+48 694 489 915  biuro@efpa.pl

Deklaracja Uczestnictwa w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska

Ja, niżej podpisana/y, deklaruję uczestnictwo w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska oraz:

o Akceptuję Regulamin Programu Stałego Rozwoju Zawodowego.
o Oświadczam, że znam zasady akceptacji aktywności, ich punktację, limity oraz wymóg roczny warunkujący utrzymanie certyfikatu.
o Deklaruję bieżące wypełnianie Raportu SRZ, samodzielne monitorowanie własnych aktywności oraz przesłanie do EFPA Polska zebranej dokumentacji po zakończonym okresie rozliczeniowym (wypełniony Raport SRZ, wymagane zaświadczenia).
o Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wymienionym w Ankiecie uczestnika Programu SRZ dla celów statutowych EFPA Polska oraz na przesyłanie informacji związanych z certyfikacją na adres e-mailowy.
o Wyrażam zgodę na umieszczenie w zakresie wskazanym w tabeli moich danych osobowych w publicznym Rejestrze Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, który jest dostępny na stronach internetowych Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz EFPA Europa.

  IMIĘ I NAZWISKO:
  DATA URODZENIA:
  BANK/INSTYTUCJA:
  STANOWISKO/DEPARTAMENT/ODDZIAŁ:

  ADRES SŁUŻBOWY:
  KOD:
  MIEJSCOWOŚĆ:
  ULICA,NR:
  EMAIL SŁUŻBOWY:
  TELEFON SŁUŻBOWY:

  ADRES PRYWATNY:
  KOD:
  MIEJSCOWOŚĆ:
  ULICA,NR:
  EMAIL PRYWATNY:
  TELEFON PRYWATNY:

  Wyrażam zgodę na umieszczenie w zakresie wskazanym w tabeli moich danych osobowych w publicznym Rejestrze Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA, który jest dostępny na stronach internetowych Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska oraz EFPA Europa.
  Imię i nazwisko:
  Data urodzenia:
  Bank/Instytucja:
  Telefon służbowy:
  Telefon prywatny:
  E-mail służbowy:
  E-mail prywatny:

  KOMUNIKACJA Z EFPA
  główny kanał przekazywania informacji:

  NINIEJSZYM AKCEPTUJĘ KODEKS ETYKI I REGULAMIN PROGRAMU STAŁEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO EFPA
  DATA:
  IMIĘ I NAZWISKO:

  Przewiń na górę