W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Kalendarium

8 listopada 2016 r.

W siedzibie Deutsche Banku odbyło się 29. Posiedzenie Rady EFPA Polska.

Najważniejszym komunikatem posiedzenia była akredytacja EFPA Polska do prowadzenia dwóch  nowych certyfikatów EFPA: Europejskiego Asystenta Inwestycyjnego, EFPA EIA oraz Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego, EFPA EIP. Od tej chwili udostępniamy w Polsce nową czterostopniową ścieżkę certyfikacyjną w doradztwie finansowym, dopasowaną do wymagań MiFID II i wytycznych ESMA. Szkolenie e-learningowe na pierwszym poziomie, przygotowujące do egzaminu EFPA EIA, jest już dostępne w WIB dla klientów instytucjonalnych. Od września będą mogli z niego korzystać klienci indywidualni.

12 grudnia 2016 r.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego rozpoczęła działalność. Rada skupia reprezentatywne grono przedstawicieli banków, ubezpieczycieli, firm i instytucji rynku kapitałowego, izb branżowych, organizacji sektorowych, związków zawodowych, wyższych uczelni i firm szkoleniowych. Obserwatorem w Radzie jest przedstawiciel Ministerstwa Finansów. EFPA Polska jest członkiem Rady i reprezentowana jest przez Panią Barbarę Stęchły. Projekt realizowany jest w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój prowadzony przez PARP i zaplanowany na 6 lat. W kwietniu br. Rada uruchomiła pierwsze ogólnosektorowe badanie kompetencji w sektorze finansowym. Pierwsze jakościowe wyniki będą  dostępne na jesieni br.  

16 grudnia 2016 r.

W Tallinie odbyło się kolejne Posiedzenie Rady Dyrektorów EFPA Europa. 

EFPA Europa odpowiada na MiFID II wysokimi standardami zawodowymi i etycznymi dla doradców finansowych. Wysokie kwalifikacje doradców, edukacja finansowa klientów i transparentność rynkowa powinna przynieść nową jakość i poziom bezpieczeństwa w usługach finansowych dla klienta.

9 grudnia 2016 r.

Odbył się 48. egzamin na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA i Eksperta Planowania  Finansowego EFPA EFP.

styczeń 2017 r.

EFPA przygotowuje się do uruchomienia nowych egzaminów dla nowych certyfikatów, z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Promujemy nowe certyfikaty w spotkaniach z klientami, w mediach społecznościowych i na stronie www. Cały styczeń to czas intensywnych prac związanych z  Programem Stałego Rozwoju Zawodowego. Kolejny rok uczestnicy Programu składali raporty online.

20 stycznia 2017 r.

57 osób przystąpiło do egzaminu na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA.

7 lutego 2017 r.

W siedzibie Alior Banku SA, odbyło się 30. Posiedzenie Rady EFPA

Na pierwszym posiedzeniu w 2017 r. Zarząd EFPA przedstawił główne cele i zadania na rok bieżący. Najbliższy rok to rok pod hasłem implementacji MiFID II. EFPA przygotowuje jakościowe i efektywne rozwiązanie dla udostępnienia dwóch nowych egzaminów na dwóch nowych poziomach, tzn. EFPA EIA i EFPA EIP. Zdanie egzaminów będzie wypełnieniem wymogów wiedzowych i  kompetencyjnych, zgodnie z MiFID II i ESMA.

 24 marca 2017 r.

Odbył się 50. egzamin EFPA. Uczestnicy przystąpili do egzaminu na  Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA i Eksperta Planowania  Finansowego EFPA EFP.

31 marca 2017 r.

Odbył się 51. egzamin na Certyfikowanego Doradcę Finansowego  EFPA EFA.

marzec/kwiecień

EFPA odbyła serię spotkań w UKNF. Celem spotkań była prezentacja nowej, 4-stopniowej ścieżki certyfikacyjnej EFPA, odpowiadającej wymogom MiFID II i Wytycznym ESMA. W rozmowach analizowano możliwości i formułę uznawania certyfikatów EFPA jako wypełniających wymagania regulacyjne. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższych miesiącach.

3 kwietnia 2017 r.

Ruszyło drugie badanie Certyfikowanych Doradców EFPA. Pytania dotyczą  m.in. wieku, stażu pracy, charakteru zatrudnienia  oraz wielkości portfela, systemów motywacyjnych, praktyk rynkowych, prognoz co do skutków MiFID II oraz wartości certyfikacji EFPA dla doradców i klientów. Badanie potrwa do 30 kwietnia. Wyniki badania umożliwią porównanie zmian, jakie zaszły od ostatniego badania posłużą  dla popularyzacji działalności EFPA i certyfikatów EFPA w mediach.

5 kwietnia 2017 r.

W Barcelonie obradowała Rady Dyrektorów EFPA Europa.

Dyskutowano o przygotowaniach do wdrożenia MiFID II w krajach członkowskich oraz o poszerzeniu współpracy zagranicznej. Omawiano nowe pomysły aktywności dla międzynarodowej społeczności certyfikowanych doradców EFPA. 

kwiecień 2017 r.

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem kolejnego spotkania doradców EFPA. Spotkanie po raz pierwszy przymie formę Kongresu Certyfikowanych Doradców EFPA i planowane jest na wrzesień. Szczegóły Kongresu już wkrótce.