W numerze:

Barbara Stęchły
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji EFPA Polska
MiFID II drugą rewolucją inwestycyjną

 

Drodzy Certyfikowani Doradcy Finansowi EFPA,

Niezwykle miło było nam - przedstawicielom Rady Fundacji EFPA Polska – powitać Was na siódmym już spotkaniu Certyfikowanych Doradców EFPA. Pogoda podczas spotkania była piękna, temperatura powietrza wyższa niż w miesiącach wakacyjnych w Polsce - aura nam sprzyjała.

Program spotkania był bardzo ciekawy, inspirujący i strategiczny na przyszłość. Temat MiFID II – co oznacza dyrektywa dla sektora bankowego, dla doradców, czy dla towarzystw funduszy inwestycyjnych?  

MiFID II w bankach prowadzony jest zarówno jako projekt  regulacyjny, ale również, czy przede wszystkim, jako projekt o charakterze biznesowym.  Dlaczego? MiFID II będzie miał wpływ na ofertę produktów inwestycyjnych i grono jej adresatów, gdyż każdy produkt będzie musiał mieć określone rynki docelowe. Zapewne zwiększy on także przejrzystość i transparentność kosztową z perspektywy naszych  klientów indywidualnych. To, z jednej strony, uporządkuje rynek, a z drugiej - może mieć wpływ na dochodowość produktów inwestycyjnych. Znamienny będzie też wpływ dyrektywy na sieć dystrybucji oraz jej model biznesowy. Zmiany nastąpią w procesie sprzedaży produktów inwestycyjnych w bankach, włączając w to usługę doradztwa finansowego czy inwestycyjnego.

W sieci dystrybucji nieuniknione są zmiany w systemach motywacyjnych doradców, a także w zakresie m.in. dokumentowania spotkań z klientami (nagrywania rozmów telefonicznych/ protokołów sprzedaży po spotkaniach z klientami).

Doradcy, zajmujący się dystrybucją produktów inwestycyjnych, będą musieli wykazać się wymaganymi i potwierdzonymi kompetencjami, takimi jak np. certyfikacja EFPA. Bardzo złożone regulacje, które oprócz ww. zagadnień dotyczą również w dużej części działów treasury w bankach czy biurach maklerskich.  Dużo też będzie się działo na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w kontekście MiFIDu II. Czekamy też na rodzime regulacje prawne, które zaimplementują dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Niektórzy nazywają MiFID II drugą rewolucją inwestycyjną na rynku. Biorąc pod uwagę istotność oraz szerokość zmian, które wprowadzi MiFID II, w dużej części się z tym zdaniem zgadzamy.

Serdecznie Was pozdrawiamy.

Barbara Stęchły
Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji EFPA Polska