W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Nowa Rada EFPA Polska i nowy Zarząd EFPA Polska wybrani na 4. Kadencję

Szesnastoosobowa Rada EFPA Polska będzie wspierała działalność EFPA Polska w nowej kadencji. W skład Rady weszli:

 • Małgorzata ANCZEWSKA
 • Edyta BOGACKA - mBank SA
 • Krzysztof DRESLER - ICRA Sp. z o.o.
 • Włodzimierz GRUDZIŃSKI - Związek Banków Polskich
 • Albert JURKOWSKI - mBank SA
 • Łukasz KĘDZIOR – TFI PZU SA
 • Krzysztof KOKOT – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
 • Rafał MADEJ -  PKO BP SA
 • Beata MAJEWSKA
 • Ewa MAŁYSZKO – PFR TFI SA
 • Krzysztof PRASAŁ – Dom Inwestycyjny Xelion SA
 • Andrzej ROSŁANIEC – Alior Bank SA
 • Marek RYBIEC - Netfund.pl sp z o.o.
 • Barbara STĘCHŁY -  Raiffeisen Bank Polska SA 
 • Dariusz SZWED – BZWBK SA
 • Andrzej ZAJKO – PKO BP SA

W latach 2018-2021 EFPA Polska będzie prowadzona przez dwuosobowy Zarząd w składzie: Mariola Szymańska-Koszczyc, Prezes Zarządu i Jana Niedźwiedź-Gliniecka, Wiceprezes Zarządu, http://efpa.pl/Zarzad

Zadaniem nowego Zarządu będzie wykorzystanie wartościowego dorobku dziesięciolecia  EFPA Polska i rozwinięcie go:

 • Ilościowo - poprzez zwiększenie skali wykorzystania certyfikatów EFPA jako nowoczesnego i skutecznego rozwiązania dla firm i profesjonalistów rynku, łączącego potrzeby biznesu z wymaganiami regulacyjnymi, oraz
 • Jakościowo - poprzez upowszechnienie wiedzy, akceptacji i uznania rynkowego, regulacyjnego i publicznego dla wysokich standardów profesjonalizmu i etyki zawodowej EFPA na rynku finansowym w Polsce. 

Najważniejszymi celami strategicznymi EFPA Polska na lata 2018-2021 są:

 • Uznanie certyfikatów EFPA jako wypełniających wymagania Dyrektywy MiFID II, Wytycznych ESMA, rozporządzenia wykonawczego do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Kontynuacja rozmów z UKNF w powyższych obszarach, rozwój relacji z Ministerstwem Finansów i innymi agendami publicznymi,
 • Optymalne powiązanie certyfikatów EFPA z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • Aktywność na forum Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego,
 • Rozwój oferty aktywności rozwojowych dla certyfikowanych doradców EFPA:  wolontariat, formy warsztatowe, wsparcie networkingu, kolejne badanie certyfikowanych doradców EFPA,
 • Rozwój współpracy z wyższymi uczelniami,
 • Wysoka aktywność w mediach społecznościowych.