+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Nasze spotkania w ramach Akademii EFPA zazwyczaj poruszają tematykę związaną z rynkami kapitałowymi, finansami. Natomiast ostatnio poruszaliśmy specjalną tematykę – mówiliśmy o pomaganiu. Dlaczego warto pomagać mądrze. Mówiliśmy o doświadczeniach i motywacjach do pomagania. Zwłaszcza teraz, kiedy wszyscy jesteśmy zaangażowani w pomoc Ukrainie.

Zaczynając cytatem: „Najcenniejsze jest to, co otrzymamy lub ofiarujemy za darmo: czas, troskę i zainteresowanie” chcemy Wam w skrócie przedstawić istotę spotkania i zachęcić do pomagania.

Naszymi gośćmi były niezwykłe osoby. Każda z nich ma inne doświadczenia w pomaganiu i jest zaangażowana w różne formy wolontariatu. W istotny sposób wolontariat wpływa na ich życie prywatne i zawodowe.

Paweł Łukasiak – Prezes Akademii rozwoju Filantropii w Polsce opowiedział o tym jak Akademia Filantropii powstawała i jaką ma historię, oraz o tym, jak wiele zostało zrealizowanych akcji pomocowych w różnym zakresie. Początki działalności, to był czas przekonywania świata, aby nie tylko angażować się społecznie, ale być bardziej otwartym i nie bać się też o tym mówić. Wymagało to dużo wysiłku związanego z prowadzonymi programami wsparcia, zarówno działań lokalnych jak i większych kampanii. Wielu z Was znane są zapewne programy: Dobroczyńca roku – w tym roku odbędzie się 25 edycja. Społecznik roku – to kontynuacja inicjatywy podjętej przez Wisławę Szymborską i Jacka Kuronia. Gwiazdy dobroczynności to kolejna inicjatywa, która pokazuje osoby znane angażujące się w filantropię przez pryzmat wpływu na ich życie.

Podsumowując: Świat potrzebuje liderów angażujących się społecznie i budujących relacje. Ważna jest też autentyczność w podejściu jak i w naszych działaniach.

Marek Rybiec – który oprócz tego, że jest Prezesem iWealt Management, jest członkiem Rady EFPA, jest także mocno zaangażowany w wolontariat. Połączył swoją pasję z pomaganiem, tworząc Fundusz Podwójne wyzwanie oparty o dwa rozwiązania: wsparcie kompetencyjne – zasoby wiedzy i doświadczenia Koalicji Liderzy Pro Bono oraz fundraising – polegający na łączeniu wyzwań sportowych ze społecznymi.

Powstała też Koalicja Liderzy Pro Bono, którą tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji w Polsce. Jej misją jest pokazywanie korzyści i możliwości jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, menedżerowi, liderowi – oraz całej firmie. Wolontariat kompetencji i wolontariat pracowniczy – to dwa główne obszary, w których Liderzy Pro Bono posiadają wyjątkowy potencjał będący sumą doświadczeń, praktyk i narzędzi. To kapitał Koalicji, która jest odpowiedzią na potrzeby zarówno zarządzających, jak i pracowników pragnących angażować się społecznie.

Marek mówi, że wolontariat uczy nas odpowiedzialności. Prawdziwy wolontariat doprowadza nas nie tylko do udziału w pomaganiu, ale do bycia odpowiedzialnym za osobę, której pomagamy.

Przyjęliśmy w głowach, że to co robimy zawodowo nas określa. Dziś Lider idzie za ludźmi i z ludźmi. W życiu ważne jest coś więcej, niż tylko zarabianie pieniędzy i to co robimy zawodowo. Tak naprawdę określa nas to, co robimy pozazawodowo w wolontariacie.

Mariola Szymańska – znacie ją najbardziej jako Prezes EFPA Polska, ale oprócz tego jest inicjatorką programu rozwojowego BAKCYL – strategicznego, długofalowego partnerstwa firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy “Bankowcy dla Edukacji”.

Mariola podzieliła się też swoim spojrzeniem na wolontariat. Uważa, że wolontariat pomaga nam poczuć się być potrzebnymi. Nadaje większego sensu tego, co robimy. Widzi, że potrzebujemy ludzi z różnych sfer, aby dać różnoraka pomoc. Warto tu na siebie spojrzeć – bo wiemy, że każdy z nas może się czuć dobrze w różnym rodzaju niesienia pomocy. Warto też pamiętać o zarządzaniu swoimi siłami i energią. Abyśmy odkrywali te sfery wolontariatu, w którym możemy działać. Możemy albo się uczyć zdobywając nowe kompetencje albo się nimi dzielić.

Agnieszka Ostrowska – zaangażowana Ambasadorka EFPY, Wealth Manager, Certyfikowany Doradca i Wolontariusz w programie BAKCYL. Agnieszka prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą ze szkół ucząc ich o finansach, aby w przyszłości mieli już odpowiednią wiedzę i nie popełniali w przyszłości błędów inwestycyjnych. Mówi, że edukacja, to nasza odpowiedzialność za obecną młodzież, która w przyszłości będzie świadomymi klientami banków lub osób, którzy będą sami łatwo zarządzali swoim majątkiem. Można się zaangażować w różnym wymiarze. Wtedy, kiedy macie czas. Zajęcia są głównie online, ale można też pójść do wybranej szkoły osobiście.

Na koniec, korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do wolontariatu w ramach projektu BAKCYL. Gdybyście chcieli dać swoje wsparcie, piszcie do Magdaleny Więcek: mwiecek@efpa.pl


Przewiń na górę