+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Author : Izabela Sajdak

Przyszłość inwestycji pod znakiem ESG

Przyszłość inwestycji pod znakiem ESG

Zgodnie z danymi, które KPMG prezentuje w ostatnim raporcie „Sustainability Reporting” przeszło 69 proc. spośród ponad 5000 analizowanych firm na świecie łączy obecnie swoją działalność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Jednak zaledwie 14 proc. z nich ujawnia zarówno pozytywny, jaki i negatywny wpływ na SDG. Znaczący wzrost zaangażowania przedsiębiorstw to wynik przede wszystkim wyższych oczekiwań inwestorów. Kluczowe jest zwiększenie przejrzystości przedstawiania danych pozafinansowych, a także uwzględnianie kryteriów niefinansowych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez instytucje finansowe.

Od 10 marca instytucje finansowe zobowiązane są do stosowania europejskiego rozporządzenia SFDR  (Sustainable Finance Disclosure Regulation), które służy  większej przejrzystości w odniesieniu do uczestników rynku finansowego. Rozporządzenie wprowadza nowe obowiązki informacyjne dla instytucji finansowych w zakresie przejrzystości i ujawniania podejścia do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i podejmowanych przez dany podmiot decyzji inwestycyjnych.

Nowe regulacje w zakresie ESG są wyrazem świadomości, że włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do podstawowej strategii jest dziś koniecznością[1].

Wyzwania, które w 2015 r.  przywódcy 193 krajów członkowskich ONZ wskazali w dokumencie “Przekształcamy nasz świat: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030”, jak nigdy wcześniej są dziś kluczowe dla budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety. Dokument, o którym mowa, zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs, które wskazują najważniejsze wyzwania naszych czasów w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). 

Miniony rok obfitował w wydarzenia związane ze zdrowiem i klimatem (pandemia, pożary trawiące Australię i Kalifornię, wycinka milionów hektarów lasów deszczowych Amazonii, ocieplenie w Arktyce), które w skali globalnej przetestowały odporność rządów i społeczeństw do granic możliwości. W efekcie rok 2020 zbudował silną narrację dotyczącą inwestowania w ESG, a sprzedaż funduszy ESG osiągnęła rekordowe poziomy.

Rosnące znaczenie czynników ESG w obszarze inwestycji potwierdzają opracowania ekspertów. Według raportu MSCI[2] w wyniku pandemii aż 73 proc. inwestorów planuje zwiększyć inwestycje w ESG do końca 2021 r. Można powiedzieć, że dążenie do włączenia aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przyspieszyło z powodu pandemii, przechodząc z nurtu pobocznego do głównego trendu. Co więcej, ma on być jednym z kluczowych trendów, które wpływały na inwestycje w trakcie najbliższych 3-5 lat. Na liście znajdują się rosnące regulacje i ujednolicenie zasad raportowania, zmienność i niepewność rynku, zwiększenie stopnia zaawansowania pomiarów ESG, zmiany klimatu, wzrost znaczenia i pomiaru ryzyka klimatycznego oraz różnorodności biologicznej. Od zrównoważonych inwestycji nie ma więc odwrotu, a przed uczestnikami rynku kapitałowego stoją liczne nowe wyzwania. 

[1] Global Business Leaders Support ESG Convergence by Committing to Stakeholder Capitalism Metrics, https://www.sustainability-reports.com/global-business-leaders-support-esg-convergence-by-committing-to-stakeholder-capitalism-metrics/

[2] https://www.msci.com/our-clients/asset-owners/investment-insights-report

Izabela Sajdak, CFA

Zarządzająca Funduszami w PFR TFI S.A.

Przewiń na górę