|

Zarząd Fundacji

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska

Małgorzata Anczewska

Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska

 

Rada Fundacji

 

Włodzimierz Grudziński

Przewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska

Barbara Stęchły

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji EFPA Polska

 

Członkowie Rady

 

Edyta Bogacka

 

Krzysztof Dresler

 

Albert Jurkowski

 

Łukasz Kędzior

 

Rafał Madej

 

Beata Majewska

 

 

Ewa Małyszko

 

 

Krzysztof Prasał

 

Andrzej Rosłaniec

 

Marek Rybiec

 
 

Andrzej Zajko

 

Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami