej Konferencji a w Fundacji ruszyły przygotowania do kolejnej, która odbędzie się jesienią. Formuła „pandemiczna”, czyli online, ale wiemy także, że taka właśnie pozwala szeroko promować ideę planowania finansowego i społeczność Certyfikowanych Doradców.

Zapraszamy Was do współtworzenia programu Konferencji w formie ankiety. Ankieta zabierze 5 min. Klikajcie w link i wypełniajcie! https://forms.gle/bCzDFyAcrCdB6rS57

Wszystkiego Dobrego na Święta Wielkanocne! Oby kolejne przyszło nam spędzić w czasach bez pandemii…

Edyta Bogacka

Redaktor Newslettera, Certyfikowany Doradca Finansowy EFPA EFA

Przewiń na górę