W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Dwa nowe certyfikaty EFPA: Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP oraz Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA

Od października br. EFPA Polska uzyskała akredytację EFPA Europa i uprawnienie do organizowania w Polsce egzaminów dla czterostopniowej ścieżki certyfikacyjnej, która wypełnia wymogi Dyrektywy MiFID II oraz Wytycznych ESMA w zakresie wiedzy i kompetencji pracowników firm inwestycyjnych. Dwa nowe certyfikaty odpowiadają wprost minimalnym wymaganiom ESMA: po pierwsze, dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych, certyfikat EFPA EIA, po drugie, dla pracowników, którzy w reżimie nowego MiFID II będą mieli prawo świadczyć usługę doradztwa inwestycyjnego, certyfikat EFPA EIP

Biorąc pod uwagę, że nowe regulacje zobowiązują firmy inwestycyjne, w tym banki, do zapewnienia proporcjonalnego dostosowania  poziomu potwierdzonej wiedzy i kompetencji pracowników do zakresu i stopnia złożoności oferowanych przez nich usług, nowa ścieżka certyfikacyjna EFPA jest kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym zgodność regulacyjną, odpowiednie umiejętności dla prowadzenia biznesu i perspektywy rozwoju zawodowego dla doradców.

 

Rys. 1 Nowa ścieżka certyfikacyjna EFPA 2016

W Warszawskim Instytucie Bankowości, akredytowanym do prowadzenia szkoleń przygotowujących do egzaminów EFPA, trwa praca nad przygotowaniem nowych szkoleń e-learningowych na dwóch pierwszych poziomach ścieżki certyfikacyjnej EFPA. Zapraszam do obejrzenia filmiku na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pjbzIKFWEyU

Mariola Szymańska-Koszczyc

Prezes EFPA Polska