Marzec 2018   

W numerze:

Wesołych Świąt
 
Radosnych i pełnych słońca Świąt.
Wiosennej energii,
pozwalającej spełniać marzenia
i realizować cele.
Malujemy świat finansów
na żółto i na niebiesko.

  życzy Zarząd EFPA Polska

Edyta Bogacka
Redaktor Newslettera
EFA EFPA
Krajobraz po burzy

Pierwszy w tym roku Newsletter zdominowała tematyka MIFIDII. Minęły 3 miesiące obowiązywania Dyrektywy. Czekamy wciąż na jej implementację do przepisów polskiego prawa, co ma nastąpić niebawem. Mimo to, już w tym numerze Newslettera Doradcy EFPA Polska pokusili się o pierwsze opinie na ten temat. Wskazują na nadmierne przeregulowanie rynku inwestycji w instrumenty finansowe, który podlega znanym od wieków silnym motywatorom, jakimi są chciwość i chęć zarobku. Jak wskazuje jeden z Autorów jest to prawo inwestorów, którego nie należy im odmawiać. 

Ważną dyskusją, jaka toczy się w związku z wejściem w życie MIFIDII, jest pojęcie doradztwa inwestycyjnego w kontekście wymagań kwalifikacyjnych, które uprawniają doradców klientów do jego świadczenia. O tym w artykule Prezes Marioli Szymańskiej-Koszczyc na temat roli regulatora w określeniu minimalnego poziomu wiedzy i kompetencji w stosunku do pracowników informujących o produktach inwestycyjnych, a także świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego. Mariola wskazuje na ciekawe doświadczenia z innych krajów członkowskich.

6 czerwca 2018 r – zapamiętajcie tę datę! W tym dniu upłynie 10 lat of pierwszego egzaminu EFPA Polska przeprowadzonego dla firmy Xelion. Osiemnastu profesjonalistów uzyskało po raz pierwszy certyfikaty Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA EFA. Główny jubileusz w przyszłym roku. Rozpoczynamy przygotowania.

W numerze ponadto przypomnienie o BAKCYLU i wolontariacie edukacyjnym, którego uczestnikami są także Certyfikowani Doradcy EFPA Polska.

Maciej Meder
Dyrektor Zarządzający, zeb
Przyszłość doradztwa inwestycyjnego w Polsce

Wdrażanie postanowień pakietu regulacyjnego MIFID II do krajowego ustawodawstwa oraz spowodowane tym dostosowywanie ofert i procesów biznesowych po stronie banków, a także innych firm inwestycyjnych stało się tematem wielu dyskusji dotyczących przyszłości doradztwa inwestycyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do bardziej dojrzałych rynków Europy Zachodniej, usługa ta jest u nas wciąż niszowa i korzysta z niej relatywnie mało klientów (w Polsce zazwyczaj ok. 1% zleceń realizowanych jest w wyniku udzielonych rekomendacji, podczas gdy w Niemczech lub Austrii wskaźnik ten sięga 70% - dane na bazie doświadczeń projektowych zeb). Główną przyczyną tego stanu jest dość rygorystyczny reżim regulacyjny dla doradztwa inwestycyjnego w Polsce (dot. kwalifikacji) oraz brak świadomości i rozpoznanej potrzeby po stronie klientów.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Wdrożenie MiFID II. Wspólne standardy czy wspólnota rozbieżności

Nowe wymagania kwalifikacyjne pod rządami  MiFID II i  Wytycznych ESMA
Dyrektywa MiFID II weszła w życie 3 stycznia 2018. Celem nowej regulacji unijnej jest wzmocnienie ochrony inwestorów oraz podniesienie przejrzystości rynku poprzez bardziej zharmonizowane uregulowanie przepisów krajowych. Nowe zasady obejmują między innymi ocenę adekwatności i odpowiedniości informacji i doradztwa inwestycyjnego dla klientów i wyznaczają wymagania niezbędnej wiedzy i kompetencji dla pracowników firm inwestycyjnych.  
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie potencjalnych korzyści dla banków i firm inwestycyjnych w Polsce, jakie mogą płynąć z rozsądnej implementacji Dyrektywy, ale także wskazanie zagrożeń, jakie mogą wyniknąć ze schematycznego, biurokratycznego podejścia do wdrażania regulacji.

