+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Author : Krystian Drzał

Family Office

FAMILY OFFICE

Rynek klienta bankowości prywatnej w Polsce ma wciąż bardzo duży potencjał rozwoju.  W perspektywie kilku lat mówi się o kilkudziesięcioprocentowej dynamice wzrostu. Jak się okazuje, większość najzamożniejszych osób, o majątku netto powyżej 30 mln dolarów, to właściciele największych firm rodzinnych w kraju. 

Około 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że jest firmami rodzinnymi. Co ważne, niemal 41 proc. wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych to właśnie firmy rodzinne. Wiele z nich powstało w okresie transformacji ustrojowej i naturalnie staje teraz u progu sukcesji. Przedsiębiorcy myśląc o sukcesji wskazują jednak wiele barier. Wśród tych najczęściej wymienianych pojawiają się aspekty prawno – podatkowe, finansowe, relacyjne i psychologiczne. Dlatego jedynie 5 proc. polskich przedsiębiorstw dokonało do tej pory transferu międzypokoleniowego.  

Z pomocą przychodzi Family Office 

Rynek polski dopiero uczy się jak korzystać z Family Office. Natomiast na dojrzałych w tym zakresie rynkach europejskich, w szczególności Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz na rynku amerykańskim Family Office odgrywają ogromną rolę. Budowane przez zamożne rodziny zarządzają ich aktywami i dbają o stabilność finansową. Ale pozwalają też zarządzić edukacją kolejnych pokoleń i transferami międzypokoleniowymi. Dają możliwość szerszego spojrzenia na sprawy prywatne i firmowe przez pryzmat rodziny i jej interesów, ale też obaw i wątpliwości potencjalnych następców. Jednym z celów Family Office jest też odpowiednie przygotowanie sukcesorów i zapewnienie im przez kolejne dziesięciolecia bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania. 

Jakie Family Office wybrać? 

W zależności od tego czy Family Office tworzy jedna rodzina czy więcej – do życia powołuje się Single Family Office (SFO) lub Virtual Family Office (VFO). Konstrukcja SFO powoduje, że większość kompetencji zostaje nabyta i umiejscowiona wewnątrz rodziny, natomiast VFO stanowi wersję hybrydową, gdzie większość usług jest dostarczana przez zewnętrzne podmioty. Znana jest także forma Multi-family Office (MFO), które z uwagi na ilość pokrywanych wątków czy rozbudowanej struktury, działają na rzecz wielu rodzin. 

Powołując SFO, VFO lub MFO należy przede wszystkim zadbać o doświadczony zespół doradców. Struktury Family Office buduje się w oparciu o najlepsze rozwiązania wypracowane wspólnie z klientem i jego firmą rodzinną oraz o znane na rynkach zagranicznych narzędzia. Holistyczne podejście oraz wyspecjalizowane doradztwo powinno być zawsze nastawione na zbudowanie długofalowej strategii dla rodziny biznesowej w kontekście majątku firmowego i prywatnego. Dobrze prowadzone Family Office stoi na straży interesów i dobrostanu rodziny przez pokolenia. Każde jest unikalne, tak jak unikalna jest każda rodzina czy firma. 

Picture of Krystian Drzał

Krystian Drzał

Dyrektor Biura Rozwoju Produktów i Oferty Bankowości Prywatnej, Bank Pekao S.A.

Przewiń na górę