+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Newsletter EFPA Polska – Numer 29

Newsletter EFPA Polska – Numer 29, marzec 2021

Newsletter w duchu ESG

10 marca br weszło w życie ważne dla uczestników rynków finansowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

Rozporządzenie SFDR wprowadza standardy przejrzystości dla uczestników rynku finansowego związane ze zrównoważonym rozwojem ESG (ESG – „Environmental”, „Social” oraz „Governance” – czyli odnoszące się do ochrony środowiska, kwestii społecznych oraz ładu korporacyjnego).

Regulacja nakłada nowe obowiązki informacyjne m.in. na towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy zarządzające portfelami lub świadczące doradztwo inwestycyjne wobec uczestników rynku.

Tym samym promuje aspekty ESG w działalności instytucji finansowych w zakresie oferowanych klientom form inwestowania pieniędzy. Ponadto stwarza ramy dla ujawniania metodyk pozwalających podejmować inwestorom decyzje uwzględniające aspekt ESG.

Istotnym elementem jest także eliminacja nadużycia w postaci wprowadzania w błąd inwestorów co do faktycznego stosowania czynników zrównoważonego rozwoju przez podmioty nadzorowane.

EFPA Polska

O EFPA Polska

Rozwijamy i certyfikujemy zawodowe kwalifikacje doradców i planerów finansowych. Potwierdzamy kompetencje niezbędne w pracy z klientami oraz zgodne z wymaganiami regulacyjnymi dla doradców finansowych. Budujemy pozycję zawodową doradców finansowych w Polsce i wizerunek zaufanego powiernika finansów osobistych klientów. Dbamy o standardy etyczne doradców i stały rozwój zawodowy. Organizujemy wydarzenia edukacyjne i networkingowe dla społeczności rynku finansowego w Polsce

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. Standardy zawodowe EFPA to wierne odwzorowanie najlepszych praktyk rynkowych, transparentność, wiarygodność, etyka zawodowa i nastawienie na stały rozwój. Aktualnie EFPA reprezentowana jest w 12 krajach Unii Europejskiej oraz współpracuje z organizacjami w kolejnych 7 krajach Europy. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce. Już ponad 1000 doradców w Polsce zdobyło certyfikaty EFPA Polska.

Przewiń na górę