|

Wymogi certyfikacyjne

Praktyka
Doświadczenie zawodowe w roli doradcy finansowego
Kodeks EFPA
Podpisanie i przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA
Szkolenie
Ukończenie akredytowanego programu szkoleniowego
Program SRZ EFPA
Udział i coroczny raport w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA
Egzamin
Zdanie kompleksowego, pisemnego egzaminu, sprawdzającego wiedzę i umiejętności, wymagane dla danego standardu EFPA
Odpłatność
Roczna opłata certyfikacyjna
 
Wymogi certyfikacyjne zostały zatwierdzone dla Polski w postępowaniu akredytacyjnym dla EFPA Polska przeprowadzonym przez niezależny Komitet Standardów Kwalifikacyjnych EFPA.


Zatrzymaj wideo
Zobacz pełny film na Youtube
Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami