W numerze:

Maciej Meder
Dyrektor Zarządzający, zeb
MiFIDII – Przebudzenie Mocy

Termin wdrożenia dyrektywy MiFID II zbliża się wielkimi krokami. Do 3 stycznia 2018 r. pozostało niecałe osiem miesięcy, co oznacza czas wytężonej pracy dla banków, biur maklerskich oraz TFI, zwłaszcza tych, które obecnie dopiero rozpoczynają prace.

Z punktu widzenia doradcy klienta, kluczowe zmiany to:

- dostosowanie modelu biznesowego i oferowanie dodatkowych usług, np. doradztwa inwestycyjnego

- znaczne rozbudowanie obowiązków informacyjnych wobec klienta

- zwiększone wymagania dotyczące kompetencji i szkoleń doradców

 

Ze względu na zwiększone wymagania MiFID II wobec przyjmowania tzw. zachęt (np. retrocesji w przypadku funduszy inwestycyjnych), firmy inwestycyjne będą musiały uzasadnić fakt ich akceptowania podniesieniem jakości usług lub oferowaniem dodatkowych usług dla klienta. Między innymi z tego powodu, coraz więcej podmiotów zdecyduje się na świadczenie dodatkowych usług o charakterze doradczym dla swoich klientów. Może to być porada inwestycyjna o charakterze ogólnym, ale należy się również spodziewać popularyzacji usługi doradztwa inwestycyjnego oraz narzędzi typu ‘robo-advisory’.

MiFID II znacznie rozbudowuje obowiązki informacyjne wobec klientów. Poza ogólną informacją na temat firmy oraz oferowanych produktów, klient będzie otrzymywał raporty na temat opłat i prowizji związanych ze świadczonymi usługami oraz tzw. KID-y - Key Information Document, czyli krótki, wystandaryzowany dokument podsumowujący główne cechy produktu i związane z nim ryzyko inwestycyjne. Ten ostatni wprowadzony jest rozporządzeniem PRIIPS. W większości instytucji zostanie rozbudowana tzw. ankieta MiFID-owa, badająca adekwatność produktów. Klient w momencie złożenia zlecenia na produkt, który jest dla niego nieadekwatny, zostanie o tym fakcie każdorazowo ostrzeżony oraz poinformowany, czy znajduje się w tzw. rynku docelowym określonym dla danego produktu. W ten sposób instytucja finansowa sprawdzi, czy ten produkt został przygotowany z myślą o danym kliencie czy nie. Co roku klient otrzyma również od banku lub biura maklerskiego informację zbiorczą o wszystkich naliczonych opłatach i prowizjach dotyczących produktów inwestycyjnych, które ten podmiot mu sprzedał.

Końcówka roku 2017 będzie oznaczać dla banków oraz innych firm inwestycyjnych intensywne szkolenia doradców klienta. Muszą oni zapoznać się z nowymi obowiązkami MiFID-owymi. Część doradców będzie też podlegać dodatkowej, wewnętrznej lub zewnętrznej certyfikacji w zakresie świadczonych usług inwestycyjnych.

Jak widać, pozostałe osiem miesięcy 2017 roku to naprawdę krótki czas na wdrożenie wszystkich koniecznych zmian. To spore wyzwanie dla wielu obszarów instytucji finansowych, zwłaszcza IT, które musi zdążyć z przygotowaniem systemów do nowego porządku. Wszystkim osobom zaangażowanym w projekty MiFID II życzę udanego przejścia na jasną stronę mocy do stycznia 2018!

 

Maciej Meder, Dyrektor Zarządzający, zeb