W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
IX Kongres EFPA Polska – zapraszamy!

28 września zapraszamy na najważniejsze, doroczne spotkanie: IX Kongres Certyfikowanych Doradców EFPA Polska. W programie podejmiemy fundamentalny dla nas temat modelu dostarczania usługi doradztwa inwestycyjnego w Polsce. W gronie ważnych interesariuszy rynku będziemy chcieli przedyskutować możliwości aktywniejszego włączenia certyfikowanych doradców finansowych w proces doradztwa inwestycyjnego, w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi, z zachowaniem odpowiedzialności firm inwestycyjnych i  - co najważniejsze – z myślą o działaniu w najlepszym interesie klienta. 

Zabiegamy, aby gościem Kongresu był przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalne zaproszenie przyjął Przewodniczący Komitetu Doradczego ESMA w holenderskim Instytucie Papierów Wartościowych (DSI), Pan Clemens Spoorenberg, który przedstawi jak standard kwalifikacji dla doradców inwestycyjnych został ukształtowany na rynku holenderskim w dialogu publiczno-prywatnym. W trakcie Kongresu wręczymy po raz pierwszy Europejskie Certyfikaty Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP, które potwierdzają pierwszy poziom kompetencji doradców finansowych wymaganych dla doradztwa inwestycyjnego zdefiniowany w Wytycznych ESMA. Oczywiście nie zabraknie czasu na wspólne rozmowy, konkursy i zabawę. Czekamy na Was i cieszymy się na kolejne spotkanie. Rekrutacja rozpoczęta na IX Kongres EFPA

Na zgłoszenia czekamy do 28 lipca. Spieszcie się. Choć hotel duży, nie wszystkich pomieści:)