Nr 13, czerwiec 2014   

W numerze:

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
Nowe brzmienie Kodeksu Etyki EFPA Polska 2014

Rada EFPA Polska pracuje nad nowym tekstem Kodeksu EFPA Polska. Będzie to polskie tłumaczenie Kodeksu EFPA Europa, który w nowym brzmieniu został przyjęty  w 2013 roku. Oddając w pełni ducha europejskiego kodeksu, Kodeks EFPA Polska będzie wzmacniał najlepsze praktyki rynku doradztwa finansowego w Polsce i dobrze współbrzmiał z językiem obowiązującego prawa i regulacji.

"Najmniejsze zaufanie mieszkańców Europy wzbudza zawód polityka – tylko 3% Polaków i średnio 9% Europejczyków deklaruje zaufanie do przedstawicieli tej grupy. Spośród 10 nacji, które wzięły udział w badaniu, największe zaufanie wobec polityków wykazują Słoweńcy. Na liście najmniej zaufanych zawodów znalazły się również profesje związane ze sprzedażą produktów i usług: pracownicy call center (10%), agenci nieruchomości (14%), sprzedawcy samochodów (18%), doradcy finansowi (21%) i pracownicy biur podróży (37%)".

To cytat z ostatnio opublikowanych wyników 14. edycji badania European Trusted Brands w zakresie zaufania do poszczególnych grup zawodowych. Przed nami wyzwanie odbudowy tego zaufania.

Stąd też tematyce etyki poświęcamy ten numer Newslettera. Zajdziecie w nim tekst Jany Niedźwiedź- Glinieckiej, która od dłuższego czasu mierzy się z zagadnieniami etycznymi na szkoleniach doradców EFPA w roli wykładowcy. Swoimi przemyśleniami dzielą się także praktycy - doradcy EFPA (Wojtek Kaczor i Piotr Słodowicz). Zwraca uwagę szczególnie tekst Piotra - to surowa ocena rzeczywistości, w jakiej poruszają się doradcy. Piotr i Wojtek podążają jednak w tym samym kierunku - zmiany są możliwe, ale trzeba je zacząć od nas samych. Zachęcam Was do podjęcia dyskusji w odpowiedzi na te poglądy, czy to na łamach Newslettera, w strefie doradców na stronach efpa.pl czy już bezpośrednio na spotkaniu we wrześniu (o spotkaniu czytaj niżej).

List otwarty Prezesa EFPA

Drodzy Koledzy,

Przede wszystkim, przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od certyfikowanych doradców finansowych EFPA z całej Europy oraz od Rady EFPA Europa.

EFPA rozwija się konsekwentnie  na wielu polach: działa w coraz większej liczbie krajów, zwiększa liczbę certyfikowanych doradców, podnosi swoją rozpoznawalność na rynku, wśród instytucji finansowych, regulatorów i klientów. Co najważniejsze, zwiększa wartość certyfikatów EFPA dla każdego z nas. 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Doradca Finansowy: wilk, pasterz czy owca?

Zapraszamy na 5 Filmowe Spotkanie Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA.

Spotykamy się 25 września br. w znanym już nam, niezwykłym miejscu pod Warszawą, zwanym OCZYSZCZALNIĄ. Tym razem przeniesiemy się ze Stodoły Wszystkich Świętych do Stodoły Grzechów i Cnót, aby wspólnie poszukać motywacji, energii i skutecznych sposobów na to, abyśmy mogli pracować z klientami  w przekonaniu, że zaspokajając ich potrzeby, realizujemy cele pracodawcy i jesteśmy w zgodzie z naszymi wartościami.

 

Jana Niedźwiedź - Gliniecka
Członek Zarządu Fundacji EFPA Polska
Etyka w biznesie - wartość czy slogan?

Poproszono mnie o napisanie „kilku słów” o etyce w biznesie, o zagadnieniach etycznych. Zanim przejdę do praktyki, trochę historii, teorii i ciekawostek. Na początku dobrze jest określić przedmiot etyki w ogóle. Kwestie etyczne są w istocie pytaniami,  czy powinniśmy podejmować określone działania czy nie, czy są one dobre i słuszne, moralne, czy też nie; jak należy postępować; czy opłaca się, czy warto działać etycznie w sferze interesów…

Wojciech Kaczor
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A.
EFP EFPA
Gambit hetmański

 

Motyw przewodni aktualnego Newslettera to etyka. Wiele już powiedziano i napisano na ten temat, więc ciężko będzie odnieść się do tematu z punktu widzenia teoretycznego. Pozwolę sobie na przemyślenia praktyka. Współpraca z klientami posiadającymi wolne środki przeznaczone na inwestycje przypomina partię szachów, choć bardziej trafnym porównaniem byłyby rozgrywki o mistrzostwa świata w tej jakże ciekawej dyscyplinie. W założeniu, każda ze stron chce wygrać. Klient chce uzyskać jak najlepsze wyniki z zainwestowanych aktywów przy jak najniższym ryzyku, a pracownik instytucji finansowej dąży do realizacji celu wyznaczonego przez jego pracodawcę.

