W numerze:

CSR Financial Day 2017. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Relacja z konferencji, w której wzięliśmy udział.

Dnia 5 kwietnia 2017r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się konferencja na temat społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych zorganizowana przez Studenckei Koło Naukowe Bankowości i Pośrednictwa Finansowego wraz z innymi organizacjami z polskiego rynku finansowego. Wydarzenie zainteresowało liczne grono osób, w tym studentów, pracowników uczelni, słuchaczy studiów podyplomowych oraz zaproszonych gości. Wokół idei konferencji udało się zgromadzić liczne patronaty merytoryczne wiodących organizacji na polskim rynku pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz patronaty medialne wiodących czasopism finansowo-bankowych i portali poświęconych problematyce CSR.

Warto zaznaczyć, że to już druga edycja konferencji naukowej poświęconej tematyce CSR w instytucjach finansowych zorganizowanej przez SKN Bankowości i Pośrednictwa Naukowego. Koło naukowe działające przy Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstało w 1993r. Od tamtej pory funkcję opiekuna pełnili: prof. dr hab. Alfred Janc, dr hab. Grzegorz Kotliński, dr Radosław Kałużny oraz dr hab. Paweł Marszałek. Aktualnie stanowisko to  pełni dr hab. Krzysztof Waliszewski. Lata działalności koła obfitowały w wiele przedsięwzięć  naukowych i organizacyjnych, z których na pierwszy plan wysuwa się Miesiąc Bankowości, który zainteresował w trakcie wszystkich edycji ponad 5 tysięcy studentów. Wysoki poziom merytoryczny organizowanych dyskusji panelowych gwarantowali zapraszani goście, wśród których co roku znajdowali się wybitni specjaliści teorii i praktyki bankowej.

Przewodni temat konferencji jest wciąż aktualny, zwłaszcza w czasach, gdy instytucje finansowe tracą zaufanie społeczne. Co więcej, konsumenci nieustannie składają skargi na nieuczciwe praktyki, z którymi mają do czynienia przy nabywaniu produktów finansowych. Podczas konferencji zaprezentowano wiele ciekawych referatów oraz szereg nowych koncepcji i opinii. Główna dyskusja toczyła się jednak wokół pojęcia CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu), praktycznych aspektów jej stosowania oraz form jej realizacji przez instytucje na rynku finansowym, a także raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tegoroczna odsłona przedsięwzięcia poruszała kwestię zwrócenia uwagi na oczekiwania i potrzeby wszystkich interesariuszy instytucji finansowej. Podczas wydarzenia rozliczono organizacje finansowe z deklaracji dotyczących prowadzonych działań w zakresie CSR z ich faktyczną realizacją. Plan konferencji uwzględniał trzy moderowane panele dyskusyjne:

  • Rola Komisji Etyki w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych,
  • Fin-tech a społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych,
  • Raportowanie społeczne w instytucjach finansowych.

W pierwszej części konferencji głos zabrały osobistości takie jak Andrzej Roter (Konferecja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce), Marta Zięba-Szklarska (Europejska Akademia Planowania Finansowego i Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska), Jana Niedźwiedź-Gliniecka (Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska) oraz Aleksander Kompf (Komisja Etyki Bankowej ZBP). Zaproszeni goście przedstawili kompetencje Komisji Etyki, sposobu jej pracy oraz procesu wyboru jej członków. Zwrócono uwagę także jej rolę w podnoszeniu poziomu praktyk społecznie odpowiedzialnych w instytucjach finansowych. Ważnym elementem prezentacji Andrzeja Rotera było wyjaśnienie Zasad Dobrych Praktyk, do których stosować powinni się wszyscy członkowie instytucji. Wystąpienia prelegentów określiły kierunek, w jakim dąży organizacja – budowa  wiarygodnego wizerunku Komisji Etyki i wzmacnianie zaufania do jej funkcjonowania w środowisku przedsiębiorców finansowych. Podczas konferencji poruszony został także temat nadchodzących zmian w sektorze, spowodowanych m.in. nowymi regulacjami wymagającymi potwierdzania kompetencji pracowników: MiFID II, RODO; ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Sektora Bankowego oraz projektem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

