W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Kalendarium

6 czerwca 2018 r

W tym dniu upłynie 10 lat of pierwszego egzaminu EFPA Polska przeprowadzonego dla firmy Xelion. Osiemnastu profesjonalistów uzyskało po raz pierwszy certyfikaty Certyfikowanego Doradcy Finansowego EFPA EFA. Powoli przygotowujemy się do świętowania. Inne ważne daty to:

  • 1 czerwca 2008: akredytacja WIB przez EFPA Europa do prowadzenia egzaminu dla certyfikatu EFPA EFA do momentu powołania EFPA Polska
  • 6 czerwca 2008: 1 egzamin EFPA EFA dla Xeliona
  • 31 grudnia 2008: umowa partnerska WIB i EFPA Europa o powołaniu EFPA Polska
  • 16 stycznia 2009: 1 egzamin EFPA EFA dla Raiffeisen Bank
  • 27 marca 2009: AKT NOTARIALNY ustanowienia Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska i powołanie pierwszego składu Rady Fundacji
  • 1 czerwca 2009: rejestracja EFPA Polska w KRS
  • 1 stycznia 2010:  umowa członkowska pomiędzy EFPA Europa i EFPA Polska

27 czerwca 2017 r.

Odbył się 52. egzamin EFPA Polska na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA

8 grudnia 2017 r.

Do egzaminów na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA i Eksperta Planowania Finansowego EFPA EFP przystąpiło 26 osób z różnych instytucji

11 grudnia 2017 r.

  • Rada Dyrektorów EFPA Europa obradowała w Warszawie. Europejskich kolegów gościliśmy w siedzibie bankowości prywatnej Alior Banku w Warsaw Spire. EFPA Europa pracuje nad raportem, który przedstawi aktualny stan implementacji MiFID II i Wytycznych ESMA w krajach europejskich. Będzie on podstawą wypracowania stanowiska EFPA Europa dotyczącego praktyk wdrożeniowych MiFID II w UE. Stanowisko zostanie zaprezentowane przedstawicielom ESMA na specjalnym spotkaniu zaplanowanym na koniec maja br.
  • EFPA Europa przygotowuje się do wyboru nowego zarządu na 3-letnią kadencję. Wybory odbędą się w czerwcu br.

22 lutego 2018 r.

W Mediolanie obradował Komitet Akredytacyjny EFPA Europa. Omówiono pierwsze wnioski z ankiet rozesłanych do organizacji członkowskich EFPA nt. sposobu wdrażania Wytycznych ESMA w krajach europejskich. Z niepokojem odnotowano poważne rozbieżności w podejściu nadzorów krajowych do interpretacji wymagań ESMA. Jednocześnie, porównując te praktyki z istniejącymi rozwiązaniami na rynku polskim, wyraźnie widać, że usługa doradztwa inwestycyjnego na rynkach europejskich jest łatwiej dostępna niż w Polsce.

23 lutego 2018 r.

Do 53.  egzaminu na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA przystąpili pracownicy ING Bank Śląski S.A.

16 marca 2018 r.

39 osób z różnych instytucji finansowych przystąpiło do 54. egzaminu na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA