W numerze:

Mariola Szymańska-Koszczyc
Prezes Zarządu Fundacji EFPA Polska
Aktualności: EFPA o MIFID II w Brukseli

We wrześniu, w Brukseli EFPA zorganizowała konferencję prasową nt. MiFID II z udziałem Pana Markusa Ferbera, Członka Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcą MiFID II, Pana Wima Mijsa, Prezesa Europejskiej Federacji Bankowej oraz Pana Dawida Wrighta, Sekretarza Generalnego IOSCO, Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych. Konferencję prowadził Josep Soler Alberti, Prezes EFPA.

W ten sposób EFPA zainicjowała publiczną dyskusję nad wymaganiami wiedzy i kompetencji doradców finansowych zawarte w MiFID II i projekcie wytycznych ESMA.

EFPA przedstawiła najnowszy raport "Głos Rynku", który był motywem przewodnim dyskusji. Prezentujemy krótki film, który podsumowuje główne wątki z debaty (napisy polskie).

Oto kilka ważnych wypowiedzi:

"Nie wystarczy powiedzieć: Jestem doradcą finansowym. Musisz mieć wiedzę i móc ją potwierdzić." Pan Markus Ferber

"Nadzorcy mają tutaj rolę do odegrania. Muszą zapewnić, że te wymagania (wiedzy i kompetencji doradców zgodnie z MiFID II) zostaną właściwie wdrożone do regulacji prawnych." Pan Dawid Wright

"Poziom zaufania w sektorze usług finansowych jest nadal za niski, i certyfikacja może tu pomóc." Pan Wim Mijs