EGZAMIN
Formularz rejestracyjny
Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA, 250 zł netto + 23% VAT
Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP, 390 zł netto + 23% VAT
Certyfikowany Doradca Finansowego EFPA EFA, 790 zł netto + 23% VAT
Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP, 950 zł netto + 23% VAT

DATA:

Miejscowość:
Warszawa
Szczecin
Poznań
Wrocław
Katowice
Inne, wpisz jakie
Wpisz

*egzaminy na Certyfikowanego Doradcę Finansowego EFPA EFA i Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP dostępne tylko w WarszawieImię
Nazwisko
Email
Numer telefonu
Instytucja/Prywatnie
PESEL
Miejsce zamieszkania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu, w celu zgłoszenia na egzamin będą przetwarzane przez Fundację na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 38 lok. 105, 00-394 Warszawa, który jest ich administratorem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Pełna treść informacji dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych jest zamieszczona na stronie http://efpa.pl/politykaprywatnosci