Październik 2018   

W numerze:

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
Słowo od Redaktorki Naczelnej: IX Kongres EFPA Polska

 

Witajcie!

Tradycyjnie jesienny numer Newlettera poświęcony jest 9. Kongresowi EFPA. Rok temu zadawaliśmy sobie na Kongresie pytanie, jaką zmianę przyniesie MIFIDII w świecie doradztwa finansowego Obecnie można będzie zaryzykować stwierdzenie „Sprawdzam!”. Mamy bowiem całkiem spore zawirowanie, a MIFIDII stał się faktem.  Newsletter obfituje w relacje uczestników Kongresu EFPA, panelistów. Mieliśmy także rekordową frekwencję - ponad 200 uczestników!

Bardzo Wam dziękujemy za liczne przybycie i relacje!

W imieniu organizatorów Kongresu, Zarządu i Rady Fundacji EFPA Polska, składam podziękowania dla Partnerów Kongresu i ich przedstawicielom, wśród których znaleźli się:

Partnerzy Główni:

 • TFI PZU SA - Andrzej Czyrko, Dyrektor Biura Sprzedaży oraz Łukasz Kędzior, Dyrektor Zarządzający ds. Dystrybucji
 • RockBridge TFI SA - Piotr Dygas, Wiceprezes
 • Skarbiec TFI SA - Ewa Radkowska-Świętoń, Prezes oraz Jacek Janiuk, Czlonek Zarządu

 Partnerzy:

 • Quercus TFI SA - dr hab. Sebastian Buczek, Prezes oraz Paweł Cichoń, Wiceprezes,
 • Dom Inwestycyjny Xelion Sp zo.o., Krzysztof Prasał, Prezes oraz Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu

Patronat objęli:

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Rzecznik Finansowy 
 • Związek Banków Polskich
 • PFR TFI
 • IZFiA
 • Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych W Polsce

Patronat Medialny:

 • Analizy Online, Marcin Duniec
 • Miesięcznik Finansowy BANK
 • aleBank.pl

Projekt Partnerski:

 • Nienieodpowiedzialni

Uczelnia Partnerska:

 • Uczelnia Łazarski

Gorąco zapraszam do lektury Newslettera! Obok tematyki Kongresu warto zwrócić uwagę na raport EFPA Europa ze stanu wdrożenia MIFIDII w zakresie wiedzy i kompetencji w krajach członkowskich. Po raz pierwszy poruszyliśmy tematykę motywowania doradców bankowości prywatnej – o obalaniu niektórych mitów w motywowaniu w artykule Małgorzaty Anczewskiej, Członka Rady Fundacji EFPA Polska, menadżerki z wieloletnim doświadczeniem w branży bankowości prywatnej. Zapraszam także na profil EFPA Polska na LinkedIN 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
IX Kongres EFPA Polska: ważne postulaty

Interes klienta jest nadrzędny na rynku finansowym

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zachowania etyczne na rynku usług finansowych:  firmy, instytucje publiczne, Regulator i Nadzorca, doradcy finansowi i  sami klienci. Każdy na miarę swoich zobowiązań,  odpowiedzialności i aspiracji, w zgodzie z prawem, dobrymi praktykami i uznawanymi wartościami 

Każdemu wg umiejętności: tyle uprawnień, ile potwierdzonych umiejętności

Społeczność EFPA Polska  anno domini 2018 to pond 650 profesjonalistów z potwierdzonymi kwalifikacjami. Czas wykorzystać ten potencjał dla dobra klientów.

Katarzyna Czupa
Analizy Online
Relacja z debaty. MiFID II: czy coś się zmieniło?

W ocenie skutków implementacji dyrektywy MiFID II przedstawiciele rynku nie są jednomyślni. Uczestnicy IX Kongresu EFPA komentowali wpływ nowych przepisów na relację klient–doradca i próbę obniżenia opłat.

Momentem kulminacyjnym w relacjach klient – doradca będzie przyszły rok, gdy klienci dostaną wykaz rzeczywistych kosztów transakcyjnych, czyli kosztów ex post, mówił podczas IX Kongresu EFPA Łukasz Wojdak, dyrektor w Raiffeisen Bank Polska.

