W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Rekomendacja EFPA dla wytycznych ESMA i MiFID II

W odpowiedzi na Wytyczne ESMA i MiFID II EFPA rekomenduje trzy rozwiązania dla wypełnienia nowych wymagań regulacyjnych w zakresie potwierdzania wiedzy i kompetencji doradców finansowych, zaangażowanych w proces informowania o produktach inwestycyjnych oraz w doradztwo inwestycyje:

  • certyfikaty zawodowe EFPA, potwierdzające wiedzę i umiejętności doradców z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, im bardziej złożona praca z klientem, tym wyższy certyfikat: EFPA EIA, EFPA EIP, EFPA EFA, EFPA EFP
  • potwierdzenie standardów etycznych zawartych w Kodeksie Etyki EFPA Polska
  • coroczną aktualizację wiedzy i kompetencji poprzez udział w Programie Stałego Rozwoju Zawodowego EFPA Polska.

Poniżej ścieżka certyfikacyjna EFPA, zgodna z MiFID II: