Raporty i opracowania

MIFIDII, WYTYCZNE ESMA, ROZPORZĄDZENIE MF

Skuteczne wdrożenie nowych regulacji z EFPA Polska

Nowe wymagania kwalifikacyjne dla pracowników firm inwestycyjnych: MiFIDII, ESMA, MF - wersja krótka PP

Ocena wdrożenia w państwach członkowskich UE wymogów MiFIDII dotyczących wiedzy i kompetencji

Assessment of implementation in EU member states of MiFIDII requirements on knowledge and competence

Przewiń do góry