 – Będzie to szczególnie bolesne, gdy okaże się, że na rynkach finansowych bardzo ciężko było zarobić. Niewykluczone, że  klienci zobaczą, że ich fundusz dał zarobić niewiele więcej niż depozyt bankowy. To będzie trudny czas, jednak przyniesie dobre efekty w długim terminie – dodał.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online
Relacja z debaty. Etyka w branży finansowej – nie uczymy się na błędach

To temat, który wraca jak bumerang. Na naszym rynku jest wiele do zrobienia w kwestii etyki – uważają uczestnicy panelu organizowanego przez EFPA

„Idź do pracy do banku, ludzie będą cię szanować” – takie jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku było myślenie o pracy w bankowym okienku. Poziom zaufania do doradcy był podobny, jak w przypadku prawnika czy lekarza. To była służba. Dziś nie jest to takie oczywiste. Przynajmniej tak twierdzi część uczestników panelu poświęconego etyce w zawodzie doradcy, który odbył się w ramach IX  Kongresu Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA Polska. Dyskusję moderował Michał Duniec, prezes Analiz Online.

 – Jeden z najświeższych przykładów, którym się zajmowałem: dwoje klientów po siedemdziesiątce.  Trafili do jednego z dużych pośredników finansowych na rynku z prośbą o konsolidację kredytów i obniżenie ciężaru comiesięcznych wydatków z tym związanych. To było 27 tys. zł pożyczki do skonsolidowania. Doradca wziął ... 19 tys. zł prowizji. To był pośrednik z dużej instytucji, która ma bardzo solidny kodeks etyczny. Zapytany tenże pracownik czy widzi coś w tym złego, odpowiedział, że nie, ponieważ klient widział co podpisał – mówi Artur Nowak-Gocławski, przewodniczący Rady Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. 

Kongres Doradców EFPA oczami Doradców EFPA

Za nami tegoroczna edycja Kongresu Certyfikowanych Doradców EFPA Polska. Wyśmienita okazja do branżowego spotkania ponad podziałami oraz aktualizacji wizytówek koleżeństwa w dobie bankowych fuzji i przejęć.

Agendę spotkania w naturalny sposób zbudowała tematyka MIFID II. Fundacja EFPA zadbała o najwyższy poziom merytoryczny, zapraszając gości z KNF, GPW czy ZBP. Można było zatem zaktualizować swoją wiedzę u źródeł. Z kolei wystąpienia praktyków z TFI i banków pomogły wybiec nieco w przyszłość, rozważając m.in. konsekwencje spadku opłat za zarządzanie, digitalizacji dystrybucji funduszy czy rozwoju robo-advisory w wealth management. Z punktu widzenia doradcy to istotna kwestia dot. ewolucji rynku pracy w finansach. 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Stan wdrożenia wymogów MiFID II dotyczących wiedzy i kompetencji w krajach członkowskich UE Badanie EFPA Europa

Badanie EFPA Europa 

EFPA Europa przygotowała raport prezentujący aktualną mapę wdrożenia „Wytycznych ESMA dotyczących wiedzy i kompetencji” autoryzowanych pracowników w krajach członkowskich UE.  Przegląd rozwiązań krajowych ukazał istotne rozbieżności w interpretacji regulacji europejskich przez nadzory krajowe i co za tym idzie znaczące różnice w praktykach wdrożeniowych firm inwestycyjnych w UE.

Zgodnie z art. 90 MiFID II, przed dniem 3 marca 2019 r. po konsultacji z ESMA Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wpływu wybranych postanowień MiFID II na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego na transgraniczne doradztwo inwestycyjne. W świetle opracowanego raportu EFPA Europa będzie proponować przeprowadzenie szerszego i pogłębionego badania w zakresie wdrożenia Wytycznych ESMA dotyczących oceny wiedzy i kompetencji w celu ułatwienia realizacji zadań nadzorczych ESMA oraz pogłębienia konwergencji nadzorczej.

Europejski Think Thank EFPA Europa
Praga 2018
III Europejski Think Tank EFPA Europa. Czy w pozostałej części Europy ”trawa jest bardziej zielona”?

26 września br. w czeskiej Pradze odbyło się kolejne spotkanie EFPA ThinkTank. Udział w nim wzięli doradcy z Austrii, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Irlandii, Izraela, Portugalii, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Główne cele takich konferencji to: wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy aktywnymi certyfikowanymi doradcami EFPA oraz próba znalezienia najlepszych rozwiązań, które warto upowszechnić w naszej pracy.

Artur Nowak-Gocławski
Przewodniczący Rady Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Obudźmy się!

W latach 90 tych rozpocząłem swoją zawodową przygodę ze światem finansowym od pracy w jednym z banków, w poważnej wówczas roli inspektora kredytowego. Moja mądra babcia na wieść o tym powiedziała „to dobrze wnusiu, ludzie Cię będą szanować”. 

