Nr 19, październik 2016   

W numerze:

7 Spotkanie EFPA w doborowym gronie



Za nami 7 Spotkanie Certyfikowanych Doradców EFPA, pod hasłem "Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce. Rola certyfikowanych doradców finansowych"

Wszystko wskazuje na to, że 7 Spotkanie EFPA było bardzo udane:). Dopisała pogoda i frekwencja. Spotkanie zostało ocenione wysoko w zakresie stopnia spełnienia Waszych oczekiwań - średnia ocen wszystkich uczestników to 4,31! (skala 1-5)

Nie byłoby to możliwe bez naszych partnerów.  W imieniu Zarządu i Rady Fundacji składam gorące podziękowania:

TFI PZU SA, Partnerowi Głównemu EFPA Polska, w szczególności Panu Michałowi Czynszakowi Dyrektorowi Zarządzającemu i Panu Andrzejowi Czyrko, Dyrektorowi Biura Sprzedaży

PKO BP TFI SA, Sponsorowi Głównemu Spotkania, w szczególności Panu Rafałowi Matulewiczowi, Dyrektorowi Zarządzającemu i Panu Krzysztofowi Murynowi, Dyrektorowi Pionu Sprzedaży

SKARBIEC TFI SA, Sponsorowi Głównemu Spotkania, w szczególności  Panu Markowi Rybcowi, Prezesowi oraz Panu Tomaszowi Stadnikowi, Wiceprezesowi

QUERCUS TFI SA, Sponsorowi Głównemu Spotkania, w szczególności Panu Sebastianowi Buczkowi, Prezesowi oraz Panu Pawłowi Cichoniowi, Wiceprezesowi.

Zapraszamy do lektury Waszych relacji ze spotkania. Zachęcam także do komentowania naszego spotkania na stronach EFPA LinkedIn.

Specjalne podziękowania kieruję do Michała Piętki, EFPA EFA, który zapewnił nam świetny serwis fotograficzny w trakcie spotkania.

Wszystkim uczestnikom i partnerom jeszcze raz bardzo dziękujemy!

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes EFPA Polska



Barbara Stęchły
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji EFPA Polska
MiFID II drugą rewolucją inwestycyjną

 

Drodzy Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA,

Niezwykle miło było nam - przedstawicielom Rady Fundacji EFPA Polska – powitać Was na siódmym już spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFPA. Pogoda podczas spotkania była piękna, temperatura powietrza wyższa niż w miesiącach wakacyjnych w Polsce - aura nam sprzyjała.

Program spotkania był bardzo ciekawy, inspirujący i strategiczny na przyszłość. Temat MiFID II – co oznacza dyrektywa dla sektora bankowego, dla doradców, czy dla towarzystw funduszy inwestycyjnych?  

Oczami Doradcy EFPA

Jak co roku w Spotkaniu wzięło udział wielu naszych kolegów i koleżanek z różnych instytucji finansowych i bankowych. Dodatkowym elementem, pozytywnie wpływającym na atmosferę,  była piękna, słoneczna  pogoda.

Dyskusje i wymiana poglądów dotyczyły przyszłości rynku kapitałowego w Polsce i kierunków rozwoju w obliczu nadchodzących zmian MiFID II. 

Nasz kolega z Hiszpanii, German Guevara, przedstawił nam bardzo praktyczną  prezentację z planowania finansowego. Kolejna prezentacja pokazała nam, że określenie "FinTech" zrobiło prawdziwą karierę. To branża niezwykle dynamicznie rozwijająca się na całym świecie. W Polsce sektor łączący technologie i finanse ma całkiem pokaźny dorobek.

Wojciech Kaczor
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A.
EFP EFPA
Szczęśliwa Siódemka: osobiste refleksje

Za nami kolejne (siódme) spotkanie w gronie certyfikowanych, czyli świadomych doradców EFPA. Na wstępie dziękuje organizatorom za - jak zwykle - ciekawe, inspirujące oraz rozbudzające myśli, spotkanie. Miejsce, pogoda oraz agenda z pewnością podobały się każdemu z uczestników (swoją drogą ciekawe, jak zabezpiecza się taką piękną pogodę?).

Spośród wszystkich paneli największy niedosyt wiedzy mam po dyskusji możnych i zacnych przedstawicieli rynku finansowego na temat MiFID II. Jak wszyscy wiemy, nie ma jeszcze przepisów wykonawczych, do których można się odnieść. Nie mniej jednak, wszyscy czujemy napięcie wiszące w powietrzu. 

Dlaczego warto brać udział w spotkaniach EFPA?

