W numerze:

Michał Czynszak
Dyrektor Zarządzający TFI PZU SA
Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana...

Ten cytat z Heraklita z Efezu najlepiej podsumowuje tematy poruszane w trakcie spotkania Certyfikowanych Doradców EFPA. W każdym z omawianych obszarów: przyszłość systemu emerytalnego, zmiany w produktach długoterminowych oraz MiFID II, stan naszej wiedzy odnośnie nowych regulacji jest niewystarczający do wypracowania wspólnych wniosków co do przyszłości. Nadchodzący MiFID II, który wzbudził największe emocje prelegentów oraz Doradców, stawia mnóstwo znaków zapytania w relacji pomiędzy TFI a Dystrybutorami, na które nie znajdziemy dzisiaj wiążącej odpowiedzi. Wydaje się, że każdy uczestnik tej relacji powinien o tym problemie pamiętać, jednak na chwilę obecną stosować się do zaleceń Horacego – „Carpe diem” - robić swoje, opierając się na obowiązujących aktualnie zasadach funkcjonowania rynku. 

Ważnym elementem, który pojawił się w rozmowach kuluarowych, był aspekt wyjątkowo dużej zmienności na różnych klasach aktywów w ostatnich kilkunastu miesiącach. Towarzystwa, korzystając z kompetencji zarządzających oraz analityków, mogą wiele powiedzieć o różnych prawdopodobnych scenariuszach rozwoju sytuacji na światowych rynkach. Wszyscy byli zgodni, że kluczowe tegoroczne wydarzenia dopiero przed nami: wybory w USA oraz potencjalna podwyżka stóp procentowych przez FED.

Niewątpliwie tematem, który wywoływał skrajne opinie, była także sytuacja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przez pryzmat wyników różnych zarządzających. Analiza funduszy akcyjnych polskiego rynku jasno pokazuje, że w okresie  „beztrendowia” na indeksie WIG, kluczowy jest pomysł na proces inwestycyjny. Dzięki temu najlepsze fundusze potrafią przebijać średnią dla grupy o kilka długości, a różnica pomiędzy najlepszym a najgorszym dochodzi o kilkudziesięciu procent.

PZU Inwestycje w tym roku pierwszy raz włączyło się w działania Fundacji EFPA Polska i jako Partner Główny dziękujemy wszystkim za możliwość spotkania się i rozmowy kuluarowe. Jednocześnie pozostajemy z Wami na co najmniej  rok, w trakcie którego będziemy mieli okazję przypominać o kluczowych - w naszej ocenie - wydarzeniach rynkowych, ale także o pomysłach, które zasługują na wyróżnienie w swoich klasach: PZU Akcji Spółek Dywidendowych; PZU FIZ Forte; PZU FIZ Akcji Focus.

PZU Inwestycje – TFI PZU SA

 

Michał Czynszak
Dyrektor Zarządzający
TFI PZU SA
e-mail: mczynszak@pzu.pl

 

Andrzej Czyrko
Dyrektor Biura Sprzedaży
TFI PZU SA
e-mail: aczyrko@pzu.pl