W 2018 roku trafia w moje sprawa dwojga ponadsiedemdziesięcioletnich klientów pewnego banku i pewnego pośrednika, którzy szukając ulgi w spłacie dwóch kredytów w łącznej kwocie 27 tys. zł „otrzymują” ją w postaci konsolidacji tych kredytów, ale z doliczoną prowizją … 19 tys. zł.

Czy można się dzisiaj czuć szanowanym, pracując w branży finansowej? Z całą pewnością w wielu instytucjach, porządnie prowadzonych, o etycznych tożsamościach, pamiętających o swojej służebnej roli - tak. Niestety jednak obraz całej branży, między innymi dzięki taki praktykom jak ta wspomniana, jest zły. Etos instytucji zaufania publicznego, którym powinniśmy się cieszyć, znajduje się w poważnym kryzysie od lat i nie potrafimy sobie z tą sytuacją poradzić. 

  

Andrzej Czyrko
Dyrektor Biura Sprzedaży TFI PZU SA
Nie dajmy się zwariować!

Na tegorocznej Konferencji przewodnim tematem były regulacje zmieniające rzeczywistość rozwiązań inwestycyjnych. Po ciekawej merytorycznie prezentacji przedstawiciela regulatora oraz interesującym przykładzie wdrożenia holenderskiego, w trakcie dyskusji, jeden z panelistów przedstawił kontrowersyjną ocenę. Można byłoby ją skrócić do - „uruchomiona przez jeden z podmiotów, nowoczesna platforma internetowa z funduszami jest wszystkim, czego klienci potrzebują”. Z punktu widzenia TFI, taka platforma jest bardzo wygodna - w przypadku trudniejszych wyników funduszy, nie mamy „punktującego słabości” Doradcy. Jednak niektórzy z uczestników Konferencji odebrali to jako kasandryczną wizję końca ich zawodu.

Patryk Pyka
Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion
Rok dylematów dla Fed

Pod koniec wakacji hossa trwająca na amerykańskim rynku akcji stała się najdłuższą w historii. Sezon wynikowy za drugi kwartał był równie udany jak poprzedni, a zagregowana dynamika wzrostu zysku spółek utrzymała się na imponującym poziomie bliskim 25% r/r. Wiele znaków na niebie wskazuje na to, że za oceanem czekają nas jeszcze dwa przyzwoite kwartały, po czym dwucyfrowe tempo wzrostu zaniknie wraz z wejściem w 2019 r. Zjawisko to w dużej mierze należy łączyć ze słabnącym efektem stymulusu podatkowego, który sprezentował Amerykanom pod koniec zeszłego roku Donald Trump. 

Znalezione obrazy dla zapytania Małgorzata Anczewska

Małgorzata Anczewska
Członek Rady Fundacji EFPA Polska
Motywowanie zespołów sprzedaży w bankowości prywatnej: o relacjach, potrzebie wpływu, uznania i wartości

Przez prawie 20 lat  mojej kariery zawodowej w największych polskich bankach odpowiadałam za odnoszące sukcesy zespoły bankowości prywatnej.  Wielokrotnie stawałam przed wyzwaniem budowania systemów motywacyjnych, uwzględniających specyfikę biznesu private banking,  które z jednej strony wpisywałyby się w sztywne ramy regulacji bankowych, z drugiej zaś - w odpowiedni sposób zachęcały doradców bankowości prywatnej do osiągania coraz lepszych wyników finansowych przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług i satysfakcji klientów.  Tempo wzrostu sprzedaży w tym rosnącym segmencie rynkowym było dwucyfrowe. Można więc przyjąć bezrefleksyjne założenie, że proponowane systemy były skuteczne. Czy aby na pewno?  Czy rzeczywiście  wielogodzinne narady,  wyliczenia i konsultacje dotyczące cyzelowania wskaźników systemów bonusowych odniosły oczekiwany skutek?

Bankowość prywatna opiera się na współpracy w modelu relacyjnym – pracownicy bezpośrednio kontaktujący się z klientem tworzą wartość dodatkową do dostarczanych rozwiązań, a często są głównym elementem decydującym o współpracy. Stąd ich motywacja do pracy jest sprawą kluczową. Pracują z doświadczonymi, wymagającymi klientami, odpornymi na stosowane techniki wpływu.

Magdalena Więcek
EFPA Polska
Zdobądź punkty w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego

Zachęcamy do aktywności na rzecz branży i środowiska EFPA Polska. Minimum 10 wpisów zawierających min. 200 znaków na LinkedIn  to 10 punktów w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.

Bądź z nami i zbieraj punkty na LinkedIn!