W numerze:

Jana Niedźwiedź - Gliniecka
Członek Zarządu Fundacji EFPA Polska
Media społecznościowe. Czy warto?

Podczas setek rozmów internetowych każdego dnia ludzie dyskutują na temat EFPA Polska i szukają z EFPA Polska dialogu. EFPA bierze pod uwagę wartość tych rozmów i chce być obecna w świecie mediów społecznościowych. Widzimy w tej formie komunikacji okazję do przedstawienia faktów na temat swojej działalności, pozycjonowania swojej marki, a także do komunikowania inicjatyw społecznych.

Wszyscy znamy pojęcie mediów społecznościowych (ang. social media). Są obecne w naszym życiu czy tego chcemy, czy nie. Social media zyskały taką popularność między innymi dlatego, że są odpowiedzią na społeczną naturę człowieka. 

W życie człowieka wpleciony jest proces komunikowania oraz nawiązywania relacji. Mamy bowiem potrzebę relacji z drugim człowiekiem, dążymy do uzewnętrzniania naszych potrzeb, myśli i emocji. Współczesność nazywana jest „wiekiem komunikacji”. Obecnie bardzo dużo uwagi przywiązuje się do procesu komunikowania. Powszechnie znanymi mediami są serwisy społecznościowe. Powstały one jako współczesna odpowiedź cyfrowego świata na pierwotną potrzebę człowieka poszukiwania kontaktu z drugim człowiekiem, potrzebę łączenia się w grupy społeczne. Odpowiednie, dojrzałe i zgodne z zasadami współpracy wykorzystanie mediów społecznych jest szansą dla współczesnego człowieka. Stanowią one dodatkową przestrzeń, jakiej nie mieli nasi dziadkowie, w której możemy istnieć i rozwijać się.

Pomimo, że są często kojarzone z zabawą i rozrywką, pełnią też istotną rolę biznesową. Dzięki nim komunikacja  jest szybsza, efektywniejsza. Informacje docierają do szerszej grupy odbiorców.  Media społecznościowe zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy i dzielimy informacjami oraz sposób relacji z innymi ludźmi. Jest to dodatkowy kanał komunikacji. Nie zastępują mediów tradycyjnych, jednak wykorzystywane prawidłowo, są potężnym narzędziem komunikacji. Korzystamy z nich ponieważ dostrzegamy ich wartość w postaci społecznego zaangażowania i dzielenia się opiniami poprzez dwustronną komunikację.

EFPA Polska stawia sobie  realne i jasne cele w stosunku do mediów społecznościowych. Chcemy się rozwijać, docierać do środowisk rynku finansowego i komunikować się przy pomocy mediów, angażując przy tym naszych Doradców EFPA i sympatyków. Zarząd Fundacji EFPA Polska przyjął niedawno Politykę Mediów Społecznościowych, której głównym celem jest wzrost świadomości marki EFPA Polska  poprzez rozwój długofalowej i stałej interakcji z uczestnikami mediów, promocję działań Fundacji i umieszczanie treści, które będą interesujące i angażujące dla czytających. Chcemy wspólnie z Wami wspierać działalności biznesową poprzez tworzenie społeczności, informowanie o nowych wydarzeniach, rozwiązaniach. Strategia obecności EFPA Polska  w mediach społecznościowych zakłada aktywny udział EFPA Polska  w głównych portalach, najbardziej istotnych z punktu widzenia znaczenia i liczby użytkowników, w szczególności LinkedIn, gdzie wraz z profilem EFPA Polska powstały dwie grupy: zamknięta oraz otwarta. Do zamkniętej zapraszani są tylko certyfikowani Doradcy EFPA, Zarząd i  Rada Fundacji, tworząc tym samym grupę mającą na celu inspirację, wymianę doświadczeń i aktywną komunikację w kręgu osób znających się nawzajem.  Do grupy otwartej może dołączyć każdy, kto jest zainteresowany naszą działalnością, opiniami i chce być aktywnym uczestnikiem wymiany doświadczeń na tej platformie.

W niedługim czasie pojawi się profil na Facebook, gdzie będziecie mogli aktywnie uczestniczyć w komunikacji. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i publikowania komentarzy, artykułów które Was zainteresowały i chcecie się nimi podzielić . Chcąc dołączyć do grupn na LinedIn, należy  utworzyć swój profil zawodowy korzystając z linku: https://www.linkedin.com/ . Tu znajdziecie przewodnik, jak szybko i bezproblemowo można utworzyć taki profil, a tym samym budować zawodową sieć znajomych oraz w jaki sposób można umieszczać swoje treści w grupach. Zachęcam Was do zaangażowania, a tych, którzy chcieliby pomóc nam w  zarządzaniu treściami zachęcam do kontaktu ze mną. Jana Niedźwiedź – Gliniecka, jana.gliniecka@gmail.com, tel 697 990 258.