Nr 14, Październik 2014   

W numerze:

Warto polegać na Certyfikowanych Doradcach Finansowych EFPA!


25 września  br. spotkaliśmy się na corocznym,  już 5. Spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFPA. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: „Doradca finansowy: pasterz, wilk, czy owca?”. Wspólnie szukaliśmy motywacji, energii i skutecznych sposobów na to, abyśmy mogli pracować z klientami  w przekonaniu, że zaspokajając ich potrzeby, realizujemy cele pracodawcy i jesteśmy w zgodzie z naszymi wartościami. Dyskutowaliśmy o postawach etycznych w zawodzie doradcy, o zaangażowaniu doradców w propagowaniu tych postaw, a także o budowaniu wzajemnego zaufania. Motywem przewodnim spotkania był nowy Kodeks Etyki EFPA.


Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
EFPA Polska: 5 lat naszej zmiany standardów doradztwa finansowego w Polsce


EFPA Polska ma 5 lat. W ciągu tego okresu m.in.: wydano 462 certyfikaty EFPA, przeprowadzono 27 egzaminów EFPA, opublikowano 13 Wieściolistów EFPA, dyskutowano o rozwoju EFPA na 19 posiedzeniach Rady EFPA. To krótka statystyka. Jednak najcenniejsi są ludzie EFPA:

 • 303 Certyfikowanych Doradców EFPA EFA
 • 59 Ekspertów Planowania Finansowego EFPA EFP
 • Drużyna Regionalnych Ambasadorów EFPA
 • Rada EFPA Polska
 • Komitet Standardów EFPA Polska
 • Komitet Etyki EFPA Polska
 • Zarząd EFPA Polska
 • Partnerzy EFPA Polska.

Maciej Kurzajewski
Zastępca Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
MiFIDII: nowa infrastruktura doradztwa finansowego w Europie

„Wdrożenie w Polsce Dyrektywy MiFID II nie będzie miało charakteru rewolucyjnego dla rynku doradztwa inwestycyjnego. Raczej należy je określić jako  ewolucja. Będzie to jednak ewolucja
o istotnym znaczeniu
. Do najważniejszych nowości regulacyjnych należy zaliczyć:

 • objęcie reżimem doradztwa inwestycyjnego rekomendowania lokat strukturyzowanych,
 • wyraźny nakaz legitymowania się odpowiednia wiedzą i kompetencją przez pracowników rekomendujących instrumenty finansowe,
 • rozszerzenie wymogów informacyjnych przy świadczeniu usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • wprowadzenie restrykcyjnych wymogów przy świadczeniu usługi oznaczanej jako „doradztwo niezależne”,
 • wprowadzenie nowych wymogów co do treści rekomendacji  (np. uzasadnienie pisemne,
  w jaki sposób rekomendacja odpowiada preferencji i potrzebom klienta),
 • wyraźne wyróżnienie, że wynagrodzenie bonusowe pracowników rodzi konflikt interesów
  i nie powinno być stosowane,
 • dodatkowe wymogi przy rekomendowaniu produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu.

Sebastian Kotow
Wiceprezes Franklin Covey Polska
Szybkość zaufania: zaufanie jako katalizator działań

„Zaufanie jest wielkością ekonomiczną”, przekonywał Pan Sebastian Kotow. Przyspiesza działanie ludzi i organizacji. Zmniejsza potrzebę kontroli, a co za tym idzie obniża koszty funkcjonowania. Zaufania można się nauczyć, gdyż ono opiera się nie tylko na charakterze człowieka, ale również na jego kompetencjach.  Dzięki temu, możemy przejść od spójności naszych działań (zgodnie z wartościami) i naszych intencji, poprzez nasze kompetencje do wyników opartych na zaufaniu.  Zaufanie zaczyna się od siebie samego. Jeśli ufam sobie (dotrzymuję sobie swoich zobowiązań), chętniej ufam innym. Zaufanie działa w dwie strony: jeśli chcę, żeby mi ufano, powinienem być gotów zaufać swoim partnerom. Można wyróżnić szereg zachowań, które wspierają działania oparte na zaufaniu: „Mów otwarcie”, „Dbaj o przejrzystość”, „Dotrzymuj zobowiązań”. Dzięki takim zachowaniom „wpłacasz swoje depozyty na konto zaufania” i one wrócą do Ciebie z odsetkami. Zainteresowanym polecamy książkę: „Szybkość zaufania. Jak dzięki zaufaniu przyspieszyć sukces w biznesie”, Stephena M.R. Covey’a.

