W numerze:

Rafał Madej
Wiceprezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
„Co w trawie piszczy…” – wyniki II badania certyfikowanych doradców EFPA Polska.

Po 3. latach postanowiliśmy powtórzyć badanie Certyfikowanych Doradców EFPA, żeby „sprawdzić puls i temperaturę doradców” w przededniu istotnych zmian regulacyjnych, wynikających z implementacji dyrektywy MiFID II.

Z badania wyłonił się interesujący obraz rynku widzianego Waszymi oczami…

Główne wnioski można sprowadzić do 4 kluczowych punktów:

  • Wyraźna ewolucja rynku doradców: rośniemy i dojrzewamy,
  • Rośnie świadomość znaczenia etyki biznesu,
  • MiFID 2 jest dużym wyzwaniem rynkowym, także z perspektywy doradców,
  • Badanie ponownie potwierdziło dużą wartość i przydatność certyfikatów EFPA.

Nie obyło się bez kilku zaskoczeń. Portfele doradców, którzy wzięli udział w badaniu, mocno urosły, aż 38% deklaruje, że ich wartość przekracza 200 mln! Z drugiej strony ciągle 33% ankietowanych posiada portfel klientów poniżej 50 mln. Pomimo dużych zmian w sektorze bankowym i kilku procesów konsolidacyjnych, dobrze oceniacie rynek pracy (36% ankietowanych). Tylko 23% doradców z obawą patrzy w przyszłość. Dla mnie osobiście największym zaskoczeniem były odpowiedzi, dotyczące cen oferowanych produktów i usług. Zadaniem przeważającej większości (68%) są one odpowiednie, tylko 25% ankietowanych uznało je za wysokie. Nie ma za to wątpliwości co do presji rynkowej i regulacyjnej, które skutkować będą obniżką cen i erozją marż (przekonanym o tym jest 65% ankietowanych), choć równolegle 25% z Was przewiduje, że ceny będą rosnąć… Na pytanie - czy dyrektywa MiFID II wpłynie istotnie na Waszą pracę z klientami - 65% odpowiedziało twierdząco i tylko 12% przekonanych jest, że nowe regulacje niczego nie zmienią. Prawie połowa ankietowanych jest przekonana, że MiFID II będzie skutkował lepszą ochroną inwestorów. Podobny odsetek ankietowanych (49%) deklaruje, że zdobycie certyfikatu EFPA podniosło Waszą wiedzę, a dodatkowe 33% uznało, że podniesienie wiedzy było bardzo znaczące.

Na koniec pozostaje mi wyrazić życzenie, aby w kolejnych edycjach badania Wasz udział był jeszcze większy (do czego serdecznie zachęcam).