W panelu dotyczącym przedsiębiorstw fin-tech wystąpili następujący prelegenci: Jarosław Ryba (Związek Firm Pożyczkowych), Patryk Urban (założyciel SiePomaga.pl) oraz prof. dr hab. Wojciech Cellary (Katedra Technologii Informacyjnych, UE Poznań), a moderatorem był dr hab. Grzegorz Kotliński z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP. Podczas owych wystąpień poruszono kwestie nowoczesnej technologii w finansach, a także możliwości jej wykorzystania do zwiększenia odpowiedzialności biznesu. Zaznaczono istotną rolę wpływu społecznego na tę dziedzinę biznesu i jego rozwój. Branża fin-tech wspomaga strategię CSR m.in. poprzez bazę credit-check, antyfraudowe narzędzia, zdalną weryfikację dokumentów czy algorytmy wyliczania zdolności kredytowej. Progres w tej dziedzinie jest wyraźnie zauważalny, a twórcy zapowiadają stworzenie systemów usprawniających ,,cyfrowe pożyczki'', które mają zwiększyć bezpieczeństwo klientów. Do takich inicjatyw możemy zaliczyć: zabezpieczenia biometryczne, zdalne zawieranie umów dzięki blockchain, ocenę zdolności kredytowej dzięki social score  oraz identyfikacja właściwych potrzeb dzięki big data. Po prezentacji nowych pomysłów prelegenci wskazali także sposoby udoskonalenia obecnie przyjętych norm. Kluczowym aspektem było wskazanie koncepcji działań zaradczych wobec nieuczciwych transakcji biznesowych, takich jak np. dbanie o poziom etyczny pracowników, wykrywanie nadużyć i ograniczanie rozpowszechniania danych prywatnych, karanie na drodze prawnej za niewłaściwe wykorzystanie danych prywatnych oraz certyfikowanie przedsiębiorstw przechowujących dane prywatne w celu uniemożliwienia im nieuprawnionego przetwarzania danych.

Ostatnią część konferencji - raportowanie społeczne w instytucjach finansowych, reprezentowali: Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych), Małgorzata Zdzieniecka-Grabarz (BGŻ BNP Paribas S.A., Biuro Społecznej Odpowiedzialności Biznesu), Katarzyna Teter (Bank Zachodni WBK S.A.), a moderatorem był dr hab. Krzysztof Waliszewski z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP. Celem trzeciego panelu było wskazanie pozytywnych aspektów z raportowania odpowiedzialności społecznej dla instytucji finansowych. Słuchacze dowiedzieli się, że publikacja raportu CSR pozwala nie tylko na zdobycie zaufania u klientów, ale także wzmacnia przejrzystość instytucji oraz jej rynkową pozycję a przede wszystkim umożliwia uzyskanie i utrzymanie ,,licencji na działanie''. Co więcej, zaprezentowany został cały proces raportowania, na który składają się liczne zadania wykonane przez jednostki. Jest to zamknięty cykl, rozpoczynający się od pierwszego pomiaru oraz zakomunikowania go i stworzenia pierwszego raportu CSR. Później występuje etap budowania świadomości osób raportujących, wprowadzania zmian i uwag oraz kreacja nowych raportów CSR. Kolejna składowa tego procesu to gromadzenie danych pozafinansowych mające również ogromne znaczenie dla wiarygodnego obrazu raportu. Potem następuje przygotowanie planu raportu i publikacja gotowego dokumentu. Podczas tego panelu została więc wyjaśniona złożoność raportowania oraz wskazano trudności stawiane przed zajmującymi się tym podmiotami. Komunikaty powinny być jasne i zrozumiałe dla społeczeństwa, a przy tym treściwe i przejrzyste, dane - istotne i o wysokiej jakości, a cała forma przyjazna dla czytającego. Przed takimi wyzwaniami stoją pracownicy, których zaangażowanie i wkład są zasadnicze dla właściwej realizacji strategii CSR.

Konferencja dzięki licznym wystąpieniom oraz dyskusjom pozwoliła podnieść świadomość finansową i wiedzę konsumentów. Rozpowszechnienie tematu odpowiedzialności społecznej instytucji finansowych ma wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego klientów oraz zmotywować organizacje do doskonalenia strategii CSR, co pozwoli zbudować zaufanie i długotrwałe relacje z odbiorcami ich produktów i usług. Choć przeciwnicy często głoszą, że CSR ma wyłącznie charakter marketingowy i nie zauważają zmian w usługach finansowych -  wówczas należy zaznaczyć że proces wdrażania społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych jest powolny i długotrwały, lecz zdecydowanie pozwala odnieść sukces.

Jana Niedźwiedź - Gliniecka

Poniżej uczestnicy konferencji: dr hab. Krzysztof  Waliszewski, Łukasz Bartkowiak, Dagmara Karolewska, Anna Ziętek, Arkadiusz Pater, Marta Szymczak, Agata Jednorowicz, Paul Mardo, Zuzanna Andrzejak.

 

Artykuł opracowany i przygotowany przez Panią Annę Ziętek, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.