+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

3 ważne trendy w branży zarządzania aktywami

 

Coraz większe znaczenie inwestorów indywidualnych, szukanie alternatywnych źródeł stóp zwrotu i inwestowanie odpowiedzialne. To trzy duże trendy w globalnej branży zarządzania aktywami.

Ile to jest 112 bilionów dolarów? Gdyby położyć jednodolarową monetę jedną na drugiej, utworzyłyby wieżę o wysokości 224 milionów kilometrów – znacznie wyższą niż odległość Ziemi od Słońca (to ok. 150 mln kilometrów). 

Skąd taki abstrakcyjny przykład? Bo właśnie takie były aktywa globalnej branży zarządzania aktywami, w tym funduszami inwestycyjnymi, na koniec ubiegłego roku. Tak wynika z raportu BCG szeroko opisującego obecny stan i trendy globalnej branży zarządzania aktywami.

Przeróżni klienci – duże firmy i instytucje, ubezpieczyciele, przyszli emeryci, obecni milionerzy, ale i drobni inwestorzy indywidualni przez Stany Zjednoczone, Europę aż po Azję mają zgromadzone coraz więcej środków w różnej formie funduszy inwestycyjnych. W ostatnich 10 latach (licząc od 2012 roku) mówimy o ponad dwukrotnym wzroście aktywów pod zarządzaniem. Tak szybki wzrost to w dużej mierze zasługa tego, co działo się w gospodarce i na giełdach. Ostatnia dekada upłynęła pod znakiem dobrobytu gospodarczego i spadających, bardzo niskich stóp procentowych, które korzystnie wpływały na notowania akcji i obligacji. Szczególnie inwestujący w globalne akcje mają powody do zadowolenia. Amerykański indeks 500 największych spółek wzrósł w latach 2012-2021 o 280%, dając średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 14%. Tak dobre wyniki na największym rynku akcji na świecie wpływały na wzrost aktywów bezpośrednio i pośrednio, zachęcając inwestorów do lokowania swoich pieniędzy w różnego rodzaju funduszach.

Kluczowym pytaniem jest co dalej. Od wielu tygodni, a nawet miesięcy, mówimy o wysokiej inflacji, rosnących stopach procentowych i możliwej recesji za rogiem. Nie brakuje opinii, że po względnie spokojnych 10. latach, nowa dekada może być znacznie bardziej wymagająca dla gospodarek i inwestorów. W tym nowym, trudnym otoczeniu, branża zarządzania aktywami będzie musiała się zmienić, żeby klienci dalej uważali fundusze za atrakcyjny sposób na pomnażanie swoich pieniędzy. Autorzy raportu BCG wskazują na trzy ważne trendy, które powinna wziąć pod uwagę każda firma działająca w tej branży.

Po pierwsze, rosnąca rzesza inwestorów indywidualnych, o mniej zasobnym portfelu niż duzi inwestorzy instytucjonalni. Rozwój inwestycyjnych platform internetowych oraz takich rozwiązań jak robo doradztwo, czy jeszcze mało znany w Polsce direct indexing przyczynia się do tego, że drobni inwestorzy mają dostęp do coraz większej palety rozwiązań inwestycyjnych, w których ktoś za nich zajmuje się wyborem odpowiednich inwestycji, a potem zarządzaniem i kontrolą ryzyka.

Po drugie, rosnące zainteresowanie funduszami o alternatywnych strategiach. Mówiła o tym Hania Schmidt z Goldman Sachs Asset Management podczas XIII Kongresu EFPA, 21 listopada. Gdy na tradycyjnych rynkach akcji i obligacji utrzymuje się wysoka zmienność, globalni inwestorzy coraz bardziej zaczynają interesować się dywersyfikacją portfeli, np. o private equity czy nieruchomości. Na razie to temat zdominowany przez dużych inwestorów z zasobnym portfelem, ale wraz z rozwojem technologii i odpowiednich regulacji w tym zakresie należy spodziewać się, że strategie alternatywne będą szerzej dostępne również dla inwestorów indywidualnych.

Po trzecie wreszcie, rosnący popyt na fundusze inwestujące odpowiedzialnie. Należy spodziewać się rozwoju oferty funduszy, w których analiza ESG, czyli czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, ma kluczowe znaczenie w wyborze instrumentów do portfela.

Przewiń na górę