Nr 15, styczeń 2015   

W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Kwalifikacje zawodowe doradców finansowych jako wymóg compliance

EFPA Europa wypracowała robocze stanowisko dotyczące MiFID II

Bez wątpliwości, dyrektywa MiFID II zmieni sposób, w jaki usługi doradztwa finansowego będą świadczone klientom w Unii Europejskiej. Doradztwo finansowej jeszcze mocniej zyska status usługi, której koszt musi być jasno określony i przedstawiony klientowi. Klient będzie musiał wiedzieć za co i ile płaci. Ma być przejrzyście, precyzyjnie i bezpiecznie. Te cele przekładają się na wiele aspektów i zapisów MiFID II. Dotyczą one: zarządzania produktami, dostarczania informacji, ograniczania konfliktów interesów, sposobów wynagradzania, czy metod marketingowych.

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
Digitalizacja wealth management. Idzie nowe.


Technologie cyfrowe zdominowały modele biznesowe tych firm, które stawiają na ich zdolność do nawiązywania interaktywnych, wysoce spersonalizowanych kontaktów z klientami.  Branża wealth management, której podstawę biznesu stanowią długotrwałe relacje z klientami, dostrzega potrzebę szerokiego wykorzystania technologii w celu dostarczenia klientom pozytywnych doświadczeń nie tyko w kontaktach osobistych z doradcami, ale także za pośrednictwem elektronicznych kanałów kontaktów.
 

Grzegorz Zatryb
Główny Strateg Skarbiec TFI
Makroekonomiczne otoczenie rynków - 2015 r.

W 2015 światowa gospodarka będzie kontynuowała umiarkowany wzrost. Z geograficznego punktu widzenia będzie się on koncentrował na Ameryce Północnej i Azji. Europa Zachodnia pozostanie w stagnacji.  Znacznie lepiej będzie wyglądała sytuacja Nowej Europy oraz Turcji.

Wprawdzie wzrost gospodarczy jest wolniejszy niż w poprzednich cyklach, jednak należy oczekiwać, że faza wzrostowa będzie trwała dłużej. Wpływ na to będą  miały dwa zjawiska: duże zróżnicowanie dynamiki gospodarek krajów rozwiniętych oraz niższe tempo wzrostu krajów rozwijających się. Pochodną wolniejszego wzrostu i tanich surowców będzie niskie tempo wzrostu cen w większości regionów, co da wolną rękę bankom centralnym w zakresie pobudzania wzrostu przy pomocy klasycznych i niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej. Gospodarka światowa będzie więc nadal funkcjonowała w otoczeniu stóp procentowych zbliżonych do zera, zaś część banków centralnych zmuszona będzie do intensyfikacji działań w zakresie tzw. luzowania ilościowego. 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Sektor bankowy jako pierwszy w Polsce opracował Sektorową Ramę Kwalifikacji, SRKB

Certyfikaty EFPA jako przykład wzorcowych kwalifikacji w sektorze bankowym

10 lutego w Klubie Bankowca w Warszawie zaprezentowana zostanie pierwsza w Polsce Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRKB), opracowana przez sektor bankowy. EFPA Polska była aktywnym uczestnikiem projektu SRKB.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego będzie częścią przygotowywanej właśnie do wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji i nowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Paweł Koralewski
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A.
EFP EFPA
Dlaczego złoto się świeci?

„…Podobno warto kupić złoto…”, usłyszałem pewnego pięknego grudniowego dnia od mojego znajomego. „Może i warto”, pomyślałem. Jednak po dłuższej chwili sam zacząłem zastanawiać się nad wartością złota samą w sobie.

Czym właściwie jest złoto? Surowcem? Instrumentem finansowym? Łańcuszkiem na smukłej szyi?

Jak wiadomo, złoto „wymyślili” starożytni po to, aby nie trzeba było gromadzić w swoim domostwie nadmiaru garnków lub worków ze zbożem, wykorzystując je w charakterze środka płatniczego.

Wojciech Kaczor
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A.
EFP EFPA
(R)Ewolucja

Każdy z nas z pewnością obserwuje zjawiska, jakie dotyczą rynków finansowych i to bez względu na charakter inwestycji. Zmiany, jakie zaszły i dalej zachodzą, wynikające z kryzysu, sytuacji politycznych, aktów terroru oraz wojennych zapędów niektórych watażków, wpływają nie tylko na zachowanie cen poszczególnych instrumentów finansowych, lecz także na psychikę inwestujących. W założeniu, każda inwestycja winna posiadać fundament. Bez względu na to, jaki by on nie był i z czego by nie wynikał (analiza techniczna, analiza fundamentalna czy zwykłe przeczucie), musi być trwały w swej logice i konsekwentny. Lecz czy możemy wskazać choć jedną klasę aktywów, która posiada taką bazę? 

Krzysztof Zygmanowski
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A. EFP EFPA
Rozważania finansisty po godzinach

O czy mam napisać? O finansach, zainteresowaniach, gospodarce, pracy? Różne pomysły przychodziły mi do głowy, gdy poproszono mnie o artykuł do Newslettera EFPA.

Chciałbym się z Wami, Drodzy Czytelnicy, podzielić kilkoma refleksjami na temat spojrzenia na życie przez pryzmat finansów czy gospodarki. Jakiś czas temu zmieniłem swoje podejście do jedzenia,  włączając się w nurt slow food i ekologicznej żywności. Nie wynikało to z tego, że tak jest teraz modnie, a raczej z konieczności, czy nawet buntu przeciwko śmieciowemu jedzeniu. 

Piotr Słodowicz
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A. EFP EFPA
Wyścig Szczurów?

Budzik! "Rany, 6:15. Dlaczego muszę już wstawać? Wczoraj było za mocno i za intensywnie. Wszystko mnie boli. Czy zawsze w ciepłym łóżku muszę o tym myśleć? Mówię sobie: zrobiłeś to, bo było przyjemnie i tyle. Rusz się, dzieci same nie zawiozą się do szkoły."