W numerze:

Dorota Piekarczyk i Zuzanna Pol
Zespół Photocoachingu
Certyfikowani Doradcy Finansowi na warsztatach photocoachingu

Photocoaching to  nowatorska, opatentowana metoda, łącząca fotografię i coaching.

Celem naszej sesji photocoachingowej było stworzenie obrazu wartości, które w ubiegłym roku na spotkaniu EFPA wybraliście jako kluczowe dla pracy Doradcy Finansowego. Są to: godność, zaufanie, sens, profesjonalizm i szczerość.

Wartości są bardzo ważną częścią zarówno życia, jak i biznesu. Nadają mu sens, pomagają dokonywać wyborów, decydują o wyjątkowości, pozwalają osiągnąć satysfakcję z wykonywanej pracy. 

A jednak wartości są pojęciem abstrakcyjnymi. Warto im nadać bardziej konkretny wymiar, połączyć z emocjami. Dlatego właśnie poprosiłyśmy, by uczestnicy warsztatów stworzyli konkretne, żywe obrazy tych wartości, którymi kierują się w pracy zawodowej. Po to właśnie, by z abstrakcyjnych pojęć zamieniły się w część doświadczenia i osobistej pamięci uczestników.

Połączenie pracy nad wartościami i fotografią może wydawać się dziwne, nieprzystające do wagi tematu. Jednak  unikalna, autorska metoda dostarcza uczestnikom niecodziennych przeżyć, angażuje ich emocjonalnie i intelektualnie, pozwala uzyskać niecodzienny efekt.

Zdjęcie z sesji photocoachingu pt. "Godność"

Cała grupa została podzielona na pięć zespołów: Godność, Zaufanie, Sens, Profesjonalizm, Szczerość. Zadaniem każdego z nich było wymyślenie sposobu,  w jaki  daną wartość można zaprezentować na zdjęciu, samym tylko obrazem.

Zadanie było trudne. Uczestnicy raczej  się nie znali i mieli bardzo niewiele czasu na przygotowanie swojej koncepcji obrazu.

Pomimo tej obiektywnej trudności, pracy w grupach towarzyszył niezwykły entuzjazm, zaangażowanie,  kreatywność i poczucie humoru. Był śmiech, ale i pełna mobilizacja. Uczestnicy wykazali się niezwykła pomysłowością. Grupy pracowały szybko, sprawnie i z zaangażowaniem. Uczestnicy słuchali się nawzajem, doceniali swój wkład, a w myśleniu wychodzili poza schemat. Patrzyli na daną wartość z różnych perspektyw, korzystali z metafor, symboli, stworzyli dla tych pojęć szerszy kontekst.

Kulminacją tej pracy była prezentacja zdjęć, podczas której przedstawiciel każdej z grup zaprezentował komentarz do zdjęcia. Komentarze te nadały głębi  przekazowi wizualnemu. Dzięki nim zdjęcia  przemówiły dobitniej. Obrazy stały się opowieścią, metaforą, a nie tylko fotografią grupy ludzi.     

Było to dla nas bardzo piękne, a zarazem radosne doświadczenie. Udowodniliście, że można i warto tematom ważnym i poważnym nadawać lekkości.

Dziękujemy za  to, że podeszliście do zadania z GODNOŚCIĄ. ZAUFALIŚCIE, choć początkowo zadanie wydawało się dość absurdalne. Mimo to, postanowiliście nadać mu SENS. Zaangażowaliście swój PROFESJONALIZM i stworzyliście SZCZERY i piękny przekaz! Gratulujemy i jeszcze raz dziękujemy!