Jest wtorek 13 września 2016 roku. Piękny słoneczny dzień, woda, błękitne niebo i las wokół …

… to nie jest początek opisu jakieś letniej przygody. Taką scenerią powitał mnie 7 zjazd Certyfikowanych Doradców EFPA. Tym razem ugościł nas ośrodek Mila w Zegrzynku nad Zalewem Zegrzyńskim. Dla mnie było to czwarte spotkanie wśród koleżanek i kolegów z branży, którzy dołączyli do grona Certyfikowanych Doradców EFPA. Na ostatnim zjeździe kolejny raz poruszany był temat MiFID 2, który dla nas doradców będzie wielkim wyzwaniem. 

Ciekawe było spojrzenie na rozwiązania typu fin-tech, które zaprezentował Jan van der Saar i przyszłość jaką niesie zastosowanie technologii w naszej działalności. Miło było poznać kolegę EFP-owicza z Hiszpanii - Germana Guevarę, który podzielił się z nami swoim doświadczeniem w pracy z klientami. Jarosław Kuźniar, będąc ostatnim prelegentem, w zgrabny sposób pokazał jak możemy tworzyć i promować własną markę, wykorzystując dostępną technologię.

Cieszę się, że z każdym rokiem grono Doradców z certyfikatem EFPA powiększa się, dzięki czemu można wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Do zobaczenia na kolejnych zjazdach!

Krzysztof Zygmanowski
Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP

mBank SA


Rynek kapitałowy w Polsce - kierunki rozwoju w obliczu nadchodzących zmian. Relacja z Debaty Strategicznej

W dyskusji nad przyszłością rynku finansowego w Polsce wzięli udział Michał Czynszak, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą Produktów Inwestycyjnych TFI PZU, Tomasz Stadnik, Wiceprezes Skarbiec TFI, Rafał Matulewicz, Dyrektor Zarządzający w pionie zarządzania aktywami PKO TFI oraz Sebastian Buczek, Prezes Quercus TFI.

W trakcie debaty udało się wyodrębnić trzy główne czynniki, które będą miały wpływ na pracę doradców w najbliższej przyszłości. To unijna dyrektywa MiFIDII, rządowy Program Budowy Kapitału i związane z nim zmiany w systemie emerytalnym oraz konsolidacja sektora bankowego. 

Porady Eksperta Planowania Finansowego, EFPA EFP: jak doskonalić usługę doradztwa?

Osobisty Plan Finansowy to kompleksowe  rozwiązanie dla realizacji potrzeb i celów klienta, związanych z jego finansami. Od codziennego zarządzania gotówką do przekazywania majątku, z uwzględnieniem ubezpieczeń, podatków i – oczywiście – zarządzania aktywami.

Mając świadomość, że planowanie finansowe jest usługą bardzo złożoną, warto zauważyć, że wykorzystanie niektórych zasad planowania w budowie portfeli zdecydowanie pomaga poprawić zarządzanie ryzykiem klienta.  A to najprawdopodobniej najtrudniejszy obszar współpracy pomiędzy klientem i doradcą. Praktyka doradztwa finansowego może być udoskonalona  przynajmniej w kilku aspektach:  zaufania do doradcy, wielkości aktywów w zarządzaniu, czy zmniejszenia reklamacji, żeby wymienić tylko kilka. 

Michał Czynszak
Dyrektor Zarządzający TFI PZU SA
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana...

Ten cytat z Heraklita z Efezu najlepiej podsumowuje tematy poruszane w trakcie spotkania Certyfikowanych Doradców EFPA. W każdym z omawianych obszarów: przyszłość systemu emerytalnego, zmiany w produktach długoterminowych oraz MiFID II, stan naszej wiedzy odnośnie nowych regulacji jest niewystarczający do wypracowania wspólnych wniosków co do przyszłości. Nadchodzący MiFID II, który wzbudził największe emocje prelegentów oraz Doradców, stawia mnóstwo znaków zapytania w relacji pomiędzy TFI a Dystrybutorami, na które nie znajdziemy dzisiaj wiążącej odpowiedzi. Wydaje się, że każdy uczestnik tej relacji powinien o tym problemie pamiętać, jednak na chwilę obecną stosować się do zaleceń Horacego – „Carpe diem” - robić swoje, opierając się na obowiązujących aktualnie zasadach funkcjonowania rynku. 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Dwa nowe certyfikaty EFPA: Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP oraz Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA

Od października br. EFPA Polska uzyskała akredytację EFPA Europa i uprawnienie do organizowania w Polsce egzaminów dla czterostopniowej ścieżki certyfikacyjnej, która wypełnia wymogi Dyrektywy MiFID II oraz Wytycznych ESMA w zakresie wiedzy i kompetencji pracowników firm inwestycyjnych. Dwa nowe certyfikaty odpowiadają wprost minimalnym wymaganiom ESMA: po pierwsze, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych, certyfikat EFPA EIA, po drugie, dla pracowników, którzy w reżimie nowego MiFID II będą mieli prawo świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego, certyfikat EFPA EIP