Rafał Madej
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Polski wilk z ulicy bankowej. Czy będziemy mądrzejsi? Dobre i złe praktyki rynkowe z kraju i ze świata

Rafał Madej w atrakcyjnej formie przeprowadził nas przez świat rynków finansowych i bankowców, widzianych oczami filmowców, twórców obrazów  i utworów muzycznych. W ten sposób przypomniał najbardziej znane, niechlubne sylwetki „finansistów”, którzy nadużyli zaufania klientów i swoich instytucji. Był „Łajdak na giełdzie” o Nicholasie Leesonie, „Wilk z Wall Street” o Jordanie Rossie Belforcie i „Chciwość” o procederze, który doprowadził do upadku holdingu Lehman Brothers. Przywołano postacie Jerromiego Kerviela z Societe Generale, Erica Butlera z Credit Suisse, Kweka Adoboli z UBS. Były też ciekawe fragmenty dokumentalnego filmu Charlesa H. Fergusona „Inside Job”, będącego swojego rodzaju oskarżeniem branży finansowej w Stanach Zjednoczonych o doprowadzenie do kryzysu w 2007 roku. Opisano także przykłady z Polski, m.in. odniesienie do znanej książki Sławomira Shuty „Zwał”, która jest  literackim portretem rzeczywistości, w jakiej funkcjonują  pracownicy dużych korporacji finansowych. W całości obraz bankowców jawił się ponury, choć nie zabrakło też „śmiechu przez łzy”.

Warto znać te historie i je przypominać – ku przestrodze i dla skuteczniejszej budowy nowych, lepszych standardów. To była ważna chwila refleksji i przesłanie, które rozpoczęło kolejny punkt programu - panel dyskusyjny, w którym spotkali się przedstawiciele różnych grup interesariuszy rynku usług finansowych.

Panel: Doradca finansowy: pasterz, wilk, czy owca?

W Panelu wzieli udział:

Moderator Panelu: Maciej Samcik, redaktor, Gazeta Wyborcza

Paneliści: Włodzimierz Grudziński,  Doradca Prezesa ZBP

Barbara Stęchły, Dyrektor, Bankowość Prywatna, Raiffeisen Bank SA

Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy, ZBP

Piotr Słodowicz, EFPA EFP, mBank SA

Maciej Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Pan Maciej Samcik rozpoczął stanowczo: "Czy konflikt interesów występujący pomiędzy działaniem doradcy bankowego na rzecz swojego pracodawcy, a jego działaniem na korzyść klienta jest usuwalny? Czy działając na korzyść klienta doradca nie działa zawsze na szkodę banku?"


Katarzyna Ramirez-Cyzio
Prezes, Pracownia Satysfakcji
System, wartości, kontekst i zmiana, czyli działaj w obszarze Twojego wpływu


Było już późno, a chcieliśmy podsumować cały dzień i umówić się na wspólne działania. Warsztaty pt. „System, wartości, kontekst i zmiana, czyli działaj w obszarze Twojego wpływu” prowadzone przez energetyczną Katarzynę Ramirez-Cyzio,wyzwoliły nowe siły i pobudziły do myślenia. Padły fundamentalne pytania „Co nadaje sens naszym działaniom i jak pielęgnować poczucie godności niezbędne w życiu prywatnym i zawodowym”. Padły ważne odpowiedzi certyfikowanych doradców EFPA.

Sens w pracy to przede wszystkim zadowolenie klientów. Po prostu, tylko tyle i aż tyle. Certyfikowani doradcy wyraźnie lubią swoją pracę. „Robię to, co lubię i na czym się znam” i „czerpię z pracy satysfakcję” – to najczęstsze odpowiedzi. Doradcy cenią możliwość współpracy z ciekawymi ludźmi. Sens pracy nadaje odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez klientów i swoboda samodzielnego działania na rzecz klienta. Doradcy doceniają poczucie, że są potrzebni i mogą nieść profesjonalną pomoc swoim klientom. Świetnie odnajdują się w roli edukatorów klientów. Dzięki swojej pracy poszerzają swoją wiedzę ekonomiczną i  ogólną o świecie. Sensem pracy jest również wynagrodzenie, które pozawala zabezpieczyć rodzinę, realizować swoje pasje i marzenia. Są też tacy wśród nas, których napędza rywalizacja i wykorzystywanie szans rynkowych. 

Spotkanie EFPA w relacjach doradców

Dorota Seń, Ekspert Planowania Finansowego EFPA EFP

25 września to dla mnie wyjątkowa data w życiu prywatnym. Aż tu na kilka tygodni wcześniej  otrzymuję zaproszenie na coroczny zjazd certyfikowanych doradców. Pojawia się dylemat: jechać czy nie? 

Mimo, iż to odległy termin, zerkam w kalendarz. W kalendarzu cały dzień wolny, brak spotkań. Jednakże wiem, że spotkanie wypada w dniu, którego nie powinnam zawodowo mocno planować… Po chwili refleksji,  stwierdzam,  że doradca finansowy codziennie stoi przed trudnymi decyzjami. Skoro kilka lat temu podjęłam decyzję, aby zostać certyfikowanym doradcą, to jednym z ważnych elementów towarzyszącym mojej pracy powinna być konsekwencja w działaniu. Jeżeli wykażę brak  konsekwencji - to jak mam poradzić sobie w codzienności z postawą etyczną, rzetelnością, odpowiedzialnością?