|

Komitet Etyki

Krzysztof Dresler

Przewodniczący Komitetu

Komitet dba o przestrzeganie Kodeksu Etyki EFPA i rozstrzyga wszelkie sytuacje dotyczące możliwych naruszeń Kodeksu.

Masz pytanie? / Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami