W numerze:

Grzegorz Świetlik
Dyrektor ds. Rozwoju Oferty mBank Private Banking & Wealth Management
Execute Order 21

Podobnie jak rycerze Jedi zostali zaskoczeni, kiedy armia klonów niespodziewanie zaatakowała swoich dowódców, realizując Rozkaz 66, podobnie ESMA może wpłynąć na implementację MIFID2, udzielając odpowiedzi na Pytanie 21.

3 października 2017 roku, ESMA opublikowała swoją odpowiedź na niewinnie brzmiące pytanie: „Kiedy firma inwestycyjna powinna przesłać swoim klientom pierwszą roczną informację ex-post?”.  Do tej pory chyba nikt nie miał wątpliwości, jak należy interpretować zapisy artykułu 50(9) rozporządzenia delegowanego MIFID II. 

Jeżeli klient rozwiązał umowę z firmą inwestycyjną, to przygotowujemy raport po zakończeniu współpracy.  Jeżeli relacja trwa, to pierwszy raport wystawiamy po zakończeniu 2018 roku.  Pojawiały się nawet agresywne interpretacje, że ponieważ MIFID II wchodzi w życie 3 stycznia, to pierwszy raport za rok kalendarzowy będzie można wystawić za rok 2019.  Chyba jedyną wątpliwością było, czy raport jest oparty na wstępnych informacjach otrzymanych z TFI, czy też czekamy na zatwierdzenie sprawozdań finansowych funduszy.

Jeżeli chodzi o raportowanie dla klientów, którzy rozwiązali umowy w 2018, to nic nie ulega zmianie. Raport należy dostarczyć po zakończeniu współpracy z klientem.  Zakładając, że nie ma dużej skali wypowiedzeń, to większość instytucji, które odłożyły implementacje tego elementu na później, będzie mogła taki raport przygotować ręcznie.

Natomiast odpowiedź dotycząca klientów, z którymi cały czas utrzymujemy relację, wywraca do góry nogami prace prowadzone przez firmy inwestycyjne.  ESMA uważa, ze takie raporty należy dostarczać nie na koniec roku kalendarzowego, ale - podobnie jak działają firmy ubezpieczeniowe, wysyłające klientom informacje o stanie polisy - na rocznicę rozpoczęcia relacji.  W ekstremalnym przypadku klient, który nawiązał współpracę 15 stycznia 2017 lub 2016 roku, będzie musiał otrzymać swój raport już po 15 stycznia 2018 roku. 

Stawia to firmy inwestycyjne przed dwoma wyzwaniami. Po pierwsze trzeba przestawić całą architekturę generowania raportów z jednorazowego na koniec roku na raporty, które powinny być generowane praktycznie codziennie lub co najmniej raz na tydzień. Po drugie firmom, które do tej pory nie wdrożyły generowania raportów ex-post dla klientów, pozostało bardzo mało czasu na uzupełnienie tej luki.

Ciekawe, czy w ciągu najbliższych tygodni ESMA zrewiduje swoje stanowisko.  A może Odpowiedź 21 stanie się powodem do kolejnego opóźnienia wdrożenia MIFID II, gdyż przy takim stanowisku wiele europejskich instytucji może potrzebować dodatkowych 3-6 miesięcy, aby sprostać temu wymogowi raportowania.