  

Andrzej Czyrko
Dyrektor Biura Sprzedaży TFI PZU SA
“Indywidualny inwestor powinien postępować jak inwestor, a nie jak spekulant” – Benjamin Graham

Analizując bieżące zachowania uczestników rynku, warto odnieść się do słów „ojca inwestowania w wartość”. Bardzo często przeciętny indywidualny posiadacz środków pieniężnych zamiast inwestować, próbuje przechytrzyć wszystkich i być „największym cwaniakiem w okolicy”. Bardzo agresywne spekulowanie, które mamy okazję obserwować na różnego rodzaju instrumentach powiązanych z nowymi technologiami jest niewątpliwie najlepszym narzędziem oczyszczania rynku z posiadaczy gorących złotówek, czy dolarów. Wymarzone zyski na różnego rodzaju „coinach” niestety w większości wypadków pozostały w sferze marzeń. W analizach rynkowych pojawiają się obawy o to, czy niektóre spółki nowych technologii, wycenione na setki miliardów dolarów nie okażą się też „czyśćcem” dla takich osób, które nie przejmują się wskaźnikiem cena/zysk na poziomie 300 (gdy na indeksie jest niecałe 20).

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Kalendarium

6 czerwca 2018 r

W tym dniu upłynie 10 lat of pierwszego egzaminu EFPA Polska przeprowadzonego dla firmy Xelion. Osiemnastu profesjonalistów uzyskało po raz pierwszy certyfikaty Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA EFA. Powoli przygotowujemy się do świętowania. Inne ważne daty to:

  • 1 czerwca 2008: akredytacja WIB przez EFPA Europa do prowadzenia egzaminu dla certyfikatu EFPA EFA do momentu powołania EFPA Polska
  • 6 czerwca 2008: 1 egzamin EFPA EFA dla Xeliona
  • 31 grudnia 2008: umowa partnerska WIB i EFPA Europa o powołaniu EFPA Polska
  • 16 stycznia 2009: 1 egzamin EFPA EFA dla Raiffeisen Bank
  • 27 marca 2009: AKT NOTARIALNY ustanowienia Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska i powołanie pierwszego składu Rady Fundacji
  • 1 czerwca 2009: rejestracja EFPA Polska w KRS
  • 1 stycznia 2010:  umowa członkowska pomiędzy EFPA Europa i EFPA Polska

Wojciech Kaczor
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A.
EFP EFPA
Prawo o ruchu drogowym a MIFID

Znakomita większość spośród nas posiada uprawnienia do kierowania pojazdami i pewnie też większość z nas codziennie używa samochodu. Osobiście nie znam nikogo, kto mógłby powiedzieć, że zawsze jeździ z przepisową prędkością. I choć nie zachęcam do przekraczania przepisów, niejednokrotnie zastanawiałem się nad logiką ustawiania znaków z ograniczeniami. 

 

 

Paweł Koralewski
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A.
EFP EFPA
Rok 2025

Jest rok 2025. 

Po kolejnym globalnym kryzysie, Komisja Europejska przygotowuje kolejną dyrektywę rynków finansowych, zwaną w skrócie MIFID V.

Najważniejsze zmiany to:

  • konieczność przystąpienia przez klientów do testów wiedzy na temat rynków finansowych, na podstawie których będą wydawane specjalne certyfikaty potwierdzające poziom wiedzy klienta. W zależności od oceny klient będzie mógł korzystać z odpowiedniej grupy instrumentów finansowych,
  • klient nie będzie zmuszony do ubiegania się o certyfikat, jeśli posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku bankowość i finanse,

Krzysztof Zygmanowski
Doradca Private Banking&Wealth Management mBank S.A. EFP EFPA
Co z tym MIFIDem?

Mifid 1, Mifid 2, Mifid … ile jeszcze „mifidów” przed nami? Po dwóch miesiącach funkcjonowania tej dyrektywy coraz bardziej mam mieszane uczucia, czemu ma to tak naprawdę służyć? I nie mam na myśli słusznych intencji autorów tejże dyrektywy, tylko co z tego tak naprawdę ma inwestor?

Dyrektywa w samym swoim założeniu ma między innymi chronić inwestorów przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców produktów inwestycyjnych (bo przecież nie przed profesjonalnym doradcą, który kieruje się dobrem klienta i zachowaniem jak najlepszych, długoterminowych relacji z nim), czy dostarczaniem inwestorowi wiedzy na temat kosztów, jakie on ponosi. Czy jednak do tego potrzebna była dyrektywa unijna? Czy naprawdę środowisko doradców finansowych nie było w stanie wypracować zasad postępowania etycznego, a tych którzy by je naruszali po prostu eliminować ze swojej społeczności?

Magdalena Więcek
EFPA Polska
Wolontariat kompetencji – czyli po co Certyfikowany Doradca EFPA zaczął chodzić do szkoły

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL oparty jest na wspólnym działaniu w ramach sektora bankowego na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich. Instytucjami partnerskimi BAKCYLA jest 90 banków, w tym 75 banków spółdzielczych. EFPA Polska jest mecenasem edukacji finansowej  BAKCYL od 2013 r. Certyfikowani Doradcy EFPA są wolontariuszami BAKCYLA.