Piotr Słodowicz
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A. EFP EFPA
Wilk z Wall Street

Pomyślałem, że warto pójść i zobaczyć, jak przedstawiono widzom świat finansów i jak wygląda kolejny już w historii filmowy wilk. Pomyślałem też, że może tu tak naprawdę nie chodzi o pokazania negatywnej postaci, tylko... Prawdę mówiąc, wilk zawsze mi się kojarzył z samotnym, wojowniczym, pełnym szlachetności zwierzęciem. Być może Leonardo to zło finansów, a zło tropione jest przez samotnego wilka, w garniturze za 100 dolców, sprawiedliwego agenta. Chciałem zobaczyć, jak się to odbędzie.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Aktualności

6 marca

W siedzibie Nordea Banku Polska SA odbyło się 18 posiedzenie Rady Fundacji EFPA Polska. Jego celem było  omówienie rezultatów osiągniętych w roku 2013, przedstawienie celów i przyjęcie budżetu na rok 2014 oraz dyskusja nad rekomendacjami członków Rady dla działań EFPA Polska w 2014 roku. Działalność Fundacji w roku bieżącym będzie opierać się na aktywności własnej oraz na aktywności EFPA Europa. Planowane jest badanie certyfikowanych doradców w całej Europie. Przygotowywany jest europejski konkurs z nagrodami dla certyfikowanych doradców, polegający na opracowaniu case’ów klientów. Zrealizowany zostanie projekt tzw. „głos rynku”, czyli seria wywiadów z ważnymi postaciami rynku usług finansowych w Europie, przedstawicielami Komisji Europejskiej i nadzorów nt. najlepszych praktyk w doradztwie finansowym i trendów rozwojowych w kontekście MiFID II. Raport z tych wywiadów wraz z wnioskami zostanie  przedstawiony w trakcie specjalnego wydarzenia EFPA Europa w Brukseli i dostępny dla działań upowszechniających markę EFPA w krajach członkowskich.

Grzegorz Zatryb
Główny Strateg Skarbiec TFI
Ukraina jest już w cenach

Konflikt na Ukrainie to wbrew pozorom, przede wszystkim problem dla Rosji. Przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę na mocarstwowe ambicje. Obecnie bowiem kraj ten jest częścią globalnej gospodarki i odczuje skutki odpływu kapitału, który już ma miejsce.

Odrzucenie propozycji stowarzyszenia z Unia Europejską przez rząd Janukowycza stało się przysłowiową kroplą, która przelała czarę goryczy ukraińskiego społeczeństwa. Dało to początek fali protestów, która doprowadziła do zmiany władz w Kijowie. Ponieważ zasadniczo zmieniło to układ sił na korzyść prozachodnich, jako że nowy rząd praktycznie w całości wywodzi się z Majdanu, musiało to spotkać się ze sprzeciwem Rosji. Ukraina pełni bowiem kluczową rolę w planach odbudowy imperium sowieckiego, do której zmierza prezydent Putin.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Rusza pierwsze europejskie badanie Certyfikowanych Doradców EFPA

Z inspiracji EFPA Polska, uruchamiane jest pierwsze europejskie badanie certyfikowanych doradców finansowych EFPA Europa. Zostanie zrealizowane w 12 krajach, w tym w Polsce. Dzięki niemu będziemy mogli poznać nie tylko wspólny,  europejski profil doradców EFPA i ich opinie o rynku, ale także zobaczyć się na ich tle, porównując z wynikami zeszłorocznego polskiego badania.

Pytania dotyczyć będą, z jednej strony, wieku, stażu pracy, charakteru zatrudnienia  oraz wielkości portfela, systemów motywacyjnych, praktyk rynkowych i wartości certyfikacji EFPA, z drugiej strony. Polscy doradcy zostaną zaproszeniu do udziału w badaniu w specjalnym mailu z końcem czerwca. Wyniki badania będą dostępne na jesieni bieżącego roku.